Засідання ректорату 12 травня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського.

Про роботу впродовж попереднього тижня та про плани на найближчі дні відзвітували проректори за напрямами діяльності та керівники головних служб університету. Під час обговорення деяких проблем було напрацьовано рішення щодо їх вирішення та надано відповідні доручення.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

За поданням бюджетної комісії видано накази про преміювання працівників за результатами наукових публікацій, а також про встановлення вартості навчання студентів у 2020/2021 навчальному році.

Виконано чергові планові заходи з впровадження ЕДО: наповнення довідників системи згідно з даними бази користувачів і логінів.

Освітній процес

Триває  робота з організації заходів із впровадження системи електронного семестрового контролю: запуск модулів «Сесія» для викладача, «Моніторинг поточного контролю» з доступом завідувачів кафедр, проведення атестації та залікової  сесії  через «Електронний кампус».

Завершення узгодження оптимізованого переліку освітніх програм і відповідних навчальних планів.

Координаційна рада

Сформовано структуру відповідності освітніх програм, наукових шкіл і наукових груп, узгоджуються  системи залучення науковців до освітнього процесу, а також до участі в міжнародних проєктах. Таким чином, відпрацьовується система залучення всіх аспірантів до роботи в наукових групах, так само, як і магістрів. Проведено детальний аналіз результатів участі підрозділів університету в конкурсах наукових проєктів.

Приймальна комісія

З 12 травня по 5 червня триватиме реєстрація абітурієнтів, які вступатимуть до магістратури. Сформовано склад осіб, відповідальних за реєстрацію вступників до магістратури з оформленням їм доступу до ЄДЕБО, впроваджено необхідне технічне забезпечення, розроблено і впроваджено в систему спеціальний модуль «Електронного кампусу». Після 5 червня – наступний важливий етап: нам потрібно буде провести зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови вступників до магістратури. З огляду на вимоги, що в одній аудиторії мають бути не більше десяти-п'ятнадцяти осіб, нам потрібно буде підготувати більше 100 аудиторій.

Акредитація

Отримано позитивні висновки всіх комісій, що проводили акредитацію 7 освітніх програм, підготовлені та направлені відповіді до НАЗЯВО.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Уже стає зрозумілим графік навчального процесу університету в період карантину. Тож ми можемо планувати завершення навчального року в дистанційному режимі. Це – одне з найважливіших наших завдань. Також знаємо терміни приймальної кампанії. Якщо до них не буде внесено додаткових змін, то ми вже можемо здійснювати певне планування роботи Приймальної комісії в нових нестандартних умовах.

Завершується акредитація перших десяти освітніх програм. Команда університету спрацювала ефективно і злагоджено. Тож маємо перший досвід, з якого слід зробити певні висновки.  Адже надалі акредитацію проходитимуть значно більше наших освітніх програм, тож педагогічні колективи, кафедри повинні бути озброєні певною методикою підготовки до акредитації та її успішного проходження. 

Робота координаційної ради  є дуже важливою справою. Перше її засідання засвідчило, що поєднання головних напрямів діяльності університету в єдиний освітньо-науково-інноваційний простір є для нас критично важливою справою. Цю роботу слід продовжувати.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Підписано наказ щодо регламентів складання сесії та захисту дипломних робіт/дисертацій в дистанційному режимі. Тепер будемо контролювати, щоб усі викладачі заповнили модулі поточного контрою, що зніме всі питання щодо допусків до іспитів та забезпечить прозорість усього процесу.

З 18 травня розпочнуться захисти магістерських робіт у дистанційному режимі (це наукові магістри). У регламенті прописано, як усе це має відбуватися.

Підготовлено зміни до наказу про перелік ОП в частині уточнення назв освітніх програм для проведення прийому студентів у 2020 році.

Продовжується консультування підрозділів щодо оновлення освітніх програм та підготовки навчальних планів.

Взяли участь у роботі Координаційної ради університету з питань узгодження підготовки фахівців за освітніми програмами та функціонуванням наукових шкіл і груп.

Взяли участь у кількох онлайн-нарадах робочої групи МОН з розробки рекомендацій для ЗВО щодо організації дистанційного навчання та проведення сесії в дистанційному режимі.

Проведено моніторинг наповнення навчальним контентом дисциплін на платформі «Сікорський».

Усім аспірантам 1-го та 2-го років підготовки (366 осіб) окремими особистими листами повідомлені логіни та паролі для реєстрації перед складанням заліково-екзаменаційної сесії.

Підготовлено проєкти наказів про зарахування (переведення) на відповідні освітні програми підготовки докторів філософії.

Додатково повідомляю про проєкт порядку денного Адмінради, яка відбудеться  14.05.2020 року об 11:00 в онлайн-режимі:

 1. Питання приймальної комісії.
 2. Про порядок проведення літньої сесії та випускної атестації в дистанційному режимі.
 3. Про інформаційне забезпечення діяльності підрозділів та інформаційну політику університету.
 4. Про стан та перспективи розвитку системи дистанційного навчання в КПІ.
 5. Різне.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Скажіть, будь ласка, яка кількість освітніх програм піде на акредитацію наступного навчального року?

А.А.Мельниченко

Не так багато: 15  програм бакалаврського і магістерського рівнів. А от програми  підготовки PhD – усі. 

М. З. Згуровський

Акредитація програмPhD через НАЗЯВО – це  для нас абсолютно нова справа. Існує дуже велика відмінність у  рівні підготовки за PhD -програмами на різних кафедрах і факультетах, і тут на нас можуть чекати «сюрпризи». Тож це новий виклик для нас. Наступного року у нас підуть на акредитацію 43 освітні програми PhD і 15 освітніх програм першого і другого рівнів. Це досить великий обсяг роботи. В другій половині цього року усі ці програми мають пройти внутрішню акредитацію для того, щоб ми зрозуміли, де є слабкі місця, і що потрібно виправити, щоб не випускати на зовнішню акредитацію непідготовлені програми.

