Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського від 19 липня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адмінстративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація в університеті залишається стабільною. За місяць зафіксовано 3 випадки захворювання – у курсанта ІСЗЗІ, студента ПБФ і викладача ФМФ. Усі вони знаходяться в ізоляторах.

Завершено вакцинацію першою дозою 2700 працівників, із них – 1570 НПП. Значну роботу з організації щеплень провів штаб ДНВР. Ревакцинацію отримали 700 осіб. Ревакцинація продовжуватиметься до кінця липня в студентській поліклініці, а також мобільними бригадами в приміщенні бібліотеки.

Доопрацьовано нову редакцію Статуту університету з урахуванням пропозицій департаментів і зауважень експертів МОН, направлено для остаточного затвердження. Підготовлено й вчасно направлено до МОН пакет документів – заявку до конкурсної комісії для формування обсягів держзамовлення на підготовку бакалаврів і магістрів за всіма спеціальностями.

Бюджетною комісією затверджено розраховані обсяги преміального фонду за рахунок економії фонду заробітної плати за 2-й квартал. Розміри премій керівникам визначено на основі показників роботи підрозділів з урахуванням експертних оцінок. Виплату премій буде здійснено разом із заробітною платою за липень.

Інвестиційною комісією заслухано черговий звіт про стан робіт із завершення будівництва гуртожитку. Комісія студмістечка проводить приймання всіх кімнат. Завершено монтаж: протипожежної системи, димовиведення, сигналізації та Інтернету. Здійснюється й оформлюється договорами підключення зовнішніх інженерних мереж. Проведено презентацію й узгоджено зразки меблів і електроплит. Формується замовлення на їх закупівлю. По навчальному блоку 6/30 (Індустріальний провулок) отримано результати експертизи, які разом із проєктною документацією буде розглянуто будівельною комісією на цьому тижні.

Освітній процес

Завершено оформлення всіх (3902) бакалаврських дипломів і додатків до них. Завершується урочисте їх вручення випускникам.

Проведено чергову координаційну нараду представників департаментів щодо підготовки до нового навчального року. Видано розпорядження про формування розкладу занять на новий семестр, що відповідає режиму змішаного навчання. Потокові лекції, загальні вибіркові дисципліни й групові практичні та лабораторні розподілено за різними днями тижня. Формується план інклюзивної складової освітнього процесу.

Завершено формування робочих навчальних планів і їх завантаження до Електронного кампусу. Продовжується заповнення модулю «Рейтинг НПП» відповідно до введення в дію оновленого «Положення про рейтингування». Модуль вже заповнило 2175 НПП. Завершилося опитування студентів в Електронному кампусі.

Комісія з контролю готовності навчальних приміщень перевірила 8 навчальних корпусів, оцінивши кожну аудиторію. За результатами перевірки спільно з адміністративним департаментом ведеться робота з підрозділами щодо оптимального використання приміщень.

Спільно із заступниками деканів проведено засідання комісіі з поселення. Узгоджено й видано наказ про порядок поселення студентів у гуртожитки та розпорядження про розмір оплати за проживання. Розроблено й опубліковано алгоритми поселення – інструкції для кожного курсу. Детальна інформація про поселення в гуртожиток доводиться до відома кожного з першокурсників персонально разом із повідомленням про зарахування. Процедура поселення максимально спрощена й дозволяє безпосередньо в гуртожитку отримати ордер на поселення. Необхідні документи студентом готуються заздалегідь і надсилаються до університету.

Приймальна комісія

Проведено перевірку роботи всіх відбіркових комісій факультетів, що працюють у

17-ти навчальних корпусах. З 14-го липня здійснюється прийом документів від вступників. Станом на 17-те липня отримано на бакалаврат 21307 заяв, із них 4117 – перший пріоритет. У магістратуру – 1141, із них 773 – перший пріоритет. За заявкою до магістратури відповідно до  держзамовлення передбачено 2003 місця. 2561 випускник бакалаврату зареєструвався на єдиний вступний іспит (ЄВІ), але подали документи лише 773. У зв'язку з цим було підготовлено розпорядження здійснити безпосередні контакти з випускниками бакалаврату, які зареєструвалися на ЄВІ, щодо строків подачі документів.

Конкурсна комісія МОН затвердила обсяг держзамовлення для КПІ ім.

Ігоря Сікорського на 3-й освітньо-кваліфікаційний рівень – 192 місця на денну й 30 на вечірню форму навчання. Місця сформовано за галузями та узгоджуються з кількістю й розподілом поданих заяв вступників до аспірантури. Таких заяв було 272.

Акредитація

Опубліковано позитивні висновки експертних груп з акредитації 5-ти ОНП. Дві програмами «Електроніка і мікро- наносистемна техніка» запропоновано визначити як зразкові. На минулому тижні приймали експертні групи з акредитації 3-х ОНП: 123 «Комп'ютерні науки», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 051 «Економіка». На заключних зустрічах експерти позитивно відзначили систему внутрішньої акредитації КПІ, Електронний кампус, рейтинг НПП.

Готуємось до прийому ще 2-х експертних груп за спеціальностями: 131 «Прикладна механіка» і 121 «Інженерія програмного забезпечення».

М. З. Згуровський

Залишається актуальною побудова сценарію початку навчального року. Ми повинні прийняти обґрунтоване рішення не пізніше сесії професорсько-викладацького складу. Зараз ми повинні накопичувати інформацію, аналізувати й розробляти принаймі два сценарії, а також здійснювати підготовку до нового навчального року за всіма напрямами.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Проводиться аналіз готовності підрозділів до організації освітнього процесу в очному / змішаному форматі 2021/2022 навчального року.

Продовжується моніторинг стану аудиторного фонду університету (ІАТ, ІМЗ, ФЕА, РТФ, ФЛ, ФСП, ІХФ, ПБФ). Заплановано провести кількісну оцінку кожного корпусу, яка дозволить вивести середнє значення. Вирішення питань залежить від керівників підрозділів, яким делеговано утримувати ці майнові комплекси. Очевидною є суттєва різниця між факультетами стосовно утримання аудиторного фонду.

