Валерія Вікторівна Холявко - вчений секретар КПІ ім.Ігоря Сікорського, кандидат технічних наук, доцент
e-mail: v.kholiavko[at]kpi.ua

У 1995 році з відзнакою закінчила кафедру фізики металів інженерно-фізичного факультету КПІ. Після закінчення аспірантури захистила кандидатську дисертацію (2006 рік) та залишилася працювати на кафедрі. Із 2007 року – на посаді доцента. Має вчене звання доцента.

Окрім викладання та наукової роботи, опікувалася методичним забезпеченням навчального процесу, була вченим секретарем кафедри, членом науково-методичних підкомісій з розробки стандартів освіти для спеціальності "Матеріалознавство" з 2012 по 2016 рр. та освітньої програми, за якою здійснюється підготовка на кафедрі з 2018 р.

Пройшла закордонне стажування у Стокгольмському університеті (Швеція, 2006 рік) та Краківському університеті технологій (Польща, 2015 рік).

У 2017–2018 роках пройшла навчання за програмою Британської Ради в Україні "Ukraine Higher Education Leadership Development Programme".

Із 2018 року очолює департамент нормативно-методичного забезпечення в Центрі незалежної акредитації інженерних програм.