10 освітніх програм, які проходять акредитацію у цьому році, дають нам певний досвід. Цей досвід нам треба донести до представників усіх освітніх програм через Методичну раду. Узагальнення цього досвіду і передача його нашому академічному співтовариству є дуже важливою справою.

Щодо засідання Адмінради. Питання дистанційного навчання є дуже важливим в контексті залучення майже усіх кафедр, усіх освітніх програм до цієї форми роботи. Навіть у звичайному режимі функціонування університету ця компонента має бути суттєвою. Не завжди викладач повинен фізично зустрічатися з групою студентів. Частину роботи він може винести на дистанційну форму, якщо в університеті будуть відповідні інструменти і відповідне середовище. За кожною дисципліною має бути створено дистанційний курс, який повинен використовуватися в розумних межах поряд з традиційними формами роботи.

Активна робота підрозділів університету в інформаційному простірі – ще одне питання для Адмінради. Ми повинні її постійно вдосконалювати. Хочу просити Марію Миколаївну Перестюк, Анатолія Анатолійовича Мельниченка, Юрія Івановича Якименка зробити приблизну оцінку, якою у відсотках є частка інформації, що виставляється на наших ресурсах про діяльність конкретних кафедр, освітніх програм чи факультетів, а якою є загальноуніверситетська, загальноосвітянська інформація. Від цього безпосередньо залежить прийом поточного і  найближчих років, співпраця з партнерами, з ринком праці тощо.  Тож факультети та кафедри мусять активно працювати в інформаційному просторі. Тому до засідання Адмінради прошу проаналізувати інформаційні ресурси підрозділів і вийти на оцінку їх роботи. Юрію Івановичу Якименко,  Анатолію Анатолійовичу Мельниченко прошу включити в контракти з деканами і завідувачами кафедр пункт про їхнє зобов'язання здійснювати висвітлення в інформаційному просторі діяльності їхніх  підрозділів.

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

Стипендія

Наказом МОН від 29.04.2020 призначено стипендію Президента України  7 студентам КПІ: 2 - ФІОТ, 1- ІХФ, 1- ХТФ, 1- ФСП, 1- ФММ, 1- ФТІ. Ми хотіли би їх привітати - підписати дипломи і на інформаційних ресурсах університету привітати їх з отриманням цих стипендій.

Навчально- виховна робота

Розпочато другу семестрову атестацію (терміни проведення: 04.05-15.05.2020 р.) Активність викладачів із заповнення відомостей у системі «Електронний кампус» є значно вищою, ніж під час першої атестації (моніторинг проводиться завдяки зручній формі, створеній КБІС).

Здійснюється постійна взаємодія з КБІС з тестування модулів по формах відомостей.

Взяли участь у роботі Координаційної ради університету з питань узгодження підготовки фахівців за освітніми програмами та функціонуванням наукових шкіл і груп і погоджувальної наради з першим проректором, ДООП та ДЯОП з питань семестрового контролю, вступу до магістратури, розподілу за освітніми програмами та ін.

Проведено засідання Ради з навчально-виховної роботи. Розглянуто питання поточного контролю, регламентів семестрового контролю та захистів, зміни форми відомостей, роботи зі студентами в гуртожитках.

Спільно з юридичним управлінням продовжили  роботу над проєктом Положення про вирішення конфліктних ситуацій.

Мобільність

Налагодили контакт зі StudentsNetworkKyiv, на 15-17 травня заплановано спільний онлайн-захід для інформування студентів про можливості мобільності тепер і після пандемії.

Тривають  перемовини і розробляється детальна програма онлайн-презентацій програм мобільності з партнерами з Франції, Польщі, Німеччини, Туреччини. Проведення заходів заплановано на кінець травня і буде проведено представниками ЗВО окремо по країнах.

Центр розвитку кар'єри

Щодо аналізу сайтів підрозділів. Був проведений аналіз щодо інформованості студентів про можливості працевлаштування, про роботу з партнерами тощо. Також було проведено аналіз щодо привабливості сайтів для студентів з огляду на проведення Дня відкритих дверей факультетів, марафонів і т. д. Отриманий результат свідчить про дуже низьку активність. Заплановано провести аналіз щодо мобільності студентів. На жаль, і це питання факультети недоопрацьовують.

Відбулися 3 вебінари: від компаній ЦеХАБ, SOFTICO, TheWürthElektronikGroup. Всього протягом карантину організовано участь майже 1000 студентів у понад 30 вебінарах.

Профорієнтація

Продовжується інтерв'ю-марафон факультетів. На жаль, не всі факультети готові до проведення Дня відкритих дверей в онлайн-форматі.

Для підтримки зв'язку зі школами та ліцеями, випускники яких найчастіше вступають до КПІ, розпочато інформаційну акцію, що передбачає поєднання традиційної комунікації з розсиланням на адреси закладів «Посилки від КПІ» (лист-подяка директору, пакет, рекламні брошури, книга до 100-річчя КПІ).

Підготовка до проведення ТехноАртКПІ.

На сьогодні  виявили бажання взяти участь у цьому заході 16 факультетів, 5 студентських гуртків. Крім того, на нього подано 3 стартап-проєкти Київської малої академії наук. Фестиваль відбудеться 6 червня.