Здійснюється взаємодія з підрозділами щодо розкладу занять в осінньому семестрі нового навчального року. Планується навантаження комп'ютерних класів КБІС, у яких оновлено техніку й ліцензійне програмне забезпечення(заповнення форм за переліком: факультет, кафедра, назва дисципліни, програмне забезпечення, курс, група, кількість годин на тиждень, ПІБ викладача).

Продовжується робота з підготовки наказів про проведення практики магістрів за ОПП, яка розпочинається з 1-го вересня. Зауваження, пропозиції, рекомендації, що висловлюються на зустрічах експертами НАЗЯВО, класифіковано. За наявності раціональних пропозицій  – готуються відповідні удосконалення наших нормативних документів для покращення освітнього процесу.

Працівники департаменту взяли участь у робочій нараді комісії Методичної ради з організації та моніторингу англомовного навчання (ОМАН). За останній період було перевірено 50 кафедр і введено відповідні зміни для покращення даних. Надано пропозиції / зауваження до положення про комісію.

Проведено вибірковий моніторинг і проаналізовано навчально-методичне забезпечення 50-ти кафедр: ІПСА, ІАТ, ММІ, ІТС, ВПІ, ІЕЕ, ІМЗ, ХТФ, ФМФ, ФПМ, ФТІ, ІХФ.

Опрацьовуються розміщені на сайті МОН України пропозиції щодо розподілу державного замовлення за галузями для аспірантів. КПІ ім.  Ігоря Сікорського виконує державне замовлення, проте є нестача за окремими гуманітарними спеціальностями, зокрема у напрямі журналістики. Загалом, за технічними спеціальностями, є така кількість, яку було замовлено.

Підготовлено листи-повідомлення аспірантам-контрактникам на 2021/2022 навчальний рік щодо підвищення оплати за навчання у зв'язку зі зростанням рівня інфляції за 2020 рік.

На період роботи приймальної комісії 2021 року підготовлено, налаштовано й передано 3 персональних комп'ютери з навчального класу, 15 – з відділу організації та проведення навчального процесу КБІС, що знаходиться в 13-му навчальному корпусі.

Проведено спільну нараду КБІС та КПІ-ТЕЛЕКОМ щодо формування освітньої програми «Інформатизація».

Проводиться моніторинг аукціонів на замовлене ліцензійне програмне забезпечення в електронній системі закупівель Prozorro.

У зв'язку з введенням у дію структурних змін і подачею підрозділами відповідних даних, вносяться зміни в інформаційні матеріали про кафедри на сайті університету, а також у структуру категорій та розсилок. Станом на 16-те липня не подали інформацію 3 кафедри.

Заповнення рейтингу

2019–2020: кількість НПП, що почали заповнювати рейтинг – 2175 (минулого тижня 2137).

2020–2021: кількість НПП, що почали заповнювати рейтинг – 1887 (минулого тижня 979).

Продовжуються роботи з розробки модулю «Рейтинг НПП»:

 • переноситься функціонал з Рейтингу НПП 2019–2020 до Рейтингу 2020–2021;
 • проводяться доопрацювання пунктів, що вносяться за поданням підрозділів;
 • внесено інформацію щодо кураторства за 2020–2021 рік;
 • внесено зміни в модуль ВСТУП–2021 на запит Приймальної комісії.

Продовжується робота з консультування підрозділів, освітні програми яких проходитимуть найближчим часом акредитацію. Протягом тижня представники підпорядкованих підрозділів брали участь у зустрічах з експертами НАЗЯВО, у роботі інших комісій.

У межах роботи з популяризації університету дано інтерв'ю телеканалу «Київ» щодо вступної кампанії.

Підготовлено пропозиції щодо преміювання керівників факультетів / інститутів за результатами роботи в 2-му кварталі.

Взяли участь у роботі Координаційної ради з питань прийому і підготовки студентів – іноземних громадян. МОН опублікувало Методичні рекомендації щодо створення освітніх програм для іноземців. Вони містять досить високі вимоги. Ведеться підготовка інформаційного листа гарантам ОП про особливості запровадження й реалізації програм підготовки іноземних здобувачів вищої освіти.

Ведеться персональна робота з новими керівниками підрозділів – деканами щодо інформаційної політики.

М. З. Згуровський

Щодо підготовки КБІС до нового навчального року. Необхідно вивчити таке питання: «Чи забезпечені всі студенти персональними комп'ютерами, ноутбуками?» Довідково: в університетах Польщі, інших європейських країнах, не кажучи вже про Великобританію чи США, немає забезпечення навчального процесу традиційним комп'ютерним обладнанням, за виключенням спеціальних робочих станцій для унікальних досліджень та інше. Університети забезпечують потужне серверне обладнання, центральний контент, якісний інтернет, а кожен студент має свій персональний комп'ютер, до характеристик якого задаються вимоги.

Яка зараз ситуація в КПІ? Чи дійсно частина студентів немає персональних комп'ютерів для вивчення дисциплін, особливо у галузі ІТ? Чи все ж таки ми маємо ще продовжувати застарілу форму навчання, забезпечуючи термінальним обладнанням персонально студентів? Нам потрібно з'ясувати відповіді на ці питання.

А. А. Мельниченко

Звичайно, це питання системно не вивчалося. На ФІОТ проводився моніторинг наявності персональних комп'ютерів. Усі студенти користуються своїми комп'ютерами, але коли треба здійснювати моделювання зі спеціалізованим ліцензійним програмним забезпеченням, необхідно мати частину обладнання, де можуть проводитись лабораторні роботи.

М. З. Згуровський

Йдеться не про окремі випадки. Наприклад, якщо механіки проводять на своїх робочих станціях у середовищі ЕТ К6 заняття з проєктування вузлів і блоків літаків, то зрозуміло, що необхідні спеціальні робочі станції. Йдеться про стандартні комп'ютери для звичайної роботи, якою студенти завантажені на 95 %.

