Засідання ректорату 4 липня 2022 року

Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 4 липня 2022 року

4 липня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, О.А.Іщенко, Л.Г.Субботіна, Є.В.Кулик, М.О.Безуглий, Н.Манишева, В.Галятин, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Триває робота з підготовки  до нового навчального року та останні процедури щодо завершення навчального року поточного.

За напрямом підготовки до нового навчального року проведено розширену нараду керівників навчальних департаментів, у якій участь також узяли директор студмістечка та відповідальні особи відділу цивільного захисту. Підготовка проводиться з розрахунку на 3 можливі сценарії початку навчального року: у дистанційному режимі, в змішаному режимі, в очному режимі. Наголос – на підготовці до очного режиму, проте реалізація цього сценарію  залежатиме від безпекової ситуації. Розклад занять формуватиметься з огляду на кількість місць в укриттях у конкретних корпусах. В укриттях проводиться обстеження інженерних мереж, здійснюються необхідні ремонтні роботи, забезпечується їхнє облаштування Інтернетом. При організації освітнього процесу в очному режимі активно використовуватимуться дистанційні технології за прикладом реалізації такої моделі в провідних університетах світу (сьогодні КПІ має вже понад 3000 ліцензованих дистанційних курсів з різних дисциплін). З метою з'ясування місця перебування здобувачів вищої освіти та викладачів та можливості здійснення освітнього процесу в очному режимі з 4 липня розпочинається опитування студентів і НПП. Студентів опитуватимуть куратори груп, викладачів – завідувачі кафедр.

За напрямом завершення року. Закінчилася випускова атестація, замовлено документи про освіту. Завершилася основна сесія, з 4 липня розпочався період  ліквідації академзаборгованостей. На кафедрах триває кампанія звітування науково-педагогічних працівників про результати виконання індивідуальних планів роботи. Узагальнені її результати декани факультетів мають передати до відділу атестації для аналізу до 15 липня (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, В.А.Кондратюк, декани факультетів і директори інститутів).   

2. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому закон, який дозволяє повернути НПП відпустки у повному обсязі 56 днів. Очікується підписання його Президентом України. До того відділ кадрів здійснює оформлення відпусток на 24 дні з виплатою коштів на оздоровлення в повному обсязі. При цьому багато інших ЗВО  відправили своїх працівників у місячні відпустки за власний рахунок (О.А.Жученко, Л.Г.Субботіна, відділ кадрів, декани факультетів і директори інститутів).  

3. Вступна кампанія. 24 червня розпочалася реєстрація вступників до магістратури для участі в магістерському тесті навчальної компетенції (МТНК) для вступу на спеціальності 051 «Економіка», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика» 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 281 «Публічне адміністрування та адміністрування», а також у магістерському комплексному тесті (МКТ) для вступу на спеціальність «Право». Станом на тепер  через систему «Електронний кампус» (ЕК) подали заяви на реєстрацію 56 осіб. З них 25% - це вступники з інших ЗВО. Задля залучення вступників активізуватиметься інформування випускників про необхідність реєстрації для вступу на вказані спеціальності (ФСП, ФММ, ННВПІ) (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В. Семінська, М.М.Перестюк).

4.  1 липня розпочато реєстрацію електронних кабінетів вступників на бакалаврат. Приймальна комісія спільно з ДНВР проводить консультації вступників за допомогою засобів електронного зв'язку та особисто. На поточному тижні очікується оприлюднення змін до Порядку прийому на навчання до ЗВО 2022 року. Зміни стосуються особливих умов для вступу абітурієнтів з тимчасово окупованих  територій та з особливо небезпечних територій  (О.А.Жученко, Приймальна комісія).

5. Триває підготовка до акредитації у новому навчальному році. Відповідно до затвердженого графіку готуються заявки університету на акредитацію освітніх програм (ОП).   До системи НАЗЯВО завантажуються необхідні матеріали по кожній ОП, до кінця поточного тижня ця робота має бути завершена. Також спільно з Центром незалежної  акредитації інженерних освітніх програм триває робота з міжнародної акредитації. На поточному тижні планується провести черговий етап зустрічей з партнерами КПІ з міжнародних акредитаційних агентств (О.А.Жученко, декани факультетів/директори інститутів).

