Заслужений професор НТУУ «КПІ» Калніболотський Юрій Максимович

Калніболотський Ю.М. народився у 1933 року, у 1957 році з відзнакою закінчив радіотехнічний факультет КПІ і був за розподілом направлений на посаду асистента кафедри електронних та іонних приладів.

У 1960 році поступив до аспірантури КПІ, яку закінчив достроково захистом кандидатської дисертації. Після закінчення  аспірантури працював асистентом, старшим викладачем, доцентом.

У 1970 році захистив докторську дисертацію.  В ці роки в Україні складалася наукова школа (Київ-Львів) з аналізу і синтезу електронних схем, одним із засновників якої був проф. Калніболотський Ю.М. Результати його досліджень друкуються у фахових журналах, монографіях та учбових посібниках з грифом Мінвузу України.

У 1974 році Калніболотський Ю.М. отримав атестат професора, їм підготовлений і прочитаний для студентів курс лекцій «Синтез електронних схем», а також виданий (у співавторстві) учбовий посібник тієї ж назви.

У 1975 році проф. Калніболотського Ю.М. обирають завідувачем кафедри діелектриків і напівпровідників (мікроелектроніки). Під його керівництвом вдосконалюється учбовий план спеціальності, оновлюється матеріальна база кафедри, створюється нова галузева науково-дослідна лабораторія.

У 1975 році проф. Калніболотського Ю.М. обирають деканом факультету електронної техніки. За 8 років його деканства факультет неодноразово займав перше місце серед всіх факультетів інституту.

У 1985 році ректорат доручає проф. Калніболотському Ю.М. створити нову кафедру для підготовки фахівців з спеціальності «Виробництво електронних засобів». Протягом декількох років були вирішені  кадрові,  матеріально-технічні та методичні питання стосовно підготовки кафедрою інженерних кадрів.

Багато нових курсів лекцій завідувач кафедрою спочатку готував і читав студентам сам, а потім передавав молодшим колегам, щиро ділився з ними знанням та досвідом. Зокрема вперше проф. Калніболотський Ю.М. підготував та прочитав спеціалістам і магістрам курси лекцій «Штучний інтелект», «Експертні системи», «Нечітки множини», «Нейронні мережі», «Генетичні алгоритми». Цей доробок став основою нового наукового напряму на кафедрі «Креативні методи вирішення складних задач», за яким зараз працюють деякі магістри і аспіранти кафедри.

Проф. Калніболотський Ю.М. брав активну участь у науково-громадській роботі і виступав перед студентами по новітнім напрямкам наукових досліджень, був головою, а потім членом Вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій, більше 30 років був членом Вченої ради НТУУ «КПІ», є членом редколегії фахового журналу «Електроніка і зв’язок».

 • 1957 – 1960 – асистент кафедри електронних і іонних приладів;
 • 1960 – 1963 – аспірант кафедри електронних і іонних приладів;
 • 1963 – асистент кафедри промислової електроніки;
 • 1963 – старший викладач кафедри промислової електроніки;
 • 1964 – в.о. доцента кафедри промислової електроніки;
 • 1965 – доцент кафедри технічної електроніки;
 • 1972 – доцент кафедри енергетичної електроніки;
 • 1972 – професор тієї ж кафедри;
 • 1974 – професор кафедри діелектрики та напівпровідники;
 • 1974 – в.о. завідувача тієї ж кафедри;
 • 1975 – завідувач кафедри діелектрики та напівпровідники та декан  факультету електронної техніки;
 • 1983 – завідувач кафедри діелектрики та напівпровідники;
 • 1985 – 2007 – завідувач кафедри конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури;
 • 2007 – 2011 - професор кафедри конструювання електронно обчислювальної апаратури.

Підготував 1 доктора наук, 20 кандидатів технічних наук. Опублікував праць більше 160, з яких 10 монографій, навчальні посібники, має 6 авторських свідоцтв. Працював головою, а потім членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Почесні відзнаки:

 • 1971 р. – медаль «За трудовое отличие»
 • 1975 р. – «За отличные успехи в работе»
 • 1982 р. – ZLOTA ODZNAKA HONOROWA (Польща)
 • 1994 р. – заслужений діяч науки і техніки України
 • 1999 р. – заслужений професор НТУУ «КПІ»