А. А. Мельниченко

Вивчимо це питання й доповімо найближчим часом.

М. З. Згуровський

Скільки ми утримуємо комп'ютерних класів і робочих місць минулого покоління? Усі вони мають дуже застаріле обладнання.

А. А. Мельниченко

У КБІС – 14 класів, але у них оновлена техніка. Стосовно всього університету – це більше 200 класів.

М. З. Згуровський

Це величезна кількість класів і робочих місць. Потрібно вивчити доцільність такого забезпечення.  

Начальник відділу ДНВР Н. М. Пожарська

Навчально-виховна робота

Організовано й проведено під головуванням першого проректора робочу нараду з відповідальними за поселення факультетів / інститутів і адміністрацією студмістечка, на якій обговорено алгоритми з поселення у 3 етапи. Досягнута оптимізація процесу для кожного з етапів. За результатами наради розроблено алгоритми й покрокові інструкції для кожного етапу окремо. Студенти й вступники максимально поінформовані через інформресурси університету (сайт КПІ, ПК, СМ,  соцмережі  (20 тис. переглядів та 2 тис. репостів)). Здійснюється постійна інформаційна підтримка й роз'яснення зі сторони заступників деканів / директорів інститутів та співробітників департаменту.

Здійснено нагадування на інформресурсах щодо спрощення процедури заповнення обхідного листа. Проведено роз'яснювальну роботу з кожним деканатом.

Представники 4-х відділів ДНВР взяли участь в акредитації ОНП за спеціальностями «Екологія», «Прикладна фізика», «Комп'ютерна інженерія», «Економіка», «Електроенер- гетика, електротехніка та електромеханіка».

Підготовлено листи-звернення до МОН про переведення на навчання за державним замовленням студентів пільгових категорій.

Стипендіальне забезпечення

Підготовлено й передано до МОН України документи на студентів, яких рекомендовано на призначення іменних державних стипендій. Усього 15 кандидатур: Президента України – 7, Верховної Ради України – 5, Кабінету Міністрів України – 1 та ім. Ігоря Курчатова – 2.

Підготовлено документи за кандидатурами студентів для виплати стипендій від ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» і документи з рахунком для отримання коштів на виплату стипендій від ДП «Мелексіс-Україна».

Підготовлено й передано до ДЕФ проєкт наказу на виплату компенсації за харчування студентам-сиротам (79) у липні.

Супроводження документів про вищу освіту (ДВО)

Закінчено перевірку й передано на друк до видавництва додатки до дипломів бакалаврів ІМЗ та ЦМО 2021 року.

Сканкопії ДВО випускників-бакалаврів факультетами / інститутами відправлено до державного реєстру документів про освіту.

Соціальна служба

Спільно з підготовчими курсами ІМЯО продовжується робота з дітьми з тимчасово окупованих територій. Провели екскурсію в Державний політехнічний музей й щотижневу соціально-психологічну зустріч (тренінг «Soft skills»).

Постійно проводяться консультації психологів зі слухачами.

Працевлаштування та профорієнтація

Із 14-го липня розпочався прийом заявок на конкурсний відбір до ЗВО. Активно проводиться інформаційна підтримка в мережах (https://t.me/vstup_kpi/733, https://t.me/vstup_kpi/734). Продовжує роботу в 16-му корпусі Консультативний центр у межах вступної кампанії.

Підготовлено проєкт інформаційного пакету для першокурсників (на узгодженні).

Продовжуємо спільно з Медіалабораторією реалізацію проєкту «Історії успіху». Відзнято ролик з представниками компанії Ardix.

Організаційно-виховна робота

За підсумками конкурсного відбору для участі у освітній програмі «Насіння для майбутнього – 2021» від компанії Хуавей пройшло 2 студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського – Новосад Юрій, Ляуданський Данило. Вони отримають призи, можливість пройти оплачуване стажування в Huawei Ukraine та приєднатися до глобальної спільноти Global Alumni Connections. На 19-те липня заплановано церемонію відкриття програми.

Мобільність

Підготовлено, погоджено та підписано угоди з університетами Белграда, Люксембургу та Малаги.

Вакцинація, ревакцинація

Протягом тижня співробітниками департаменту забезпечено безперервний процес вакцинації й ревакцинації.

Завершено ревакцинацію КМСП. За тиждень ревакциновано 180 співробітників (загалом ревакциновано 700 осіб), а також проведено останній (додатковий) день (13 липня) вакцинації мобільними бригадами (126 осіб).

Загалом вакциновано 2700 співробітників, із них 1570 – НПП. На сьогодні вакциновано всіх охочих.

Із 19-го липня розпочинаємо ревакцинацію мобільними бригадами в приміщенні бібліотеки. Заплановано провести ревакцинацію 2000 осіб. Можливі зміни в графіку, які спричинені поставками вакцини.

Заплановано для всіх охочих співробітників створити додаткову форму для запису на вакцинацію після завершення відпусток.

М. З. Згуровський

За вашими оцінками, який відсоток викладачів буде повністю вакциновано?

Н. М. Пожарська

За нашими підрахунками більше 60 % викладачів, але на вакцинацію вплинув відпускний період. Дуже багато викладачів хочуть пройти вакцинацію, але не можуть. Ми налаштовані на створення додаткової форми й продовження вакцинації.

М. З. Згуровський

Це дуже важливо, щоб до нового навчального року ми охопили максимальну кількість викладачів. Розробляйте додаткові можливості для тих, хто може вакцинуватися пізніше.

Ми маємо бути вдячними медикам. Потрібно буде підготувати лист-подяку на Міністра охорони здоров'я, вказавши прізвища тих медичних працівників, які з нами постійно працювали. Це дуже важливо.