6. Підбито підсумки роботи екзаменаційних комісій з проведення бакалаврських іспитів або захисту дипломних робіт випускниками бакалаврату. Перехід 60 програм з захисту кваліфікаційних робіт на складання бакалаврського іспиту загалом пройшов доволі успішно. Однак через деякі процедурні недопрацювання, що їх потрібно усунути, за результатами підсумків випускної кампанії на 2 факультетах буде проведено перевірки.  (А.А.Мельниченко).

7. Триває прийом документів на вступ до аспірантури. Хоча до завершення  цієї роботи залишилося практично 2 тижні, вже тепер можна сказати, що цього року ми маємо зменшення кількості бажаючих вступити на аспірантуру. Поки що порівняно з минулим роком це зменшення сягає 30%, однак є ще певний час на виправлення ситуації. Для цього слід активізувати роботу з випускниками магістратури (лише наукових магістрів у нас випускається цього року 250 осіб, а є ще й випускники класичної магістратури). Однією з  причин зменшення охочих вступити до аспірантуру цього року є виїзд частини потенціних  вступників за кордон (А.А.Мельниченко).

8. Вчена рада університету рекомендувала до вступу до докторантури 4 особи. У зв'язку з тим, що надання бюджетних місць до докторантури нині корелюється з кількістю докторських спецрад у виші, відділ Вченого секретаря розпочав процедуру відкриття або відновлення роботи таких спецрад, крім того, паралельно до МОН України скеровано листа щодо надання таких бюджетних місць ще до затвердження кандидатур Атестаційною колегією (А.А.Мельниченко, М.Ю.Ільченко).

9. На засіданні Вченої ради університету затверджено вимоги до сертифікації дистанційних начальних курсів. Крім того, створено комісію,  яка працюватиме з викладачами в питаннях підвищення якості таких курсів (А.А.Мельниченко, М.Ю.Ільченко).

10. Завершується опитування студентів «Викладач очима студентів». Участь у ньому вже взяли 5,5 тисяч студентів.  Результати цього опитування є одними з ключових при розгляді справ НПП Експертно-кваліфікаційними комісіями. Також на цьому тижні буде завершено опитування викладачів – воно цього року було наймасовішим за всі роки проведення (А.А.Мельниченко).

11. Приміщення КПІ, в яких проводитиметься національний мультрипредметний тест, до цього підготовлено. Місця для евакуації випускників та викладачів на випадок  повітряних тривог також готові (А.А.Мельниченко).  

12. Розпочалися заняття слухачів нового набору на курсах доуніверситетської підготовки ННЦ ІМЯО. Набір на курси триває. Водночас, приблизно 800 цьогорічних їхніх випускників планують обрати КПІ як перший пріоритет при вступі. Центр тестування ННЦ ІМЯО співпрацює з Приймальною комісією у формуванні предметних та апеляційних комісій напрацюванні алгоритму проведення вступних співбесід та випробувань для осіб з особливо небезпечних територій. ННЦ ІМІО співпрацювала з Центром міжнародної освіти КПІ в питаннях проведення вступних випробувань для іноземців (М.М.Перестюк).   

13. Медіалабораторія КПІ завершила монтування відеофільму про випускника КПІ видатного авіаконструктора Костянтина Калініна. Робота над серією історичних фільмів до 125-річчя університету триватиме. Закінчено ремонтні роботи в приміщенні студії Медіалабораторії, завершується робота з її облаштування спеціальними меблями, після чого студія розпочне роботу (М.М.Перестюк).    