Пропозиція М. З. Згуровського

З цього питання пропоную координувати роботу з Інною Геннадіївною Малюковою  та  Віталієм Анатолійовичем Пасічником.  ТехноАртКПІ не повинен бути самостійним проєктом, який не має продовження. Кращі його учасники – винахідники, автори  цікавих проєктів повинні мати перспективу. Ми відразу мусимо помічати цих талановитих школярів і студентів та пропонувати їм  виходити на «Sikorsky Challenge», отримувати додаткові знання в Стартап-школі. Пропозиції можуть бути різними, але головне, що для нас ці молоді, «заряджені» на винахідництво люди є дуже важливими. Нам потрібно зберігати інформацію про них і починати з ними працювати. Це наші дуже бажані майбутні студенти та науковці.

Н. В. Семінська

Ми так і зробили. З цього приводу ми зв'язались з І. Г. Малюковою, вона надала нам контакти учасників «SikorskyChallenge», але зворотний зв'язок поки що  не дуже добре працює. Витягнути цих дітей не так просто.

Ми створили і постійно поповнюємо нашу базу переможців олімпіад другого туру. Ми хочемо побачити, які факультети є найбільш активними, які студенти першого курсу вже беруть участь в олімпіадах. Ми хочемо зробити узагальнену  базу, щоб не втрачати цих студентів з першого курсу.

Співпрацюємо з бібліотекою за проєктом «Бібліотека єднає» (вебконференції для КПІішників – для популяризації роботи творчих спільнот).

Соціальна служба

За запитом студентства з психологічно-емоційними потребами у живому спілкуванні під час карантину 8 травня проведено Zoom-конференцію в режимі smalltalk - діалог у невимушеній атмосфері з супутніми вправами на знайомство та зближення.

Робоча група з медичного забезпечення студентів

Аналіз поданих пропозицій дозволив визначити компанію, яка найбільше підходить до вимог студентів та викладачів КПІ. Це компанія «Мій лікар». Чекаємо від них офіційного листа-звернення на орендну комісію.

Коментар М. З. Згуровського

Це питання повинно вирішуватись колективно, прозоро, відкрито і на тендерних засадах. 

Н. В. Семінська

КМСП отримала дозвіл на укладення декларацій. Нині електронна система подання декларації проходить налагодження та тестування. Як тільки вона запрацює, ми почнемо активно інформувати студентів і викладачів.

Департамент у співпраці з директором студмістечка та представниками інших підрозділів університету щодня здійснює інформування широкого загалу про стан здоров'я та самопочуття студентів і співробітників КПІ, а також про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу (статистика, дії студмістечка, допомога від компаній-партнерів, співробітників і студентів, розробки наших науковців та інше).

Студрада КПІ

Узгодження пропозицій щодо регламенту проведення семестрового контролю у дистанційній формі.

СРС

Моніторінг щоденного опитування про стан здоров'я студентів, які залишаються на період карантину в гуртожитках.

Інформування про дистанційне виселення з гуртожитків.

Доставка продуктів ізольованим у 18-му гуртожитку.

Профком студентів

Студмістечку передано 50 л санітайзера та 40 літрових дозаторів.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

7 травня надійшло повідомлення від Познанської політехніки про те, що польський Національний фонд досліджень та розробок виділив грант на виготовлення високошвидкісної лінії радіозв'язку для наносупутника PolyITAN3-PUT.  КПІ інтегровано у цей проєкт.

Взяли участь в організації та проведенні засідання Координаційної ради КПІ в онлайн-режимі. Детально розглянуто питання та напрацьовано план заходів та першочергових дій стосовно узгодження освітніх програм з науковими школами та науковими групами, удосконалення процедур подання проєктних заявок на конкурси МОН, НФД, міжнародні тощо.

Включилися  в роботу щодо організації участі КПІ в конкурсах Національного фонду досліджень. У підрозділи розіслано інформацію про відкриття перших двох конкурсів НФД  та про основні правила його проведення. Аналізуються можливості формування проєктних команд та їх керівників. Продовжили опрацьовувати питання подання кандидатур (науковців університету) як експертів НФД. Станом на 08.05.2020 подано 50  кандидатур (+4 за тиждень)  (ІФФ-6, ФСП-9, ІЕЕ-2, ХТФ-13, ІХФ-4, ІПСА-2, ММІ-13, ФБТ-1).

Тривала робота з ІІС «Наукові групи». Станом на 08.05.2020 подано інформацію про керівників від 129 наукових груп з 11 факультетів та їхні  пріоритети у Програмі ЄС «Horizon Europe». Керівники наукових груп почали  формування складу груп та надання інформації про розробки (через Google-форми). До 15.05.2020 очікуємо отримати інформацію про наукові групи від усіх інших факультетів. Проводиться роз'яснювальна робота щодо формування наукових груп і розробок через онлайн-форми.

Запитання М. З. Згуровського

Який відсоток цієї роботи вам залишилось виконати, щоб ми повністю зробили інвентаризацію наших наукових груп?

В. А. Пасічник

На сьогоднішній день ми маємо 50% інформації. Плануємо на кінець тижня мати 95%.

Коментар М. З. Згуровського

У вас повинна з'явитися база даних цих наукових груп, наукових шкіл, з якими ми потім будемо активно працювати за усіма напрямами. Залучати їх до підготовки кадрів на рівні PhD - обов'язково, на рівні магістратури - дуже бажано. Окрім того, ми мусимо залучати їх до участі в національних конкурсах МОН, НФД, до європейських конкурсів. Це ключовий майданчик, з яким будуть пов'язані всі інші найважливіші напрями діяльності університету.

В. А. Пасічник

Така база вже є, вона працює і наповнюється. Завершено роботу щодо інтеграції наукових шкіл в науково-освітньому просторі підготовки докторів філософії. Тепер ми працюємо над тим, щоб інтегрувати наукові групи і гарантів освітніх програм вищого рівня до рівня аспірантури.