Я сподіваюсь, що ви контролюєте і питання підготовки документів про освіту. Мені довелось працювати з Інститутом матеріалознавства. Новий керівник інституту не знав усієї інформації про те, як це робиться, а його працівники не спрацювали вчасно. Якщо б тут був контакт із вашим центральним підрозділом, який координує в університеті підготовку документів про освіту, то тоді б збою не було. Зверніть на це увагу. Має бути організований моніторинг, щоб до визначеної дати ви отримували інформацію про стан підготовки документів про освіту.

Проректор з наукової роботи В. А. Пасічник

Координація космічної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

Нашим департаментом зараз розглядаються 3 питання:

 • підготовка до Х Міжнародного фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge», який виходить на фінальну стадію;
 • супровід заявок на конкурс НФД і, можливо, оголошення конкурсу за бюджетною тематикою;
 • супровід космічних проєктів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Разом із Радою космічної програми напрацьовано пропозиції щодо удосконалення системи управління роботами за договором на базове фінансування наукової діяльності університету та за державним оборонним замовленням.

Забезпечено визначення й контроль виконання індивідуальних завдань зі звітуванням виконавцями щотижня й щомісяця, а керівниками груп за напрямами – щомісяця (за весь комплекс робіт).

Рада Космічної програми щотижня (у разі потреби частіше) проводить наради з розгляду питань виконання космічних проєктів. 13-го та 15-го липня проведено мозкові штурми з метою напрацювання пропозицій щодо покращення функціоналу університетських наносупутників. Готуємось доповісти про можливі варіанти удосконалення наносупутників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Координація проєктів на конкурс НФД

У підрозділи повторно направлено інформацію щодо конкурсу НФД «Наука для безпеки і сталого розвитку України».

Збираємо інформацію щодо потенційних проєктів і їх керівників, що будуть подаватись до участі в конкурсі. Будемо здійснювати їх оперативне консультування й адміністративний супровід.

Станом на 19-те липня отримано інформацію про 10 заявок, що розпочали готувати наукові групи (ФТІ, ТЕФ (2), ФСП (2), ІТС, ФЕЛ, ІХФ, РТФ, ММІ). Очікуємо ще від 3-х до 5-ти заявок. Для оперативного супроводу підготовки й подачі проєктів у Телеграм-каналі створено робочу групу. Дедлайн подачі заявок – 12 серпня 2021.

Підготовка до Х Міжнародного фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge»

Під координацією І. Г. Малюкової працюємо над підготовкою до Х Міжнародного фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge». На основі поточного варіанту Програми фестивалю уточнено завдання для учасників від КПІ ім. Ігоря Сікорського та зовнішніх партнерів. Зокрема, спільно з партнерами «HUB 4.0», ведеться робота з організації хакатону з ІТ. Погоджено локацію та формат його проведення («Белка» + «Лампа» НТБ ім.

Г. І. Денисенка). Очікуємо проєкт програми проведення хакатону для координації подальших дій.

Орієнтовна логістика проведення хакатону: 12 серпня (вечір) – інсталяція проєктів (практична підготовка до проведення заходу); 13–14 серпня – проведення хакатону. Приблизна кількість учасників – 100 осіб.

У межах зустрічі з компанією DAES (Швейцарія) її запрошено до участі у фестивалі «Sikorsky Challenge». Саме на фестивалі буде прийнято рішення, який перший спільний із DAES стартап буде запущено, на цьому прикладі спробуємо започаткувати систему взаємодії на довготривалу перспективу.

Реалізація завдань Координаційної ради

За результатами участі в тендерних торгах спільно з ФММ отримано перемогу в закупівлі «Послуга з проведення навчального модулю на тему: “Проєктний менеджмент: від проблеми до проєкту”». Прогнозована вартість надання послуг 21,8 тис. грн. За двома іншими пропозиціями торги програно.

Разом із ДЕФ проаналізовано стан використання коштів, які заплановані в проєктах на придбання обладнання й матеріалів. Для забезпечення ефективного використання коштів, передбачених у чинних проєктах на обладнання й матеріали, керівникам структурних підрозділів направлено персональні листи з інформацією щодо невикористаних коштів, передбачених для закупівлі матеріалів та оплати послуг за роботами, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Керівникам проєктів запропоновано не відкладати закупівлі на ІV квартал, а ще й влітку попрацювати над виконання цих завдань.

У термін до 23-го липня чекаємо на письмові пояснення щодо причин невикористання цих коштів і планів щодо виправлення ситуації, що склалася.

ДІТТ у взаємодії з П. М. Цибульовим розроблено проєкт Положення про комерціалізацію інтелектуальної власності в КПІ ім. Ігоря Сікорського та проєкти 5-ти з 7-ми додатків (методик) до нього. Розроблено концепцію комерціалізації об'єктів авторського права в КПІ та проведено переговори з керівником планово-фінансового відділу щодо бухгалтерських питань її реалізації.

Робота із зовнішніми партнерами

Представники ДІТТ взяли участь у зустрічах з експертами НАЗЯВО за ОНП «Економіка та Комп'ютерна інженерія». Співробітники НДЧ також взяли участь у роботі експертної групи НАЗЯВО з акредитації ОНП 3-го рівня (PhD) спеціальностей 123 «Комп'ютерна інженерія» і 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Взяли участь в обговоренні з представниками USAID розвитку проєкту MakeIT Center в КПІ та його спеціалізацію за напрямом – кібербезпека.

А. В. Хмарський, як представник КПІ ім. Ігоря Сікорського, взяв участь і отримав сертифікат про участь у семінарі «Весь спектр інвестиційних можливостей» за підтримки ДНУ УКРІНТЕІ. Мета заходу – розкриття проблемних питань при залученні будь-яких видів інвестицій до різноманітних проєктів.

М. З. Згуровський

Чекаю пропозиції щодо функціоналу «PolyItan-30».

