Закріплення освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за структурними підрозділами університету

Додаток до наказу № НОН/101/2021 від 05.05.2021 р. (зі змінами, внесеними наказом № НОН/119/2021 від 18.05.2021 р.)

Код і назва спеціальності Назва освітньої програми / Переклад англійською мовою Вид ОП ID ОП в ЄДЕБО Структурний підрозділ
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво / Fine Arts ОПП Б 7563 Кафедра графіки ВПІ
ОПП М 7352
032 Історія та археологія Історія / History ОНП ДФ 46331 Кафедра історії ФСП
033 Філософія Філософія / Philosophy ОНП ДФ 46332 Кафедра філософії ФСП
035 Філологія Філологія / Philology ОНП ДФ 46333 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська / Germanic Languages and Literatures (Including Translation), Primary – English ОПП Б 28352 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ
ОПП М 28478
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька / Germanic Languages and Literatures (Including Translation), Primary – German ОПП Б 28480 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ
ОПП М 28481
Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька / Romance Languages and Literatures (Including Translation), Primary – French ОПП Б 28484 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ
ОПП М 28485
051 Економіка Економіка / Economics ОНП ДФ 46334 Кафедра економіки і підприємництва ФММ

Кафедра економічної кібернетики ФММ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра міжнародної економіки ФММ
Економіка бізнес-підприємства / Economics of Business Enterprise ОПП Б 28350 Кафедра економіки і підприємництва ФММ
ОПП М 28490
Економічна кібернетика / Economic Cybernetics ОПП Б 8267 Кафедра економічної кібернетики ФММ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 8569
Міжнародна економіка / International Economics ОПП Б 7510 Кафедра міжнародної економіки ФММ
ОПП М 7065
Управління персоналом та економіка праці / Human Resources Management and Labour Economics ОПП Б 18471(нп) Кафедра економічної кібернетики ФММ (створено з 01.07.2021 р.)
053 Психологія Психологія / Psychology ОНП ДФ 46370 Кафедра психології і педагогіки ФСП
054 Соціологія Соціологія / Sociology ОНП ДФ 46371 Кафедра соціології ФСП
Врегулювання конфліктів та медіація / Conflict Regulation and Mediation ОПП Б 28734
ОПП М 18479
061 Журналістика Соціальні комунікації, журналістика / Social Communications, Journalism ОНП ДФ 46335 Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ
Видавнича справа та редагування / Publishing and Editing ОПП Б 5636
ОПП М 6612
ОНП М 31371
Реклама і зв'язки з громадськістю / Advertising and Public Relations ОПП Б 7505
ОПП М 7057
ОНП М 31372
073 Менеджмент Менеджмент / Management ОНП ДФ 46336 Кафедра менеджменту підприємств ФММ (створено з 01.07.2021 р.)
Логістика / Logistics ОПП М 6485
Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі / Media Management and Administration of Publishing and Printing Industry ОПП Б 8570
ОПП М 8307
Менеджмент і бізнес-адміністрування / Management and Business Administration ОПП Б 8027
ОПП М 8260
Менеджмент інвестицій та інновацій / Management of Investments and Innovations ОПП М 18474
Менеджмент міжнародного бізнесу / Management of International Business ОПП М 18476
Управління у сфері оборонно-промислового комплексу / Management in the Sphere of Military-Industrial Complex ОПП М 26797 Кафедра міжнародної економіки ФММ
075 Маркетинг Маркетинг / Marketing ОНП ДФ 46337 Кафедра промислового маркетингу ФММ
Бізнес-аналітика / Business Analytics ОПП Б 40039
Промисловий маркетинг / Industrial Marketing ОПП Б 16478
ОПП М 4859
081 Право Право / Law ОНП ДФ 46338 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП Б 28345
Господарське та адміністративне право і процес / Economic and Administrative Law and Process ОПП М 7448 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП (створено з 01.07.2021 р.)
Інформаційне право та право інтелектуальної власності / Information Law and Intellectual Property Law ОПП М 8259 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП (створено з 01.07.2021 р.)
091 Біологія Прикладна біологія / Applied Biology ОНП ДФ 46339 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ

Кафедра промислової біотехнології ФБТ

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ (створено з 01.07.2021 р.)
101 Екологія Екологія / Ecology ОНП ДФ 46340 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ
Екологічна безпека / Environmental Safety ОПП Б 8256
ОПП М 7450
ОНП М 31142
Інженерна екологія та ресурсозбереження / Environmental Engineering and Resource Conservation ОПП Б 18486(нп) Кафедра геоінженерії ІЕЕ
104 Фізика та астрономія Фізика / Physics ОНП ДФ 46341 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра загальної фізики ФМФ (створено з 01.07.2021 р.)
Комп'ютерне моделювання фізичних процесів / Computer Modelling of Physical Processes ОПП Б 8034 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 6484
ОНП М 31234
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика / Applied Physics ОНП ДФ 28503 Кафедра прикладної фізики ФТІ
ОПП Б 28501
ОНП М 31248
111 Математика Математика / Mathematics ОНП ДФ 46342 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ
Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних систем / Mathematical and Computer Methods of Modelling Dynamical Systems ОПП Б 18489(нп) Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 18490(нп)
ОНП М 31235(нп)
Страхова та фінансова математика / Actuarial and Financial Mathematics ОПП Б 8790 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ
ОПП М 10803
ОНП М 31236
113 Прикладна математика Прикладна математика / Applied Mathematics ОНП ДФ 46343 Кафедра прикладної математики ФПМ

Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ (створено з 01.07.2021 р.)
Математичні методи криптографічного захисту інформації / Mathematical Methods of Cryptographic Security ОПП Б 18491 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ
ОПП М 18492
ОНП М 31250
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних / Mathematical Methods of Modelling, Pattern Recognition and Data Security ОПП Б 28508(нп) Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 28509(нп)
ОНП М 31249(нп)
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зору / Mathematical Methods of Modelling, Pattern Recognition and Computer Vision ОПП Б 49218
ОПП М 49230
ОНП М 49231
Наука про дані та математичне моделювання / Data Science and Mathematical Modelling ОПП Б 7349 Кафедра прикладної математики ФПМ
ОПП М 5828
ОНП М 31239
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення / Software Engineering ОНП ДФ 46344 Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ

Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій / Software Engineering of Intelligent Cyber-Physical Systems and Web Technologies ОПП Б 46729 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ
ОПП М 46730
ОНП М 46731
Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем / Information Systems Software Engineering ОПП Б 49219 Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 49232
ОНП М 49233
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем / Software Engineering of Information Management Systems ОПП Б 46726(нп)
Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих систем / Computerised Systems Software Engineering ОПП Б 28346(нп)
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем / Computer Systems Software Engineering ОПП Б 28515 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 28516
ОНП М 31213
Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем / Software Engineering of Multimedia and Information Retrieval Systems ОПП Б 46633 Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ
ОПП М 46634
ОНП М 46635
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки / Computer Science ОНП ДФ 46345 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ

Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА

Кафедра системного проектування ІПСА

Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ
Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку / Computer Systems and Special Communications Technologies ОНП ДФ 48441 Спеціальна кафедра № 5 ІСЗЗІ
ОПП Б 28525
ОПП М 26780
Інтелектуальний аналіз даних та геоінформатика / Data Mining and Geoinformatics ОПП М 49234 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА
ОНП М 49235
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання / Intelligent Service-Oriented Distributed Computing ОПП Б 28344 Кафедра системного проектування ІПСА
ОПП М 28523
ОНП М 31127
Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем / Computer Monitoring and Geometric Modelling of Processes and Systems ОПП Б 28527 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ
ОПП М 28528
ОНП М 31178
Комп'ютерні технології в біології та медицині / Computer Technologies in Biology and Medicine ОПП Б 28530 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ
ОПП М 28531
ОНП М 31186
Системи і методи штучного інтелекту / Systems and Methods of Artificial Intelligence ОПП Б 28343 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА
ОПП М 28521
ОНП М 31126
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія / Computer Engineering ОНП ДФ 46346 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ
Комп'ютерні системи та мережі / Computer Systems and Networks ОПП Б 6351 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ
ОПП М 8566
ОНП М 31214
Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи / System Programming and Specialised Computer Systems ОПП Б 28348 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ
ОПП М 28534
ОНП М 31241
124 Системний аналіз Системний аналіз / System Analysis ОНП ДФ 46347 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА
Системний аналіз і управління / System Analysis and Control ОПП Б 5094
ОПП М 8257
ОНП М 31129
Системний аналіз фінансового ринку / System Analysis of Financial Market ОПП М 18500
ОНП М 31128
125 Кібербезпека Кібербезпека / Cyber Security ОНП ДФ 46348 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ
Безпека державних інформаційних ресурсів / Security of State Information Resources ОНП ДФ 48442 Спеціальна кафедра № 1 ІСЗЗІ
ОПП Б 28538
ОПП М 26781
Системи технічного захисту інформації / Systems of Technical Protection of Information ОПП Б 8642 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ
ОПП М 8654
ОНП М 31252
Системи, технології та математичні методи кібербезпеки / Systems, Technologies and Mathematical Methods of Cyber Security ОПП Б 28349
ОПП М 28776
ОНП М 31251
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології / Information Systems and Technologies ОНП ДФ 46349 Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ (створено з 01.07.2021 р.)
Інтегровані інформаційні системи / Integrated Information Systems ОПП Б 28543
ОПП М 28544
ОНП М 31217
Інформаційне забезпечення робототехнічних систем / Dataware of Robotic Systems ОПП Б 28546
ОПП М 28547
ОНП М 31219
Інформаційні управляючі системи та технології / Information Management Systems and Technologies ОПП Б 21806
ОПП М 21805
ОНП М 31215
131 Прикладна механіка Прикладна механіка / Applied Mechanics ОНП ДФ 46350 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ

Кафедра технології машинобудування ММІ

Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ

Кафедра конструювання машин ММІ

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ

Кафедра смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні ІМЗ

Кафедра зварювального виробництва ІМЗ
Автоматизовані та роботизовані механічні системи / Automated and Robotic Mechanical Systems ОПП Б 28565 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ
ОПП М 28566
ОНП М 31155
Автоматизовані технологічні системи у зварюванні / Automated Technological Systems in Welding ОПП Б 8640(нп) Кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні ІМЗ
Динаміка і міцність машин / Dynamics and Strength of Machines ОПП Б 7457 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ
ОПП М 7348
ОНП М 31158
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання / Engineering of Packaging Products, Processes and Equipment ОПП Б 28552 Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ
ОПП М 28553
ОНП М 31144
Інструментальні системи інженерного дизайну / Engineering Design Tool Systems ОПП Б 28562 Кафедра конструювання машин ММІ
ОПП М 28563
ОНП М 31152
Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів / Laser Technics and Computer-Assisted Advanced Material Processing ОПП Б 18511 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ
ОПП М 18512
ОНП М 31156
Прикладна механіка пластичності матеріалів / Applied Mechanics of Materials Plasticity ОПП Б 28923(нп) Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ
ОПП М 28924(нп)
ОНП М 31151(нп)
Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження / Related Welding Technologies and Resource Saving ОПП Б 18517(нп) Кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні ІМЗ
Технології виробництва літальних апаратів / Aircraft Manufacturing Technologies ОПП Б 34375 Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ
ОПП М 34376
ОНП М 34377
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин / Technologies of Computer Design of Machine Tools, Robots and Machinery ОПП Б 18526 Кафедра конструювання машин ММІ
ОПП М 18527
ОНП М 31154
Технології машинобудування / Manufacturing Engineering ОПП Б 8636 Кафедра технології машинобудування ММІ
ОПП М 8167
ОНП М 31157
Технології та інжиніринг у зварюванні / Technologies and Engineering in Welding ОПП Б 6952 Кафедра зварювального виробництва ІМЗ
ОПП М 7062
ОНП М 31117
Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь / Technological Systems of Joints' and Surfaces Engineering ОПП Б 40229 Кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні ІМЗ
ОПП М 40230
ОНП М 40231
Штучний інтелект і робототехніка в машинобудуванні / Artificial Intelligence and Robotics in Mechanical Engineering ОНП М 49236 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ
132 Матеріалознавство Матеріалознавство / Materials Science ОНП ДФ 46351 Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ

Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ (створено з 01.07.2021 р.)
Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві / Engineering and Computer Simulation in Materials Science ОПП Б 49220 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 49237
ОНП М 49239
Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки / Metal Science and Computer Simulation of Heat Treatment Processes ОПП Б 18521(нп)
ОПП М 18523(нп)
Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання / Physical Processes in Metals and Computer Simulation ОПП Б 18524(нп)
ОПП М 18525(нп)
Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів / Nanotechnologies and Computer-Aided Materials Design ОПП Б 7064 Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ
ОПП М 16474
ОНП М 31138
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування / Industrial Machinery Engineering ОНП ДФ 46352 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ

Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ

Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ
Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів / Engineering of Equipment for the Production of Polymeric and Building Materials and Products ОПП Б 28572 Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ
ОПП М 28573(нп)
ОНП М 31146(нп)
Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання / Engineering and Computer-Integrated Technologies for Designing Innovative Industry Equipment ОПП М 49240 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ
ОНП М 49241 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ
Комп'ютеризовані поліграфічні системи / Computerised Printing Systems ОПП Б 18528 Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ
ОПП М 18529
ОНП М 31113
Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії / Computer-Aided Design of Chemical Equipment ОПП Б 39307 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ
ОПП М 39308(нп)
ОНП М 39310(нп)
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв / Equipment of Pharmaceutical and Biotechnological Productions ОПП Б 4860 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ
ОПП М 16479
ОНП М 31192
Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв / Equipment of Chemical, Oil Refining and Paper Productions ОПП Б 28575(нп) Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка / Aviation and Aerospace Technologies ОНП ДФ 46353 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ

Кафедра космічної інженерії ІАТ
Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем / Aerospace and Rocket Systems Engineering ОПП Б 39254 Кафедра космічної інженерії ІАТ
ОПП М 39255
ОНП М 39256
Літаки і вертольоти / Airplanes and Helicopters ОПП Б 8170 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ
ОПП М 7308
ОНП М 31159
136 Металургія Металургія / Metallurgy ОНП ДФ 46354 Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ

Кафедра ливарного виробництва ІМЗ (створено з 01.07.2021 р.)
Комп'ютеризовані процеси лиття / Computerised Casting Processes ОПП Б 18538 Кафедра ливарного виробництва ІМЗ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 18539
ОНП М 31140
Спеціальна металургія / Special Metallurgy ОПП М 8166(нп) Кафедра ливарного виробництва ІМЗ (створено з 01.07.2021 р.)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Electric Power Engineering, Electrotechnics and Electromechanics ОНП ДФ 46355 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА

Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА

Кафедра електричних мереж та систем ФЕА

Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА

Кафедра електромеханіки ФЕА

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА

Кафедра електропостачання ІЕЕ

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ (створено з 01.07.2021 р.)
Електричні машини і апарати / Electric Machines and Apparatus ОПП Б 7303 Кафедра електромеханіки ФЕА
ОПП М 8299
ОНП М 31200
Електричні системи і мережі / Electrical Power Systems and Networks ОПП Б 7503 Кафедра електричних мереж та систем ФЕА
ОПП М 5624
ОНП М 31202
Електричні станції / Power Plants ОПП Б 10806 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА
ОПП М 8792
ОНП М 31199
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність / Electromechanical Automation Systems, Electrical Drive and Electromobility ОПП Б 28595 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА
ОПП М 28596
ОНП М 31195
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв / Electromechanical and Mechatronic Systems of Energy-Intensive Industries ОПП Б 6916(нп) Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 7825(нп)
ОНП М 31123(нп)
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси / Electrotechnical Devices and Electrotechnological Complexes ОПП Б 28591 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА
ОПП М 28592
ОНП М 31198
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології / Energy Management and Energy Efficient Technologies ОПП Б 28728 Кафедра електропостачання ІЕЕ
ОПП М 28729
ОНП М 31120
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів / Engineering of Automated Electrotechnical Complexes ОПП Б 18541(нп) Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 18542(нп)
ОНП М 31122(нп)
Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів / Engineering of Intelligent Electrotechnical and Mechatronic Complexes ОПП Б 49221
ОПП М 49242
ОНП М 49243
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії / Alternative and Renewable Sources of Energy ОПП Б 7832 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА
ОПП М 6955
ОНП М 31201
Системи забезпечення споживачів електричною енергією / Electric Power Distribution Systems Engineering ОПП Б 28725 Кафедра електропостачання ІЕЕ
ОПП М 28726
ОНП М 31119
Управління, захист та автоматизація енергосистем / Control, Protection and Automation of Electric Power System ОПП Б 28588 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА
ОПП М 28589
ОНП М 31197
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування / Power Machinery ОНП ДФ 46356 Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем / Engineering and Computer Technology of Thermal Power System ОПП Б 39457
ОПП М 39458
ОНП М 39459
Тепло- і парогенеруючі установки / Heat and Steam Generating Installations ОПП Б 8300(нп)
143 Атомна енергетика Атомна енергетика / Nuclear Power Engineering ОНП ДФ 46357
Атомні електричні станції / Nuclear Power Plants ОПП Б 8029
ОПП М 16469
ОНП М 31180
Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів / Physical Protection, Accounting and Control of Nuclear Materials ОПП М 28732
144 Теплоенергетика Теплоенергетика / Thermal Power Engineering ОНП ДФ 46358 Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ

Кафедра теплоенергетики ТЕФ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем / Energy Management and Engineering of Thermal Power System ОПП Б 28738 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ
ОПП М 28739
ОНП М 31124
Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці / Modelling and Computer Technologies in Thermal Physics ОПП Б 39460(нп) Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ
ОПП М 39461(нп)
ОНП М 39462(нп)
Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження / Industrial and Municipal Heat Power Engineering and Energy Saving ОПП Б 7556(нп) Кафедра теплоенергетики ТЕФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 6604(нп)
ОНП М 31182(нп)
Теплові електричні станції / Thermal Power Plants ОПП Б 28605(нп)
ОПП М 28606(нп)
ОНП М 31181(нп)
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій / Thermal Power Engineering and Thermal Power Installations of Power Plants ОПП Б 49222 Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ

Кафедра теплоенергетики ТЕФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 49244
ОНП М 49245
Теплофізика / Thermal Physics ОПП Б 8253(нп) Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Automation and Computer Integrated Technologies ОНП ДФ 46359 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ

Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ

Кафедра виробництва приладів ПБФ

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем / Automation and Computer-Integrated Technologies of Cyber-Energy Systems ОПП Б 28611 Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ
ОПП М 28612
ОНП М 31184
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв / Automation and Computer-Integrated Technologies of Chemical Production ОПП Б 28608(нп) Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ
Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології / Computer-Integrated Optoelectronic Systems and Technologies ОПП Б 18546(нп) Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 18547(нп)
ОНП М 31163(нп)
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні / Computer-Integrated Systems and Technologies in Instrument Making ОПП Б 49223 Кафедра виробництва приладів ПБФ

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 49247
ОНП М 49248
Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва / Computer-Integrated Sustainable Chemical Productions ОПП Б 28614(нп) Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ
Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів / Computer-Integrated Technologies of Instrument Making ОПП Б 7244(нп) Кафедра виробництва приладів ПБФ
ОПП М 8796(нп)
ОНП М 31164(нп)
Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів / Computer-Integrated Technologies of Measuring Instruments Design ОПП Б 28620(нп) Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 28621(нп)
ОНП М 31165(нп)
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування / Computer-Integrated Technologies and Navigation and Control Systems ОПП Б 4856(нп) Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 16473(нп)
ОНП М 31166(нп)
Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики / Computer-Integrated Technologies and Non-Destructive Testing and Diagnostic Systems ОПП Б 7307(нп) Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)
Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики / Robotic and Automated Non-Destructive Testing and Diagnostic Systems ОПП Б 39466(нп)
ОПП М 39467(нп)
ОНП М 39468(нп)
Технічні та програмні засоби автоматизації / Automation Hardware and Software ОПП Б 39463 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ
ОПП М 39464
ОНП М 39465
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Metrology and Information-Measuring Technology ОНП ДФ 46360 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ

Кафедра виробництва приладів ПБФ

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ (створено з 01.07.2021 р.)
Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи / Biomedical Devices and Information-Measuring Systems ОПП Б 28636(нп) Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ
Інформаційні вимірювальні технології / Information Measuring Technologies ОПП Б 49224 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ
ОПП М 49249
ОНП М 49250
Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки / Information Measuring Technologies for Ecological Safety ОПП Б 28632(нп)
ОПП М 28633(нп)
ОНП М 31169(нп)
Інформаційні вимірювальні технології та системи / Information Measuring Technologies and Systems ОПП Б 6914(нп)
ОПП М 8649(нп)
ОНП М 31170(нп)
Метрологія та вимірювальна техніка / Metrology and Measurement Technique ОПП Б 7246(нп) Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ
ОПП М 6923(нп)
ОНП М 31172(нп)
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка / Micro- and Nanosystem Engineering ОНП ДФ 46361 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ

Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ
Електронні мікро- і наносистеми та технології / Electronic Micro- and Nanosystems and Technologies ОПП Б 28644 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ
ОПП М 28645
ОНП М 31203
Мікро- та наноелектроніка / Micro- and Nanoelectronics ОПП Б 28641 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ
ОПП М 28642
ОНП М 31204
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія / Chemical Technologies and Engineering ОНП ДФ 46362 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ

Кафедра фізичної хімії ХТФ

Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ

Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ

Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ

Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів / Electrochemical Technologies of Inorganic and Organic Substances ОПП Б 18558 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ
ОПП М 18559(нп)
ОНП М 31255(нп)
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології / Industrial Ecology and Resource Efficient Cleaner Technologies ОПП Б 28648 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ
ОПП М 28649
ОНП М 31148
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок / Chemical Technologies of Cosmetic Products and Food Additives ОПП Б 16466 Кафедра фізичної хімії ХТФ
ОПП М 18565(нп)
ОНП М 31256(нп)
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів / Chemical Technologies of Inorganic and Organic Binders and Composition Materials ОПП Б 28657 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ
ОПП М 28658
ОНП М 31254
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів / Chemical Technologies of Inorganic Ceramic Materials ОПП Б 18560 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ
ОПП М 18561(нп)
ОНП М 31258(нп)
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення / Chemical Technologies of Inorganic Substances and Water Treatment ОПП Б 8651 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ
ОПП М 8066(нп)
ОНП М 31259(нп)
Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення / Chemical Technologies of Inorganic, Electrode Materials and Water Treatment ОПП М 49254 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ

Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ

Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ
ОНП М 49255
Хімічні технології органічних речовин / Chemical Technologies of Organic Substances ОПП Б 10800 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ
ОПП М 7557(нп)
ОНП М 31257(нп)
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини / Chemical Technologies of Wood and Plant Raw Materials Processing ОПП Б 10812(нп) Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ
Хімія і технологія органічних матеріалів / Chemistry and Technology of Organic Materials ОПП М 49252 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ

Кафедра фізичної хімії ХТФ
ОНП М 49253
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології / Biotechnologies ОНП ДФ 28918 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра промислової біотехнології ФБТ
ОПП Б 28917
ОПП М 28919
ОНП М 31194
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія / Biomedical Engineering ОНП ДФ 46363 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ
Медична інженерія / Medical Engineering ОПП Б 28920 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ
ОПП М 28922
Регенеративна та біофармацевтична інженерія / Regenerative and Biopharmaceutical Engineering ОПП Б 32311 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ
ОПП М 39269
171 Електроніка Електроніка / Electronics ОНП ДФ 46364 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ
Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації / Acoustic Electronic Systems and Acoustic Information Processing Technology ОПП Б 28662 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ
ОПП М 28777
ОНП М 31206
Електронні компоненти і системи / Electronic Components and Systems ОПП Б 18573 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ
ОПП М 18574
ОНП М 31207
Електронні прилади та пристрої / Electronic Devices and Equipment ОПП Б 7304
ОПП М 6950
ОНП М 31209
Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей / Electronic Systems of Multimedia and Internet of Things Technology ОПП Б 28664 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ
ОПП М 28665
ОНП М 31205
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка / Telecommunications and Radio Engineering ОНП ДФ 46365 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем ІТС (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра телекомунікацій ІТС

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ

Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра радіоінженерії РТФ (створено з 01.07.2021 р.)