14. Завершено семестровий контроль. Проведено засідання кафедр, на яких визначено питання допуску або недопуску студентів до ліквідації заборгованостей і, відповідно, відрахування. Ліквідація заборгованостей триватиме до 9 липня.  Станом на 4 липня відраховано 134 студента денної форми і 31 студент заочної форми навчання.  Надано індивідуальні графіки ліквідації заборгованостей: 1 курс – 417 студентам (+6 по мобільності), 2 курс – 312 (+3 по мобільності), 3 курс – 298 (+11 по мобільності), 1 курс магістратури – 75 (+4 по мобільності). Загалом 1126 (Н.В.Семінська).

15. Академічні відпустки надано:1 курс – 86 студентам; 2 курс – 60; 3 курс – 24; 4 курс – 86; 1 курс магістратури – 35; 2 курс магістратури – 30 . Загалом студентам невипускових курсів надано 205 академічних відпусток, студентам випускових курсів – 116. 350 студентів перенесли дисципліни на повторне вивчення, з них ІАТ – 270 студентів: 1 курс – 115 (з них ІАТ 111); 2 курс – 108 (з них ІАТ - 78); 3 курс – 102 (з них ІАТ – 63); 1 курс магістри – 25 (з них ІАТ 24) (Н.В.Семінська).

16. Підбито підсумки завершення навчання бакалаврів. Всього завершило навчання  3610 студентів (682 навчалися за кошти фізичних осіб). За денною формою – 3339 (476 за кошти фізичних осіб). За заочною формою навчання – 271 (206 за кошти фізичних осіб). З відзнакою закінчили навчання 166 осіб (Н.В.Семінська).

17. За запитом МОН України ДНВР (Н.В.Семінська) сформовано та передано звіт щодо кількості дітей з інвалідністю та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18 річного віку та навчаються в КПІ:

-дітей з інвалідністю до 18 років – 24,

-дітей-сиріт до 18 років – 5,

-дітей, позбавлених батьківського піклування до 18 років – 3.

18. З ініціативи студентів ФЛ та за підтримки профільних кафедр ФЛ і керівництва ФЛ підготовлено звернення щодо перекладацького проєкту з Університетом Сорбонна, Франція  (Н.В.Семінська, С.І.Сидоренко).

19. Проведено конкурсний відбір студентів ІПСА до університет м. Торунь, Польща (Н.В.Семінська).

20. КПІ-Медіа та ДНВР завершили зйомки нового профорієнтаційного фільму-проєкту  «Чекаємо тебе в КПІ». Впродовж двох тижнів  (22.06.-30.06.) викладачі університету мали змогу звернутися до вступників з побажаннями та акцентом на своєму факультеті (Н.В.Семінська, М.М.Перестюк).

21. Розпочато реєстрацію бакалаврів для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та/або магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК). Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році Приймальною комісією розроблено 2 алгоритми реєстрації:

•  для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2022 навчального року, які бажають вступити до магістратури;

•  для вступників, які завершили навчання у попередні роки, або вступають після завершення цього року з іншого закладу вищої освіти (Н.В.Семінська).

22. ДНВР спільно з НТБ організували до Дня Конституції відкриту лекцію «Геральдика як знакова система. Символіка ЗСУ», яку прочитав головний художник Збройних Сил України, член Українського геральдичного товариства,  заслужений художник України, доцент кафедри графіки НН ВПІ  Олексій Руденко (Н.В.Семінська, О.М.Бруй). 

23. Відбулася зустріч з партнерами та засідання Координаційної ради Комплексної космічної програми КПІ, на якій обговорено питання створення університетського наносупутника PolyITAN-12U та можливості його запуску у 2023 році  (В.А.Пасічник).

24. У межах підготовки до підписання додаткової угоди до договору базового фінансування на 2022 рік внесені виправлення, підписано та направлено до МОН України  комплект документів. Уточнено штатний розпис ІПОТ, де буде виконуватися роботи за договором базового фінансування на 2022 рік (В.А.Пасічник).

25. Робоча група КПІ ім. Ігоря Сікорського у взаємодії з партнерами напрацювала   концепцію спільного з БФ «KOLO» проєкту (В.А.Пасічник).