Ситуація із закупівлями досить непроста. Сама процедура закупівель через Prozorro є ускладненою. У нас в університеті є одна проблема – планування виконання робіт і  здійснення з упередженням необхідних кроків. Це стосується і департаменту господарської роботи, і закупівель з науки. Віталію Анатолійовичу, Вадиме Анатолійовичу, ви маєте підсилити функцію планування й координації. Учені в підрозділах не знають, що собою представляє система зовнішніх закупівель, не знають процедур. Якщо це не спланувати заздалегідь і в певний час не зробити визначені дії, то можуть бути провальні результати.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Науково-експертна робота постійних комісій Вченої ради університету

Комісією з атестації наукових кадрів напрацьовано першу редакцію пропозицій щодо заходів з відзначення 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Комісією з освітньої діяльності в порядку громадського обговорення розпочато розгляд проєкту постанови Уряду щодо визначення процедури реалізації права студентів на академічну мобільність. Метою проєкту акту є визначення процедури реалізації права на академічну мобільність (зокрема і питання стипендіального забезпечення здобувачів освіти під час їх участі в програмах академічної мобільності), порядок проходження, визнання й зарахування результатів академічної мобільності відповідно до розширених для українських учасників можливостей у межах міжнародних договорів України про співробітництво в галузі освіти, науки, інновацій, міжнародних програм і спільних проєктів.

Участь у формуванні календарних планів виконавців вищого рівня теми БФ/1 – 2021.

Радою з космічної програми університету розглянуто поточні питання й проведено обговорення пропозицій щодо можливого нового змісту функціоналу наносупутника «PolyItan – 30».

Напрацювання проєктів нормативних документів стосовно діяльності Вченої ради університету

 • регламент проведення засідань Вченої ради;
 • положення про Службу вченого секретаря.

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

Відновлюються контакти з посольствами низки країн в Україні та з посольствами України в зарубіжних країнах.

Із посольством Республіки Узбекистан в Україні працюємо щодо забезпечення участі делегації з 6-ти співробітників Міністерства інноваційного розвитку цієї країни, які направляються для участі у Х Міжнародному фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ».

14-го липня відбулася зустріч із Послом Республіки Туреччина в Україні паном Гюльдере, який підтвердив свою участь у фестивалі «Sikorsky Challenge».

За зверненням посольства України в Королівстві Іспанія проведено вебінар за участі ректорів технічних університетів України з метою обговорення пропозицій щодо розвитку співпраці Асоціації ректорів ВТНЗ України з Технологічним парком Андалусії (м. Малага, Іспанія). Розпочато роботу над проєктом Меморандуму про співробітництво, який буде направлено до ректорів – членів Асоціації на узгодження.

За ініціативи посольства Франції в Україні на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського готується проведення зустрічі стипендіатів французького уряду цього року й українських випускників французьких освітніх програм. Захід відбудеться 20-го липня.

На запрошення Надзвичайного і Повноважного Посла Чорногорії в Україні пані Драгіци Понорац делегація КПІ ім. Ігоря Сікорського взяла участь у відзначенні Дня державності Чорногорії.

Відпрацьовуємо доручення Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Першої заступниці Міністра закордонних справ України Еміне Джапарової щодо співпраці з Нацкомісією Королівства Марокко.

КПІ ім. Ігоря Сікорського готовий до співпраці у сфері вищої освіти за такими напрямами:

 • збільшення контингенту громадян Марокко на навчанні в КПІ;
 • обговорення проблем і спільних дій для досягнення гендерного паритету у сфері ядерних технологій – концепт, який активно підтримує Генеральний директор МАГАТЕ.

Міжнародні контакти

Відбулась зустріч із директором компанії DAES (Development of Advanced Engineering Solutions, Швейцарська Конфедерація) паном Франсуа Плевинскі. Обговорено питання потенційного співробітництва у сфері авіації та космонавтики, участь делегації DAES у фестивалі «Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ». Представниками DAES заплановано обрати й здійснити перший спільний стартап-проєкт.

До організації UNAI (UN Academic Impact) подано річний (за 2020-й рік) звіт про діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського в цій організації за ініціативи Генерального секретаря ООН, яка просуває цілі й посилює вплив університетів світу у формуванні та реалізації політики сталого розвитку. КПІ єдиний університет в Україні, який представлений у цій ініціативі.

Координаційна рада з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Спільно з першим проректором Ю. І. Якименком і проректором А. А. Мельниченком проведено друге із 3-х запланованих на липень засідань Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Засідання присвячені роз'ясненню деканам і директорам інститутів конкретних завдань з реалізації «Концепції системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умов» з метою досягнення збільшення контингенту іноземних громадян на навчанні в КПІ ім. Ігоря Сікорського вже в цьому році. З боку факультетів було висловлено багато важливих і цікавих пропозицій, серед яких вимоги до міжнародного визнання освітніх програм кафедр (близько 340 спеціальностей). Критерієм визнання є кількість іноземних громадян, які навчаються на тій чи іншій освітній програмі.

Станом на 16-те липня зараховано 35 іноземців. Видано 84 запрошення (рік тому – 8), підписано – 30. Усього надійшло 371 звернення від іноземних громадян щодо вступу до КПІ. 

Розпочато роботу щодо імплементації положень наказу МОН України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо удосконалення освітніх програм, за якими здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства в закладах вищої освіти України, з урахуванням особливостей їх підготовки».

Розвиток нормативної бази в міжнародній сфері

Спільно з підрозділами університету відпрацьовуються їх звернення до ДМС щодо розгляду міжнародних пропозицій від партнерів, а в разі інвестиційної привабливості пропозицій, надається допомога в оформленні міжнародних угод, договорів, меморандумів тощо.

На минулому тижні велась робота над 10-ма міжнародними документами, зокрема:

 • за зверненням ФТІ надано допомогу в укладанні Грантової угоди з Представництвом фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) в Україні;
 • продовжували надавати допомогу в розвитку діяльності першої в Україні сертифікованої лабораторії проєктування сучасних аналогових схем надвеликого ступеня інтеграції (VLSI) за договорами з компаніями TowerJazz (Ізраїль) та Cadence Design Systems (США);
 • ФЕЛ надано допомогу в укладанні двох договорів: ліцензійної угоди (Design KIT and IP License Agreement) і угоди про нерозголошення (Non-Disclosure Agreement).

