Воронов С.О.

Воронов Сергій Олександрович

Сергій Олександрович Воронов (02.01.1950, Київ) - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної фізики Фізико-технічного інституту.

Закінчив факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституту в 1973 році .

XVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»

27 квітня в КПІ ім. Ігоря Сікорського завершила роботу XVІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики».

Тлумачний словник "Прикладна фізика" у 4-х томах

На кафедрі прикладної фізики НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" підготовлено та видано українсько-російсько-англійський тлумачний словник "Прикладна фізика" у 4-х томах загальним обсягом 2903 стор. Укладачі: д.т.н., проф. каф.