Кафедра радіотехнічних систем РТФ (створено з 01.07.2021 р.)
Спеціальні телекомунікаційні системи / Special Telecommunications Systems ОНП ДФ 48443 Спеціальна кафедра № 3 ІСЗЗІ
ОПП Б 28667
ОПП М 26782
Інженерія та програмування інфокомунікацій / Engineering and Programming Infocommunications ОПП Б 28671 Кафедра телекомунікацій ІТС
ОПП М 28672
ОНП М 31133
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки / Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment ОПП Б 5627(нп) Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 4852(нп)
ОНП М 31176(нп)
Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки / Intelligent Technologies of Radioelectronic Equipment ОПП Б 49229
ОПП М 49262
ОНП М 49263
Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія / Information and Communication Radioengineering ОПП Б 49228 Кафедра радіоінженерії РТФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 49260
ОНП М 49261
Інформаційно-комунікаційні технології / Information and Communication Technologies ОПП Б 7066 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем ІТС (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 8266
ОНП М 31134
Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем / Information-Computing Means of Radio Electronic Systems ОПП Б 28677 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ
ОПП М 28678
ОНП М 31210
Радіозв'язок і оброблення сигналів / Radio Communication and Signal Processing ОПП Б 6364(нп) Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 4857(нп)
ОНП М 31175(нп)
Радіосистемна інженерія / Radio Systems Engineering ОПП Б 7350(нп) Кафедра радіоінженерії РТФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 6236(нп)
ОНП М 31174(нп)
Радіотехнічні інформаційні технології / Radio Technical Information Technologies ОПП Б 6842(нп) Кафедра радіотехнічних систем РТФ (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 8562(нп)
ОНП М 31173(нп)
Радіотехнічні комп'ютеризовані системи / Radio Technical Computerised Systems ОПП Б 49227
ОПП М 49258
ОНП М 49259
Системи та мережі електронних комунікацій / Electronic Communication Systems and Networks ОПП Б 49226 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем ІТС (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 49256
ОНП М 49257
Телекомунікаційні системи та мережі / Telecommunication Systems and Networks ОПП Б 7102(нп) Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем ІТС (створено з 01.07.2021 р.)
ОПП М 6474(нп)
ОНП М 31135(нп)
173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами / Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering ОНП ДФ 31814 Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ
ОПП Б 6238
ОПП М 6846
ОНП М 31162
184 Гірництво Геоінженерія / Geoengineering ОНП ДФ 28915 Кафедра геоінженерії ІЕЕ
ОПП Б 28914
ОПП М 28916
ОНП М 31125
186 Видавництво та поліграфія Видавництво та поліграфія / Publishing and Printing ОНП ДФ 46366 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ

Кафедра репрографії ВПІ
Технології друкованих і електронних видань / Technologies of Printed and Electronic Editions ОПП Б 28680
ОПП М 28681
ОНП М 31114
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія / Physical Therapy, Ergotherapy ОНП ДФ 46367 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ
ОПП Б 39469
Фізична терапія / Physical Therapy ОПП М 19299
231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність / International Social Projects and Volunteering ОПП Б 18477 Кафедра філософії ФСП
ОПП М 18478
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування / Public Administration and Governance ОНП ДФ 46368 Кафедра теорії та практики управління ФСП
Адміністративний менеджмент / Administrative Management ОПП Б 18481
Електронне урядування / Electronic Governance ОПП Б 18483
Публічне адміністрування та електронне урядування / Public Administration and Electronic Governance ОПП М 46636

Примітки:

ОНП ДФ – освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ОПП Б – освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОПП М – освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОНП М – освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

(нп) – набір здобувачів вищої освіти за освітньою програмою припинено

Долучення Розмір
2021_HOH-101a1.pdf 460.47 КБ