Забезпечення позитивної динаміки показників КПІ ім. Ігоря Сікорського в світових рейтингах університетів

Продовжується підготовка даних КПІ для їх завантаження до рейтингу U-Multirank.

Термін завантаження – 30 липня.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

Протягом тижня проводили індивідуальну роботу щодо виконання приписів із відповідальними по факультетах / інститутах за стан пожежної безпеки.

Розпочали монтувати автоматичну пожежну сигналізацію в 11-му навчальному корпусі. Підготували технічне завдання на закупівлю нових пожежних гідрантів і комплектуючих до них.

Повели спеціалізованою лабораторією оброблення 2-х кімнат у навчальних корпусах дезінфікуючими розчинами.

Продовжували виконувати обстеження об'єктів, де необхідно виконати капітальні й поточні ремонтні роботи (15-й та 21-й навчальні корпуси), зі складанням дефектних актів. Провели робочу нараду з виконання робіт із благоустрою території за 18-им та 28-им навчальними корпусами. Продовжуємо вкладати тротуарну плитку на пішохідних доріжках.

Закінчили ремонт фасаду, відмостки й системи водостічних труб навколо 6-го корпусу.

Відновлюємо благоустрій після проведених ремонтних робіт.

Здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо 4-го та 23-го навчальних корпусів.

Продовжуємо другий покіс трави по території Університету й закінчуємо роботи в парковій зоні.

Розпочинаємо ремонтні роботи фасаду 23-го навчального корпусу.

Проводимо ремонт електричних опор із заміною ламп уздовж паркової алеї.

Продовжуємо роботи з благоустрою території за 28-им навчальним корпусом.

Продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель за господарським напрямом роботи й оголошувати процедури закупівель на майданчику Prozorro.

Спільно з департаментом навчальної роботи продовжуємо проводимо аудит навчальних площ щодо їх готовності до нового навчального року.

Успішно завершили роботи з підключення першого тестового датчика до водолічильника в 1-му корпусі для подальшої реалізації дистанційного знімання показів.

Завершуємо роботи з перепрограмування й тестового підключення модулю індивідуального теплопункту в 5-му корпусі, що дозволить відслідковувати параметри його роботи в онлайн режимі.

На постійній основі відбувається пошук доступних зовнішніх фінансових ресурсів для реалізації Програми енергоефективності. Протягом минулого тижня проведено робочу нараду з потенційними партнерами й інвесторами.

Із залученням компанії «Семпал» продовжуємо роботи з внесення змін до проєкту заміни теплолічильників у 23, 28, 32-му корпусах. Після погодження змін із КП «Київтеплоенерго» буде проведено процедуру закупівлі й заміну теплолічильників у цих корпусах.

Підготовлено лист до Міндовкілля для вирішення питання утилізації відпрацьованих радіоізотопних сповіщувачів диму типу РІД.

За результатами щоквартального моніторингу місць тимчасового зберігання відходів складено перелік несанкціонованих місць зберігання відходів в університеті.

Підготовлено технічне завдання для організації закупівлі послуг із щорічного контролю джерел викидів.

Підготовлено документацію й службову для організації закупівлі послуги з утилізації хімічних речовин з 4-го навчального корпусу.

Провели спеціальне оброблення поверхонь, із якими найчастіше контактують люди в університеті, дезінфікуючими засобами з використанням розпилюючих пристроїв.

Щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими й хлоровмісними розчинами.

Соціальний напрям

Продовжує працювати їдальня (курсантська) 32-го корпусу з дотриманням усіх протиепідемічних заходів при COVID-19.

Проводиться активна робота із забезпечення харчуванням на базах відпочинку університету: ОК «Маяк», СОТ «Політехнік», СВСТ «Сосновий». Лінія видачі їжі в ОК «Маяк» показує хороші результати й схвальні відгуки. Вживаються додаткові заходи із забезпечення санітарної безпеки харчування у зв'язку з високим температурним режимом в усіх регіонах баз відпочинку.

На минулому тижні відбулося засідання тендерного комітету, на якому прийнято рішення про проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Виставлено низку процедур на закупівлю: комплектуючих до бездротових телекомунікаційних систем, скляного посуду, ліцензії на одночасний доступ до системи Aleph 500 з робочого місця бібліотекаря, ІЧ Фур'є спектрофотометру, фурнітури для вікон і дверей, автомобільного палива.

Заключили договори на закупівлю аналізатора поверхні й пористої структури, ручного інструменту, витратних матеріалів, двох моніторів, жалюзі, сапфірової підкладинки.

Згідно із заявкою проводимо постачання товарів за підрозділами університету, а саме господарчих товарів, техніки, мастил, матеріалів, канцтоварів.

Проводиться підготовка документів для продовження договорів оренди у Фонді держмайна.

Продовжується робота комісії з аудиту приміщень навчальних корпусів № 22 та № 17.

Готуємо необхідну інформацію для комісії з акредитації площ університету.

Управління будинків проводить планові роботи з утримання прибудинкової території: покіс газону, частковий ремонт і фарбування дитячого майданчику, прибирання території.

Проводиться робота з бронювання путівок на оздоровчий сезон.

Організовуємо проведення розважальних і спортивних заходів для відпочивальників на базах оздоровлення.

Статистика заповнення баз відпочинку: «Сосновий» на 100 %, «Політехнік» у вихідні – 100 %, у будні на 45 %. «Маяк» розпочав 2-й заїзд, завантаження зміни – 83 %.

Безпека

Продовжуємо спільне патрулювання по території Університету з поліцією та національною гвардією. За попередній тиждень складних правопорушень по території Університету не було виявлено.

Розпочали оновлювати серверне обладнання відділу інформаційних технологій та відеоспостереження.

М. З. Згуровський

Наступне питання стосується Наталії Михайлівни та Наталії Валеріївни.

