Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Видавничо-поліграфічний інститут

Докладно про ВПІ


Інститут аерокосмічних технологій

Докладно про ІАТ


Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

ІЕЕ


Інститут матеріалознавства та зварювання

ІМЗ


Інститут прикладного системного аналiзу

ІПСА


Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

ІСЗЗІ


Інститут телекомунікаційних систем

ІТС


Інженерно-Xімічний Факультет

ІХФ


Механіко-Машинобудівний інститут

ММІ


Приладобудiвний Факультет

ПБФ


Радіотехнічний факультет

РТФ


Теплоенергетичний факультет

ТЕФ


Факультет біомедичної інженерії

ФБМІ


Факультет біотехнології і біотехніки

ФБТ


Факультет електроенерготехніки та автоматики

ФЕА


Факультет Електронiки

ФЕЛ


Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки

ФІОТ


Факультет Лінгвістики

ФЛ


Факультет Менеджменту і Маркетингу

ФММ


Фізико-Математичний Факультет

ФМФм


Факультет Прикладної Математики

ФПМ


Факультет соцiологiї і права

ФСП


Фiзико-Технiчний Iнститут

ФТІ


Хiмiко-Технологiчний Факультет

ХТФ