Завершено роботу щодо підготовки звітності за квартал по держбюджетним темам, надіслано інформаційні звіти за етап по перехідних роботах згідно з ТЗ. Про результати роботи за новими темами, що отримали бюджетне  фінансування: зареєстровано всі нові роботи; отримано реєстраційні картки та технічні завдання;  занесено до Тематичного плану в БД «Наука в університетах». Триває робота з укладання контрактів з виконавцями нових держбюджетних робіт.

Вивчили питання участі штатних наукових працівників  (НП) у навчальному процесі університету. Станом на 08.05.2020 надійшла інформація з 23 факультетів, з них: 10 надали інформацію про 34 штатних НП, 13 факультетів повідомили, що штатних наукових співробітників не мають.

Організовано та проведено цикл відеоконференцій з удосконалення представлення наукової та інноваційної складової на сайтах КПІ (www.kpi.ua, www.science.kpi.ua, www.library.kpi.ua, www.report.kpi.ua). Наступного тижня планується завершення формування технічного завдання на вдосконалення.

6 травня підготовлено та оприлюднено наказ «Про внесення змін до наказу «Про порядок підготовки та можливість оприлюднення науково-технічних матеріалів у засобах масової інформації».

7 травня  спільно з Комісією Вченої ради університету з наукової та інноваційної діяльності обговорили питання політики університету щодо фінансової підтримки патентів, власником яких є університет.

7 травня опрацьовано надані Державним космічним агентством України «Вимоги до космічної оптико-електронної системи». Надіслано до Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

У взаємодії з «SikorskyChallenge» сформували проєктні команди з ПБФ та ММІ для реалізації проєкту «Рятуючий туман» (у рамках протидії COVІD-19).

З деканом ФБМІ В.Б. Максименком та заступником директора ММІ Ю.М. Данильченком проведено дві наради щодо організації команд з розробки апарата ШВЛ і реалізації цього проєкту. Встановлено контакт з директором компанії «Блізар» для подальшої спільної науково-дослідної роботи з удосконалення апарата ШВЛ (у рамках протидії COVІD-19).

У взаємодії з департаментом управління справами продовжили планову роботу із налагодження системи електронного документообігу.

Основні завдання на наступний тиждень

Завершення формування переліку керівників наукових груп та їх відповідності освітнім програмам підготовки магістрів.

Організаційний супровід підготовки проєктів на конкурс НФД.

Удосконалення представлення наукової та інноваційної складової на сайтах КПІ.

Проведення наради з науковими керівникам, які виконували проєкти НАТО, щодо проблем, пов'язаних з їх реалізацією та розроблення заходів з удосконалення.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

Відбулося перше засідання новоствореної Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки в університеті. Важливо, що насамперед розглянуто питання необхідності узгодження змісту освітніх програм, підготовки магістрів і докторів філософії з обов'язковим підсиленням наукової компоненти через взаємодію з науковими групами, створення яких у підрозділах та реєстрація в НДЧ завершуються.

В обговоренні Плану дій з формування і відбору наукових проєктів для участі в конкурсах МОН, Національного фонду досліджень і міжнародних програм, зокрема «Горизонт-Європа», взяли участь 11 членів Координаційної ради, які внесли конкретні пропозиції. Вони враховані в прийнятому рішенні Ради, яке складається з трьох частин:

а) стосовно конкурсу МОН після редакційного доопрацювання на цьому тижні рішення буде доведено до всіх структурних підрозділів і наукових груп університету;

б) стосовно двох перших конкурсів Національного фонду досліджень, які стартують 12 і 18 травня. Умови їх проведення  були розглянуті на Координаційній раді. Акцентовано, що вони мають підвищені вимоги до наукових керівників у частині обов'язкової наявності публікацій у виданнях з квартилями Q1 і Q2. Водночас, такою само важливою умовою конкурсу НФД є, зокрема, запрошення до цікавої для КПІ тематики з проблем COVID-19. Тому інформацію НФД було терміново розіслано в усі структурні підрозділи університету, а керівництво НДЧ організувало моніторинг з метою виявлення потенційних наукових керівників тематики НФД від КПІ ім. Ігоря Сікорського;

в) у напрямі підсилення міжнародної проєктно-грантової діяльності важливим є вдосконалення діяльності працівників ДМС через надання допомоги підрозділам, науковим групам і науковцям в їхній науково-освітній діяльності. Перелік заходів з активізації цих питань за результатами обговорення на Координаційній раді готує ДМС. Удосконалення нормативної бази університету в міжнародній сфері ДМС здійснює у співпраці з відповідною постійною комісією Вченої ради університету.

Коментар М. З. Згуровського

Вирішення цих проблем є для нас надзвичайно важливим.  Ми не можемо вже висувати на конкурси ініціативні невеличкі проєкти від підрозділів, які не відповідають критеріальним вимогам. Тому, спираючись на базу даних наукових груп і їхніх наукових розробок, ми повинні силами комісій Вченої ради та Координаційної ради будувати архітектуру тих проєктів, з огляду на те, щоб вони мали високі шанси на перемогу. Дуже вітаються при цьому й міждисциплінарні проєкти, в яких беруть участь представники різних наукових галузей. Показовим у цьому плані є приклад створення ситуаційного центру в КПІ. Це саме міждисциплінарний проєкт, у якому співпрацюють економісти, соціологи, екологи, системні аналітики, які всі дослідження інтегрують в єдиний продукт. Подібні проєкти, до речі, є дуже важливими на міжнародній арені, наприклад, у конкурсах Програми ЄС «Горизонт-Європа».  

