[до 14.10.2020] Оголошується конкурс на заміщення посад наукових працівників

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна, 03056, м. Київ, Солом’янський район, пр-т Перемоги, 37) оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників:

Вакантні посади:

    • Начальника науково-дослідної частини КПІ ім. Ігоря Сікорського;
    • Начальника відділу інновацій Департаменту інновацій та трансферу технологій.

Вимоги до учасників конкурсу:

  • вища освіта з відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
  • залежно від посади наукового працівника (Додаток 1 до Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Наказ від 27.03.2020р. №7/65):
  • мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;
  • мати стаж (досвід) наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді;
  • мати наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема в періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади;
  • бути автором (співавтором) або автором (співавтором) і власником (співвласником) чинних патентів на винахід та/або корисну модель, зокрема, виданих іноземними державами за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади.

Перелік необхідних документів, що подаються особисто або надсилаються поштою для участі в конкурсі:

Кандидати, які працюють на наукових посадах в КПІ ім. Ігоря Сікорського подають лише заяву про участь у конкурсі.

Додатково кандидати можуть подавати інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами), володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок, особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок, досвід участі в  підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь у редколегіях міжнародних видань, членство в міжнародних фахових товариствах, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Строк подання заяв та документів до 14 жовтня 2020 року.

Адреса прийняття документів:

Відділ кадрів КПІ ім. Ігоря Сікорського, 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 118.
Телефон: 204-97-42, 204-92-00
e-mail: 118-2[at]vkas.kpi.ua

11.09.2020