Карвацький Антон Янович. Викладач-дослідник з ІХФ

У 2012 р. професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування д.т.н. Антон Янович Карвацький став переможцем університетського конкурсу "Викладач-дослідник".

Майже вся трудова діяльність Антона Яновича пов'язана з НТУУ "КПІ". У 1975 р. Антон Карвацький став студентом першого курсу теплоенергетичного факультету КПІ, який закінчив у 1981 р. за фахом "Промислова теплоенергетика". Талановитого студента ще за часів навчання помітили науковці кафедри теоретичної та промислової теплотехніки, і Антон Янович залишився працювати на рідній кафедрі, в науковій групі під керівництвом доцента, к.т.н. І.Е.Венеракі. У 1988 р. Антон Янович захистив кандидатську дисертацію, в 1997 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника, в 2010 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Машини та апарати хімічних виробництв". Має 190 наукових праць, з яких 6 монографій та 5 патентів. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05.

Основними напрямами науково-дослідної роботи А.Я.Карвацького є розробка методик числового розв'язання задач математичної фізики, числове моделювання та експериментальне дослідження складного теплообміну, теплоелектричного та напружено-деформованого стану алюмінієвих електролізерів, печей графітування та кристалізаторів. Майже 25 років праці (з 1985 по 2010 р.) присвячено дослідженню теплового стану роботи алюмінієвих електролізерів. Роботи виконувалися на алюмінієвих заводах Росії – Братському, Красноярському і Кандалакшському, та на Запорізькому алюмінієвому комбінаті (Україна). З 2002 р. і дотепер Антон Янович – провідний науковий співробітник НДЦ "Ресурсозберігаючі технології", з моменту заснування якого в 2000 р. є заступником директора з наукової роботи. У цей час А.Я.Карвацький продовжує науково-дослідну роботу з вивчення складного теплообміну та енергозбереження в рамках галузевої програми Міністерства освіти і науки України та науково-дослідної роботи з електродним заводом (ПАТ "Укрграфіт"). Під керівництвом Антона Яновича навчаються аспіранти кафедри ХПСМ, багато уваги він приділяє роботі з магістрами та спеціалістами.

У 2001–2003 та 2007 рр. разом з провідними вченими Росії, Ізраїлю й Іспанії він брав участь у європейських проектах INTAS, у міжнародних семінарах з питань реалізації проекту ООН з промислового розвитку (UNIDO), двічі отримував сертифікат національного експерта з більш чистих технологій.

Викладацькою діяльністю Антон Янович почав займатися у 1990-х рр. – працював за сумісництвом асистентом і доцентом на кафедрах автоматизації проектування енергетичних систем і процесів і теплотехніки та енергозбереження НТУУ "КПІ". Викладав курси "Числові методи в інженерних розрахунках", "Енерготехнологія хімічних виробництв", "Теоретичні основи теплотехніки" та "Тепломасообмін" в ІЕЕ і на факультетах: ТЕФ, ІХФ, ММФ, ХТФ. З 2009 р. відновив викладацьку діяльність на посаді доцента, а з 2011 р. – професора за сумісництвом на кафедрі хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ НТУУ "КПІ". З вересня 2012 р. повністю перейшов на викладацьку діяльність – обіймає посаду професора кафедри ХПСМ.

Співробітники кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування та НДЦ "Ресурсозберігаючі технології" щиро вітають А.Я.Карвацького з присудженням йому почесного звання "Викладач-дослідник – 2012", бажають натхнення та нових творчих досягнень.

Т.Б.Шилович, доцент кафедри ХПСМ