Продовження звіту М.Ю.Ільченка

Постійна комісія Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності розглянула ситуацію щодо затримок оплати продовження терміну дії патентів на винаходи та корисні моделі, з яких сьогодні на бухгалтерський облік університету поставлено понад 350 об'єктів права інтелектуальної власності. Проблема вимагає адекватних рішень і тому залишається в переліку тих, що потребують вирішення.

Працівники служби вченого секретаря університету в онлайн-режимі опрацювали 14 звернень здобувачів вчених звань професора, доцента, перевірки дисертації на плагіат, подання документів на захист дисертацій тощо.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Міжнародні контакти («віртуальна дипломатія»).

1.2. Результативно завершено перемовини, які було розпочато в березні-квітні з використанням дистанційних технологій:

 • з боку керівництва Нового району Лянцзянь м. Чунцін підписано Меморандум про створення Науково-дослідного інституту КПІ (раніше цей документ підписав ректор КПІ). Очікуємо на план дій, який найближчим часом буде скеровано із м. Чунцін на нашу адресу;
 • отримали 1000 захисних медичних масок від Ningbo University, КНР. Це – жест доброї волі від китайських партнерів. Маски були передані для студентів, у тому числі – іноземних громадян через Центр міжнародної освіти (передано заступнику директора В.С. Овєчкіну) та студмістечко (передано директору  О.А. Іщенку);

1.3. Проведено або готується до проведення із застосуванням ІКТ низка міжнародних заходів. Серед них:

 • на звернення Ї.В. Посла Аргентинської Республіки в Україні пані Елени Летісії Мікусінскі на 20 травня, 16:00, готується відеоконференція (через додаток Zoom) з нагоди 242-ої річниці від дня народження Генерала дона Хосе Франсіско де Сан-Мартіна, національного героя, Батька Вітчизни та Визволителя Аргентини, Чилі та Перу;
 • на 13 травня Європейська служба підтримки з питань інтелектуальної власності (European IP Helpdesk) готує вебінар «Інтелектуальна власність та штучний інтелект». Його планується провести з 12:30 до 13:45;
 • 14-15 травня 2020 року в режимі онлайн відбудеться традиційна XXI Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у  XXI столітті" (за участю Польської Академії наук).

2. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності.

2. 1. На виконання доручень, які було надано ДМС ректоратом:

 • ДМС (Сидоренко С.І., Шукаєв С.М.) на першому засіданні Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки в КПІ висловили бачення щодо активізації міжнародної проєктно-грантової діяльності в КПІ через її синхронізацію з освітньо-науковою проєктною діяльністю у взаємодії зі структурами проректора В.А. Пасічника (науковий напрям) та структурами проректора А.А. Мельниченка (навчальний напрям) за координації із першим проректором Ю.І. Якименком;
 • за результатами обговорення ДМС готує проєкт Плану заходів Координаційної ради для вирішення головного завдання у сфері міжнародної проєктно-грантової діяльності в КПІ, визначеного «Стратегією розвитку КПІ до 2025 року» для міжнародного напряму. Відповідно до нього слід у 3-5 разів збільшити участь підрозділів і вчених університету в міжнародній проєктно-грантовій діяльності і на цій основі – надходження до бюджету університету від даного виду зовнішньоекономічної діяльності;
 • ДМС продовжує роботу з підготовки матеріалів в рубрики «Проєктному менеджеру – на замітку» для публікації в газеті «Київський політехнік» та на сайтах ДМС і в Телеграм-каналах. Завершено роботу над матеріалом для рубрики, присвяченим можливостям для магістрантів, аспірантів, молодих учених КПІ отримати індивідуальні гранти нової Програми Європейського Союзу «Горизонт Європа» для проведення експериментальних досліджень у центрах «Європейської дослідницької інфраструктури». Цей матеріал буде адресовано  реально діючим науковим групам, інвентаризація яких на даний час завершується проректором В.А.Пасічником.

3. Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері.

3.1. Зміни в нормативній базі стосовно вимог КПІ до медичного страхування іноземних студентів.

За координації Ю.І. Якименка та за участю Є.В. Дергачова, О.А. Іщенка, С.І. Сидоренка та В.О. Коваля було розглянуто питання оптимізації страхування здоров'я іноземних громадян, які навчаються в КПІ.

Нині Міграційна служба України вимагає, щоб іноземні громадяни при в'їзді на навчання мали страховий  поліс «Екстрена медицина», який передбачає покриття вартості надання швидкої допомоги, діагностику, лікування в державних клініках.

При цьому страхові компанії та іноземні студенти укладають страхові договори різної вартості (500 – 125 грн на рік) і різних обсягів покриття медичних послуг (від 6 тис. грн до 47 тис. грн).

Прийнято рішення:

1) глибше вивчити ринок послуг страхової медицини в Україні;

2)  на підставі цього сформувати перелік видів і випадків надання медичної допомоги, які в майбутньому стануть стандартом вимог КПІ до іноземних студентів. Мають бути більш широкі вимоги до спектру страхових випадків, ніж є сьогодні;

3)  ці вимоги КПІ будуть вноситися до договору на навчання, який іноземний громадянин буде укладати із КПІ перед початком навчання;

4)  іноземний студент матиме право обрати будь-яку страхову компанію, яка забезпечить визначені в договорі на навчання страхові випадки відповідно до вимог КПІ;

5)  що стосується ситуації, яка виникла з одним із студентів цього року, то прийнято рішення запропонувати кожному іноземному студентові укласти додаткову угоду до чинного Договору на навчання в КПІ, в якій віддзеркалити зобов'язання укласти угоди із страховими фірмами на ширший спектр медичних послуг, ніж це має місце тепер у чинних  страхових полісах іноземних громадян.