26. За сприяння експертів Центру 4.0 подано міжнародну грантову заявку українським МСП із смарт-технологій. Фахова робота експертів ТЕФ дала можливість утворити консорціум з литовським Manuvalley DIH, що є важливим для розширення співпраці між DIH-КПІ та литовським DIH (В.А.Пасічник, Є.М.Письменний).

27. До ДП «Укрпатент» подано 4 заявки на отримання свідоцтва авторського права та 1 заявку на винахід, підготовлено до подачі 3 заявки на корисні моделі (1 – ННММІ, 1 –ФМФ, 1 – ФБТ) (В.А.Пасічник).

28. Розроблено інформаційну структуру наукового й технологічного обладнання, яка буде інтегрована у сайт io.kpi.ua (В.А.Пасічник).

29. Представники центру TISC-КПІ взяли участь у навчальному вебінарі за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у партнерстві з ДП «Укрпатент» щодо особливостей реєстрації торговельних марок в Україні та за її межами (В.А.Пасічник).

30. На пропозицію МОН в порядку громадського обговорення постійна комісія Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності та комісія з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів розпочали розгляд проєкту Указу Президента України «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук» (М.Ю.Ільченко, О.В.Лінючева, С.І.Бевз).

31. За результатами засідання Вченої ради від 27 червня оформлено та відправлено до МОН України особові справи здобувачів вчених звань (М.Ю.Ільченко, В.В.Холявко).

32. На пропозицію комісії Ради комплексної Космічної програми університету на базі конструкторського бюро «Шторм», на 6 липня готується спільна нарада фахівців КПІ і Головної астрономічної обсерваторії НАН України, з розгляду можливості застосування створених в обсерваторії фотополяриметрів у складі корисного навантаження на борту наносупутника «PolyITAN – 3 PUT» (М.Ю.Ільченко, В.А.Пасічник).

33. Делегація КПІ взяла участь у 32-ій Генеральній асамблеї UNICA «Провідні університети в часи кризи та змін». Вперше КПІ був запрошений з доповіддю про стан і реформи в системі вищої освіти України, а також про події в Україні (С.І.Сидоренко).

34. Відбулася зустріч з Генеральним секретарем Альянсу CESAER. Обговорювалися дії КПІ при проходженні процедури набуття членства в цьому Альянсі. Остаточне рішення про прийом КПІ до цієї організації буде прийматися 14 жовтня 2022 року на Генеральній асамблеї Альянсу (С.І.Сидоренко).

35. 30 червня 2022 року під головуванням президента Франції Е.Макрона пройшла зустріч 23-х Альянсів європейських університетів, на якій було підтверджено план взаємодії з Європейською Комісією  по організації фінансової і іншої практичної допомоги університетам України щодо їхньої інтеграції до European Higher Education Zone та до European Research Area через спільну проєктну діяльність в сфері освіти і науки. Для обговорення  питань взаємодії з Альянсами європейських університетів пропозиції від КПІ будуть внесені на зустрічі керівників університетів України із стратегічним координатором Альянсу європейських університетів EPICUR професором Жан Маріс Плане і проректором університету Адама Міцкевича, Познань, професором Рафалом Вітковським, яка відбудеться 6 липня (С.І.Сидоренко, А.А.Мельниченко, В.А.Пасічник, Н.В.Семінська, В.А.Кондратюк).

36. Делегація КПІ взяла участь в конференції, присвяченій «Ініціативі Єднання», яку провели Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Об'єднання університетів Великої Британії, Cormack Consultancy Group за участі Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс та Посла України у Великій Британії Вадима Пристайка (С.І.Сидоренко).

37. У межах «Ініціативи Єднання» відбулася зустріч з групою керівників міжнародного напряму діяльності університету Шеффілда. Обговорювалось питання створення дієвих механізмів взаємодії і зустрічей керівників key stakeholder groups від обох університетів-партнерів. Університет Шеффілда планує виділити близько 120 тисяч фунтів стерлінгів для розвитку партнерських відносин з КПІ з 1 млн. фунтів, які виділено на програму партнерства з усіма університетами України. Університет Шеффілда вивчатиме низку питань щодо того, як допомоги КПІ, в тому числі й        з реконструкцією бомбосховищ.  Створюється веб-сторінка для збору коштів для потреб КПІ у Великій Британії. Університет Шеффілда буде звертатися до Вестмінстерського банку допомогти з питанням постачання КПІ комп'ютерного обладнання. Центр навчання з англійської мови при Університеті Шеффілда допомагатиме студентам КПІ вдосконалювати знання англійської мови (С.І.Сидоренко).