Було б непогано запланувати в наступному році оновлення стіни із символічними іміджевими рисунками підрозділів університету на початку Політехнічної вулиці. Колись таку роботу ми організовували разом із Петром Олексійовичем. Але зараз ці рисунки втратили свій первозданний вигляд.

Логотипи факультетів мають залишитися, оскільки вони вже затверджені, а ось імпровізації додатково до них бажано зробити. Усе це треба організовувати на конкурсній основі. Бажано розпочати думати про це заздалегідь, щоб у наступному році зробити яскраву й цікаву вхідну експозицію університету як його візитівку. Вхід в університет з боку станції метро КПІ – це ще один вхід в університет, тому він повинен мати відповідний вигляд.

Директор ДЯОП О. А. Жученко

Акредитація ОП відбувається згідно із затвердженим планом. Висновки, які ми отримуємо на рівні роботи як експертних груп, так і галузевих експертних рад, поки що всі позитивні й зразкові. Проводимо низку заходів з організації акредитації чергових ОП. Продовжуємо планування й затвердження графіку на наступний навчальний рік і подальші роки.

На минулому тижні вчасно подано до МОН конкурсну справу від КПІ на отримання державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти.

Директор ІМЯО М. М. Перестюк

Доуніверситетська підготовка

Проводимо навчання в літніх групах і продовжуємо навчання зі слухачами з ТОТ разом із ДНВР.

Центр тестування

Сьогодні завершені вступні іспити для осіб, які не здавали ЗНО (близько 100 осіб). Розпочались іспити для тих, хто закінчив бюджетну форму навчання й переведений на контрактну.

Медіалабораторія

Провели за новою програмою й стандартами перші платні зйомки. Університет заробив 100 тис. грн.

Продовжуємо співпрацю з провідними телеканалами України. Зараз працюємо над 3-ма проєктами. Перший – мініфільм про університет, який вийде на ресурсах Радіо.Свобода, Громадське, Hromadske. Робота проводиться разом з

А.А. Мельниченком та І.Г. Малюковою.

З каналом «Україна» працюємо над проєктом щодо космічної програми КПІ. З «ІСТV ФАКТИ» до 30-річчя незалежності працюємо над інтерв'ю зі студентами для просування іміджу університету.

Посилено журналістський склад авторів газети «Світ». Вийшов черговий випуск газети на 4-х шпальтах. Наступний випуск вийде вже не на 4-х, а на 8-ми шпальтах. Готуємо до відкриття сайт газети «Світ», на якому вона буде представлена в електронній версії українською та англійською мовами.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

До Казначейської служби України здано фінансову й бюджетну звітність за І півріччя. Звітність прийнято без зауважень. Здійснюємо роботу з консолідації звітності і її подання до МОН.

Збільшено кошторис спеціального фонду за програмою «Підготовка кадрів» на 20,0 млн. грн за рахунок перехідного залишку у зв'язку з нестачею залишку для бюджетних зобов'язань.

Проведено аналіз виконання кошторису спеціального фонду за програмою «Підготовка кадрів» за 6 місяців. Дохідна частина виконана на 38 %. Зокрема, освітня діяльність на 49 %, господарська діяльність на 23 %, дохід від оренди на 33 %.

МОН надано доповнений акт висхідної інформації за 2020 рік у зв'язку зі змінами постанови про формульне фінансування. При розрахунку фінансування тепер враховано коефіцієнт підвищення посадових окладів і зафіксовано з 2022 року коефіцієнт стабільності 0,8.

Розраховано й доведено до підрозділів фонд на преміювання за ІІ квартал, який буде виплачено в заробітну плату за липень 2021.

Виплачено аванс за липень. Нараховуємо заробітну плату за ІІ половину липня, академічну й соціальну стипендію.

Брали участь у засіданнях з експертами НАЗЯВО. Разом з іншими підрозділами готували інформацію на запити експертів.

Разом із Марією Миколаївною та Наталією Валеріївною працюємо над проєктом з підготовки абітурієнтів з ТОТ в частині його фінансування.

Разом із НДЧ проведено аналіз використання коштів на придбання обладнання й матеріалів, проаналізовано використання фонду заробітної плати, доведено до керівників наукових тем інформацію про невикористані залишки коштів на придбання товарів, робіт та послуг.

Платежі в Казначействі проходять із затримкою.

Брали участь у засіданнях робочих комісій університету.

М. З. Згуровський

Чекаємо від вашого відділу, який займається стратегічним плануванням, підготовку тих програм, які ми визначили. Як тільки вони будуть підготовлені, ми повинні провести наступне засідання.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Епідемічна ситуація в студмістечку погіршилась. Захворіло троє осіб. Хворі перебувають у гуртожитках на самоізоляції й забезпечені всім необхідним. Протиепідемічні заходи в гуртожитках виконуються у повному обсязі. Підтримується необхідний запас антисептичних засобів і масок для працівників студмістечка.

У межах підготовки до поселення виконується косметичний і капітальний ремонт на 6-ти об'єктах (гуртожитки № 4, 8, 13, 17 та 19). Поселення в гуртожитки розпочнеться з 9-го серпня.

Будівництво нового гуртожитку. Комісія детально перевіряє кожну кімнату, зроблені зауваження вписуються в акт, який офіційно передається підрядній організації для виправлення недоліків.

Вчений секретар науково-технічної бібліотеки С. І. Барабаш

Поширення результатів наукових досліджень університету у відкритому доступі

Станом на 16-те липня на платформі ОCS зареєстровано 76 конференцій університету.

На платформі OJS зареєстровано 38 науково-періодичних видань університету, із них 37 відкрито в проєкті Наукова періодика.

Надано 27 консультацій представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій з питань роботи функціоналу OJS, OCS, рекомендації щодо планування роботи редакції за міжнародними стандартами, відстеження цитування журналів КПІ у базі даних Scopus та Web of Science.

На минулому тижні перевірено на плагіат 1 навчальний посібник.

Триває комплексний аналіз журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам і вимогам бази даних Scopus / WoS.