3.2. Продовжуємо працювати над новою версією попереднього договору щодо реалізації проєкту «Створення амбасади високих технологій в Україні» спільно з компанією «WWIC» (WonderfulWorldInvestment&ConsultingLTD) в особі власника Давіда Ар`є (Держава Ізраїль). Участь у цій роботі також беруть Ю.І. Якименко, І.Г.Малюкова та Є.В. Дергачов.

3.3. Починається спільна з Університетом Осаки (Японія) робота з реалізації Угоди про спільне керівництво підготовки аспірантом Іваном Селезньовим (керівник – доцент ФЕЛ Антон Попов) дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії. Угода підписана ректором КПІ і передається до Японії.

4. Деякі інші важливі заходи.

4.1. Працюємо у тісному контакті з трьома працівниками, які ще не повернулися із закордонних відряджень та стажувань (з кожним із них – особисто) та взаємодіємо з деканами ФЕА, ФЕЛ, ФМФ.

Відстежуємо стан здоров′я п'яти іноземних фахівців, які залишились працювати в КПІ під час карантину.

Через Центр міжнародної освіти відстежуємо стан здоров'я 218 іноземних студентів, які залишилися на час карантину  в гуртожитках КПІ.

4.2.  Про діяльність групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів.

Триває  робота з рейтингом THE, який здійснює моніторинг діяльності університетів за різними складовими.

Аналізу результатів «Рейтингу Впливовості» була присвячена конференція «Innovation&ImpactVirtualMiniSummitandLiveRankingsLaunch», яку провели 22 квітня 2020 року упорядники рейтингу ТНЕ. Під час цієї конференції було презентовано BenchmarkingPlatform – платформу ТНЕ для порівняльного аналізу параметрів та її інструмент – інформаційну панель впливовості (Impact Dashboard). Було досягнуто домовленості, що на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського упорядники рейтингу ТНЕ проведуть демонстраційну сесію, присвячену використанню інформаційної панелі впливовості.

Упорядники рейтингу ТНЕ дали згоду організувати демонстраційний е-семінар  для співробітників КПІ, які займаються світовими рейтингами університетів, 15 травня з 15:00 до 16:30 на платформі Zoom.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Оскільки формат відеоконференції передбачає обмежену кількість учасників, було б бажано записати цю інформацію і згодом поширити в усі підрозділи.

Продовження доповіді С.І.Сидоренка

4.3.  Щодо формування системи внутрішньоуніверситетських рейтингів факультетів, інститутів та кафедр на основі вимог світових рейтингів університетів.

Під координаційним керівництвом Ю.І. Якименка та спільно із С.П. Гожієм доопрацьовуємо  «Рекомендації для формування системи внутрішньоуніверситетських рейтингів факультетів, інститутів та кафедр на основі вимог світових рейтингів університетів».

Доопрацювання має полягати у внесенні певних додаткових параметрів, які інтегровано віддзеркалюють стан організації навчального процесу в підрозділі з використанням дистанційних технологій. Доопрацьовані «Рекомендації …» буде  розіслано деканам факультетів і директорам інститутів для попереднього ознайомлення. Після цього на  наступному засіданні Адмінради питання прийняття цих рекомендацій було внесено до порядку денного. На цій підставі нові системи внутрішньоуніверситетського рейтингування мають бути закріплені наказом – як новий елемент нормативної бази університету.

4.4. На виконання доручення Генерального директора ЮНЕСКО пані Одрі Азулай кафедра ЮНЕСКО вчасно надала пропозиції до проєкту програми середньострокової стратегії ЮНЕСКО на 2022-2029 рр. та проєкту бюджету Організації на 2022-2025 рр.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Хочу звернути увагу на нашу участь у міжнародних рейтингах. Високі місця в них – це наша репутація, але не тільки. Тепер це й питання бюджету університету,   адже формула фінансування університетів МОНом ґрунтується нині й на місці університету  в таких рейтингах. Тому це критично важлива для нас справа.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота:

 • на попередньому тижні повністю виконано усі приписи ДСНС щодо пожежної безпеки по  навчальному корпусу №7. Але ми отримали позовні заяви від ДСНС до окружного адміністративного суду міста Києва з ухвалою суду та приписи по 8-му, 18-му гуртожитках та Центру культури і мистецтв. З цього питання провели робочу зустріч з особами, які відповідають за протипожежний стан цих об'єктів. На ній обговорили шляхи і строки термінового усунення зазначених в акті перевірки недоліків. Ми на це маємо 15 днів,  після чого мусимо надати інформацію до суду, щоб отримати позитивне рішення на нашу користь. Сьогодні в університеті буде створено комісію, яка перевірить виконання усіх приписів, які були видані після перевірки взимку з наданням відповідних висновків. На жаль, ми припустилися помилок після отримання перших приписів від ДСНС. Нам потрібно було терміново усунути всі вказані недоліки або скласти план-графік їх усунення. Після цього ми мали поінформувати про зроблене районний відділ ДСНС, який повинен був перевірити цю інформацію. Тоді б жодних позовів до суду ми не мали б. 
 • ми завершили ремонтні роботи в залі засідань Вченої ради: повністю реставрували ліпнину, вирішили питання щодо недопущення протікання стелі тощо;
 • завершили монтаж індивідуального теплового пункту в гуртожитку №19, на цьому тижні налаштуємо автоматику і будемо його запускати;
 • після дощової зливи прочистили водостічні труби та відливи в навчальних корпусах;
 • розпочали ремонт водостічних колодців по вулиці Політехнічній та біля 5-го навчального корпусу;
 • домовились із керівництвом лісового господарства Київської області про безкоштовну передачу для подальшого висадження в парку КПІ 45 дубків, 30 кленів (вік дерев 5 років, зріст від 2 до 4 метрів);
 • завершили першу половину проєкту благоустрою території перед 17-м навчальним корпусом;
 • почали ремонтні роботи  в спорткомплексі університету: ремонтуємо малий і великий басейни, також пристрої фільтрування води;  
 • продовжуємо вкладати тротуарну плитку у скверику біля 20-го навчального корпусу та виготовили металевий паркан;
 • провели підготовчі роботи для заміни дахового перекриття на складах та кухні на базі відпочинку «Політехнік»;
 • завершили кронування тополь по парковій алеї, далі переходимо на вулицю Політехнічну;
 • провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди, дезінфікуючими засобами;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Соціальний напрям:

 • закупили та передали в підрозділи засоби особистого захисту для співробітників та здобувачів вищої освіти;
 • закупили спеціальні захисні костюми, пристрої та дезінфікуючі розчини для оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди в університеті;
 • надавали послуги з харчування для курсантів ІСЗЗІ;
 • розпочали роботу з юридичним управлінням з підготовки договорів щодо можливого проведення літнього оздоровчого сезону;
 • провели в дистанційному режимі засідання тендерного комітету.

Напрям  безпеки:

 • продовжуємо спільне патрулювання території університету з поліцією та національною гвардією;
 • за робочий тиждень складних правопорушень виявлено не було.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Мене турбує ситуація, яка виникла після перевірок протипожежної безпеки, і після того, як управління ДСНС подало проти нас позови до суду. Ще в лютому в нас було виявлено порушення по низці об'єктів. Після отримання акту в університеті було видано відповідний наказ про їх усунення з визначенням відповідальних за це осіб. Аналіз свідчить, що порушення не були дуже значними, і все це можна було оперативно зробити.Але тепер виявляється, що відповідальні особи, які мали виконати цю роботу, зробили це не повною мірою. А від належного її виконання залежить навіть не питання юридичної відповідальності університету і необхідності вирішувати його в суді, а безпека і саме життя наших студентів і співробітників. Тому  головні наші зусилля мають бути спрямовані на приведення протипожежної безпеки до належного стану. 

В. А. Кондратюк

Визначені в наказі заходи повинні були  реалізувати: по корпусах – спеціально закріплені особи, по гуртожитках – їхні завідувачі. Якщо вони не могли б чогось виконати, вони мали звертатися до департаменту адміністративно-господарської роботи.

Директор департаменту управління справами М.А. Мазур

Хочу нагадати, що окрім наказу по університету було ще й видано розпорядження,  яке підписав проректор з адміністративно-господарської роботи. Ним було затверджено план-графік виконання робіт не тільки з усунення виявлених недоліків, визначених у приписі, але й тих, які потрібно виконати для забезпечення пожежної безпеки в університеті. Там було визначено і графік перевірки виконаних робіт. Все це повинно здійснюватися спеціально створеною комісією.

М. З. Згуровський

Я сьогодні підписав ще одне розпорядження з цього питання: «Про створення комісії з перевірки усунення структурними підрозділами університету порушень вимог законодавства у сфері техногенної та  протипожежної безпеки». Його номер 5/94.  Я прошу цю комісію до 20 травня провести перевірку, за результатами якої  я  прийматиму адміністративні рішення. Слід розуміти, що є питання, які ми мусимо вирішувати терміново, невідкладно. І хочу всіх попередити, що з цим ми жартувати не будемо. Всі це побачать по результатах перевірки.

Начальник планово-фінансового відділу департаменту економіки та фінансів М.В.Броницька

Основні питання, над якими працював ДЕФ минулого тижня, такі.

Нараховуємо заробітну плату за першу половину травня. Планується отримання авансу працівниками на картки 15 травня.

Фінансування за травень отримано в повному обсязі.

Спільно з робочою групою підготовлено проєкт наказу про преміювання науково-педагогічних працівників за публікації в наукових журналах. Премія працівникам буде виплачена в аванс.

Програмне забезпечення: встановлено доробки з урахування особливостей нарахування стипендії в університеті, проводиться тестове нарахування стипендії по ММІ.

Підписано наказ про встановлення вартості навчання студентів-громадян України на 2020/2021 навчальний рік з урахуванням індикативної собівартості та пропозицій підрозділів.

Надруковано та розіслано в усі структурні підрозділи Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та Бюджет на 2020 рік.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

На сьогодні в гуртожитках перебуває 2627 студентів. Ще 53 студенти  повернулися до гуртожитків з дому. Їх на два тижні розміщено в ізоляторах.

У зв'язку із закінченням інкубаційного періоду та добрим самопочуттям суденти гуртожитку №18, які контактували з колишньою нашою студенткою, яка захворіла на COVID -19, завершили перебування в режимі самоізоляції.

Студенти щодня заповнюють журнали стану здоров'я  в онлайн-режимі.

Тривають планові ремонтні роботи: на 13 об'єктах проводимо їх власними силами, на двох працюють підрядні організації, ще на шести працює виробничо-експлуатаційний комбінат. Усього ремонтується 21 об'єкт. 

У гуртожитках, де вахтери і прибиральниці не мають можливості доїхати до роботи,  чергують та прибирають працівники адміністрації гуртожитків.

Карантин триває, і всі протиепідемічні заходи в гуртожитках виконуються в повному обсязі.

Працюємо над усуненням недоліків, які були вказані в приписі ДСНС.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Прошу прискорити роботу із завершення виконання всіх вимог до організації заходів протипожежної безпеки, які висунула до нас ДСНС.

Помічник ректора з історико-архітектурних питань В. Й. Котовський

Спорудження пам`ятника  О.Г.Лелеченку

Робота триває. Завершується чистова обробка погруддя. Від спонсорів знову почали потроху надходити кошти на спорудження пам'ятника.