38. У  межах відзначення 100-річчя діяльності Секції вихованців КПІ в Польщі в польському журналі «PRZEGLĄD TECHNICZNY» № 6 за 2022 р. опубліковано інтерв'ю ректора КПІ М.З.Згуровського (М.З.Згуровський, С.І.Сидоренко).

39. До «Фонду підтримки КПІ». надійшла благодійна допомога в обсязі $34 911 від партнера в Японії – Технологічного інституту Шибаура (Shibaura Institute of Technology) Днями очікується надходження ще одного траншу коштів від Секції вихованців КПІ в Польщі як благодійної допомоги. Станом на 4 липня міжнародні партнери КПІ направили до «Фонду підтримки  КПІ» €17 521 та $34 911 (С.І.Сидоренко, Л.Г.Субботіна).

40. Фахівці відділу цивільного захисту спільно з фахівцями департаменту господарської роботи завершили ревізію укриттів, розташованих на території університету та його студмістечка. Відповідні висновки зроблено і доведено до керівників навчально-наукових підрозділів разом із вказівками, що слід зробити протягом найближчих шести тижнів у межах підготовки до нового навчального року. Крім того, частину підготовчої роботи, що стосуватиметься облаштування інженерних мереж в укриттях, виконуватимуть фахівці служб Головного енергетика та Головного механіка університету. За результатами перевірки минулої середи проведено нараду з заступниками деканів/директорів інститутів з господарської роботи, де було зроблено презентації по кожному укриттю  і визначено критерії, за якими вестиметься перевірка ДСНС та іншими державними структурами в серпні цього року. Крім того, 7 липня представники районного управління ДСНС спільно з представниками районного штабу цивільного захисту та працівниками   університету проведуть  позапланову перевірку укриттів КПІ, щоб надати свої зауваження і пропозиції щодо підготовки до планової перевірки (В.А.Кондратюк).

41. Минулого тижня представники університету зустрілися з представниками КП «Київтеплоенерго», зустріч було присвячено проведенню другого етапу випробування інженерних мереж спільного використання, що прокладено на території КПІ     (В.А.Кондратюк).

42.  Завершено роботи з благоустрою майданчику біля корпусу №1. Тривають роботи з облаштування та благоустрою парку вздовж вулиці Борщагівська: монтуються хідники, проводяться інженерні комунікації до місць встановлення електричних опор, на цьому тижні в новому парку має бути проведено перше косіння бур'янів для підготовки до  обробки цих ділянок спеціальними речовинами для подальшого висівання на них газонної трави. Робота над подальшим облаштуванням парку як одним із головних проєктів розвитку університету не припинятиметься і надалі  (Кондратюк).   

43. Завершено капітальні ремонті роботи в басейні університету. На 11 липня готується запуск його в роботу. Окрім КПІ вже є кілька організацій, які готові на платній основі використовувати його для надання послуг своїм працівникам  (В.А.Кондратюк).

44. Триває робота комісії, яка перевіряє стан аудиторного фонду, щоб визначитися з обсягами і черговістю робіт у рамках підготовки до нового навчального року (В.А.Кондратюк).

45. Відділ охорони праці погодив з Головним управлінням Держпраці в м.Києві питання проведення атестації робочих місць в АТП та в Центрі студентського харчування університету (В.А.Кондратюк).

46. У межах підготовки до нового навчального року здійснюється закупівля необхідних товарів, якими мають бути забезпечені укриття (В.А.Кондратюк).

47. Проведено нараду з представниками правоохоронних органів щодо посилення заходів інформаційної безпеки. Розробляється стратегія інформаційної безпеки університету (В.А.Кондратюк).