Сприяння публікаційній активності

Надано 11 консультацій з питань актуалізації профілів (Scopus, Google Scholar), визначення наукометричних показників, роботи з системою Unicheck, індексів УДК, зведення розпорошених Scopus ID та отримання віддаленого доступу до електронних ресурсів.

Складено й розміщено в ELAKPI списки публікацій дослідників КПІ ім.

Ігоря Сікорського за II квартал 2021 року в базах даних Scopus та Web of Science.

Відповідно до уточнень, наданих відділом кадрів, відкориговано перелік штатних науково-педагогічних і наукових робітників, які працюють за основним місцем роботи в університеті не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на період публікації було включено до баз даних Scopus, Web of Science.

Продовжуються роботи з підтримки ELAKPI – відкритого електронного архіву бібліотеки КПІ. Усього в ELAKPI розміщено 37432 документи. На минулому тижні розміщено 164 документи, із них за допомогою самоархівування (самостійно) – 145.

Участь в акредитації ОНП

Надано інформаційне забезпечення під час проведення акредитації ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (141 спеціальність), «Комп'ютерна інженерія» (123 спеціальність), «Економіка» (051 спеціальність).

Вакцинація

Спільно з ДНВР організовано проведення вакцинації й ревакцинації в приміщенні бібліотеки. На сьогодні заплановано проведення 200 вакцинацій. Пункт вакцинації працюватиме найближчі 2 тижні.

Підготовлено договір із Національною комісією зі стандартів державної мови. На базі бібліотеки підготовлено пункт складання іспитів на рівень володіння державною мовою для держслужбовців.

М. З. Згуровський

Дякуємо, що прийняли пункт вакцинації у себе в бібліотеці.

Коли опрацьовуєте нову інформацію щодо публікацій у журналах із високим індексом цитування, то цю інформацію ви направляєте до НДЧ чи безпосередньо на електронні адреси керівників головних наукових груп, куди можна було б робити розсилку з усіх новинок. Як це відбувається?

С. І. Барабаш

У нас існує система оповіщення. До кафедр, факультетів, інститутів надсилається розсилка й звісно ця інформація передається до НДЧ у Центр підтримки освіти та досліджень.

М. З. Згуровський

Немає сумнівів, що ви інформуєте Департамент науки. Нас цікавить, чи ви інформуєте базові підрозділи, факультети, кафедри, керівників наукових груп, які у нас активно займаються дослідженнями? Треба так організувати роботу, щоб розсилка інформації йшла автоматично до науковців. Чи вона вже функціонує на сьогодні?

В. А. Пасічник

Ваше доручення щодо з'ясування ефективності цієї системи ще в роботі. Ми вивчаємо наскільки і як можна покращити точкове доведення інформації.

М. З. Згуровський

Бажано, щоб бібліотека робила розсилку одразу всім підрозділам і навіть науковим групам. Це дуже просто. Тоді буде прямий канал. Можливо, було б бажано мати інтерактивний канал для того, щоб бібліотека могла відповісти на будь-яке запитання якогось науковця.

С. І. Барабаш

У нас в бібліотеці функціонує активний канал Telegram events KPI. У пріоритетах ми виставляли інформування саме науково-дослідної діяльності. Відкривав цей канал відділ культурно-освітньої роботи, але Оксана Миколаївна наполягала на тому, щоб до цього каналу долучався і сегмент науковців бібліотеки. Зараз ми розглядаємо студента як дослідника. Дуже важливим для нас є саме розробка цього каналу оповіщення.

М. З. Згуровський

Важливо, щоб було оповіщення на постійній основі усіх, кого стосується ця інформація. Необхідно забезпечити зворотній зв'язок для того, щоб можна було пояснити науковцю, аспіранту чи студенту – як йому вчинити в тій чи іншій ситуації.

С. І. Сидоренко

Ми цим теж займаємось. І я хотів би бути включеним у ці процеси разом із бібліотекою і з Віталієм Анатолійовичем. Об'єкт у нас той самий – це керівник однієї з 272 активних наукових груп. Із Віталієм Анатолійовичем ми все це пропрацьовуємо.

М. З. Згуровський

Чим наша система буде більш взаємопов'язаною, тим вона буде більш ефективною.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Сьогодні остаточно прийнято всі правки до Статуту Університету.

Використання програми Мегаполіс. Після завершення локдауну з'явилося багато випадків переходу з електронної системи документообігу на паперову. Те, що в нас має бути винятком, стає не винятком. Хочу попросити весь адміністративний апарат ставитись із повагою до програми Мегаполіс і не підписувати документи поза цією системою. Ми витратили багато часу й грошей, щоб навчитись працювати в програмі, але деякі адміністративні особи переносять підписання документів в офлайн режим, хоча потрібно в онлайн. Адміністрація університету повинна показувати приклад роботи в програмі Мегаполіс.

Ю. І. Якименко

У п'ятницю з Мариною Олександрівною всі ці питання обговорювались, тому ми розпочинаємо працювати персонально з керівниками підрозділів.

М. З. Згуровський

Марино Олександрівно, ви керуєте діловодством, тому просіть більш вимогливо. Це ваші повноваження.

Голова профкому студентів І. В. Степанюк

Завтра – міжнародний день шахів, який ми будемо святкувати на базі відпочинку «Маяк» і проведемо шаховий турнір. Ввечері також відбудеться шаховий онлайн турнір для всіх охочих.

М. З. Згуровський

Ви зараз перебуваєте на базі відпочинку «Маяк». Як загалом організовано відпочинок на цій базі, чи все гаразд?

І. В. Степанюк

Переважно відпочивальники задоволені. Звичайно, є деякі моменти і їх дуже багато. Незважаючи на це, люди приїжджають і загалом залишаються задоволені. Люди, які не задоволені, не приїжджають.

М. З.  Згуровський

Базові вимоги до відпочинку з вашої точки зору забезпечені?

І. В. Степанюк

З моєї точки зору – так.