48. Університет отримав 14 нових сучасних камер відеоспостереження. На цьому тижні розпочнеться їхнє монтування на визначених для цього за результатами роботи у перші місяці війни місцях   (В.А.Кондратюк).

49. Кошти за перше півріччя поточного року університет отримав у повному обсязі (з урахуванням секвестру бюджету). Всі кошти використано за призначенням. Відпускні виплати для НПП нараховувалися в червні на 24 доби з урахуванням коштів на оздоровлення. Зарплатня за червень виплачена усім категоріям працівників (з урахуванням тих обмежень на надбавки, щодо яких було ухвалено рішення бюджетної комісії).  На початку минулого тижня кредиторська заборгованість КПІ по спецкоштах сягала майже  27 млн гривень. Нині залишилося 3 млн 200 тис. гривень, тобто на минулому тижні  кошти університету Держказначейство розблокувало і заборгованості почали погашатися. На рахунок ЗСУ на виконання рішення Конференції студентів КПІ проведено проплату 1,5 млн гривень з коштів Студентської ради університету. Через скорочення фінансування науки в країні складна ситуація складається з фінансуванням Науково-дослідної частини КПІ. Відповідні департаменти університету працюють з МОН України в питаннях отримання базового фінансування, однак потрібна й активізація роботи наукових колективів у напрямі здобуття закордонних грантів на виконання конкретних наукових проєктів  (Л.Г.Субботіна, В.А.Пасічник).

50.  За минулий тиждень  до гуртожитків студмістечка повернулося ще 202 студенти, тож станом на 4 липня в них проживають 2380 осіб. Ремонтні роботи проводяться за планом в гуртожитках №№ 3, 9, 12,15, 17, 18 і 19.  Також тривають роботи з приведення до вимог воєнного часу укриттів у гуртожитках. Відновила роботу «дитяча кімната», яку було створено у гуртожитку №22  (О.А.Іщенко).

51. Науково-технічна бібліотека КПІ працює у штатному режимі. Науковці університету активно розміщують свої роботи в електронному архіві ELAKPI – минулого тижня було подано ще понад 150 праць. На запит викладачів 30 червня бібліотека провела вебінар у форматі запитань-відповідей щодо того, які вебометричні показники враховуються при рейтингуванні НПП. З липня НТБ КПІ починає працювати ще й як центр складання іспитів з української мови (Є.В.Кулик).

52. Минулого тижня відбулося засідання Профкому університету. Розглядалося питання надання фінансової допомоги працівникам університету, які через війну втратили житло, або житло яких було дуже пошкоджено. Складено список таких працівників. Спочатку було 43 заяви на таку допомогу. Поки що прийнято рішення щодо надання допомоги 33 заявникам. Іншим питанням порядку денного засідання була організація оздоровлення дітей в Польщі: Варшавська політехніка підтвердила, що цього року прийме 2 групи дітей на 15 днів кожну (М.О.Безуглий).

53. Студентська рада продовжує співпрацювати з мережею «Розетка» щодо збору  використаних електронних сигарет для  використання їхніх деталей для створення дронів. «Розетка» встановлює бокси для сигарет в усіх своїх магазинах по всій Україні. Ці гаджети будуть відправлятися до КПІ, звідки їх передаватимуть виробнику дронів. Крім того, досягнуто домовленостей з ГО «Україна без сміття» про переробку відходів від їхнього виробництва (Надія Манишева).

54. Студрада студмістечка допомагає студентам в оформленні документів на реструктурізацію боргів та оформлення на проживання в гуртожитках в літній період. Також співпрацювали з відповідними службами при встановленні в студмістечку боксів для використаних електронних сигарет (Володимир Галятин).

55. Профком студентів за максимально спрощеною процедурою надає допомогу з вирішення різних проблем студентам, сім'ї котрих постраждали внаслідок війни. Триває збір  гуманітарної допомоги дляпостраждалих від злочинних дій агресора і для ЗСУ. На тижні, що розпочався планується передати зібране тим, хто цього потребує   (І.Степанюк).