Пропоную офіційне відкриття пам`ятника перенести на 26 липня – день народження О.Г. Лелеченка. 

М.З. Згуровський

Це слушна пропозиція. Можливо, якщо все буде нормально, ми на 26 липня зможемо на відкриття пам'ятника запросити людей.

Продовження доповіді  В.Й.Котовського

Рада з питань розвитку університету

Підписано наказ про затвердження Положення про Раду з питань розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Зважаючи на те, що метою Ради є визначення та сприяння консолідації необхідних обсягів фінансування видатків розвитку університету згідно з пропозиціями, які надали структурні підрозділи, здійснення управління коштами Фонду розвитку та громадський контроль за їх використанням, пропонується подальшу роботу Ради організувати в тісній співпраці з Бюджетною комісією університету.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Співробітники бібліотеки виконують свої обов'язки  у повному обсязі: виконують тематичні запити, надають дослідникам довідки і консультації тощо.

Дослідників поінформовано про можливість налаштування віддаленого доступу до наукометричних платформ Scopus та WebofScience.

Також проводяться культурно-освітні заходи:

 • 05.05 Онлайн марафон креативних спільнот «Дайвінг-клуб Атлантида»;
 • 07.05 Онлайн-лекція Вечірньої школи подорожей «Тайланд»;
 • 07.05 Онлайн-марафон креативних спільнот «Вечори поезії КПІ»;
 • 08.05 Онлайн-марафон креативних спільнот «Неакадемічний мистецький проєкт PostArt»;
 • 09.05 Онлайн-марафон креативних спільнот «Відеопрезентація клубу шахів Табія».

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

На цьому тижні отримано всі звіти роботи експертних груп за освітніми програмами, які проходили експертизу, - всі позитивні!

По усіх програмах надано відповіді НАЗЯВО.

Триває підготовка до засідання галузевих експертних рад. Засідання НАЗЯВО заплановано на 26 травня.

Наступного тижня планується експертиза 3 програм ФСП (останні у цьому навчальному році).

Аналізуємо і узагальнюємо пропозиції від експертів для підготовки пропозицій щодо вдосконалення реалізації освітніх програм. Результати цього аналізу плануємо довести до підрозділів на найближчому засіданні Методичної ради для використання під час подальшої акредитації наших освітніх програм. Наступного навчального року планується акредитація 15 програм бакалаврського і магістерського рівнів і 40 програм підготовки PhD.  Тому у вересні ми проведемо внутрішню акредитацію, після чого виходитимемо на зовнішній рівень.

Також працюємо над профілями кафедр.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Так, ваш підрозділ є системним інтегратором з питань створення профілів кафедр. Це – своєрідний паспорт кафедр, оперативна характеристика їх діяльності.  Для управління вони є вкрай необхідними.

 В частині акредитації слід підготувати  максимально обґрунтовані відповіді на ті зауваження, що ми отримали від експертів НАЗЯВО, і професійно провести останню фазу роботи з галузевими експертними радами. Надалі нам потрібно готуватися до акредитації, яка відбуватиметься наступного навчального року. При цьому слід зважати на те, що в КПІ є ціла низка (щонайменше, третина з усіх) інженерних науково-педагогічних шкіл, які є лідерами у своїх галузях в Україні.  Вони з'явилися першими в країні, мають великі напрацювання та міцні традиції, стали родоначальниками інших науково-педагогічних шкіл за відповідними напрямами, що пізніше з'явилися в регіонах.  Ми повиннізабезпечити подання максимально повної та переконливої інформації про них. Підхід має бути таким: там, де ми за визначенням є безумовними  лідерами з тих чи інших інженерних напрямів в країні, захист наших позицій має бути принциповим і безкомпромісним. Не можна допустити, щоб через якісь формальні причини ці провідні у своїй галузі  й потужні науково-педагогічні школи були акредитовані за нижчим рівнем, ніж значно слабші школи, які спромоглися більш ефективно представити експертам інформацію про свої напрацювання.

Директор ІМЯО М. М. Перестюк

За напрямом діяльності  Інституту моніторингу якості освіти все вирішується в робочому порядку. Доуніверситетська підготовка завершує навчальний рік, готуємося до нового набору.

За напрямом Медіалабораторії. Працюємо в штатному режимі. Щодня одна зі знімальних групп  працює  на  території університету. Співпрацюємо з факультетами у підготовці відеороликів.

Відділ зв'язків з громадськістю продовжує співпрацювати із зовнішніми ЗМІ та розширювати свою базу контактів.

Уповноважена особа з питань запобігання  корупції  Я. Ю. Цимбаленко

За основним напрямом моєї діяльності як уповноваженої особи з питань запобігання  корупції у нас все спокійно. Є питання щодо проходження навчання  у сфері запобігання корупції, тож я прошу дати мені слово на засіданні Адмінради для того, щоб декани активізували цю роботу в своїх підрозділах.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Прошу ще до засідання Адмінради надіслати деканам запити щодо надання ними інформації про їхню діяльність у цьому напрямі.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Департамент працює у звичному режимі. Продовжуємо тестування програми «Мегаполіс», завантажуємо журнали реєстрації. Плануємо на цьому тижні провести з декількома підрозділами пробну реєстрацію та передачу документів.

Окрім того, прошу тих, хто готує накази, у період карантину передавати їх проєкти до нашого департаменту, і вже ми самі будемо забезпечувати їхнє погодження з відповідними посадовими особами.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Ми маємо пришвидчити введення в дію системи «Єдиного вікна». В майбутньому, очевидно, в управлінні справами погодженнями мають займатися окремі співробітники.  Навіщо представникам підрозділів ходити по різних службах для погодження документа. Якщо виникатимуть питання, співробітників підрозділів викличуть для з'ясування. Якщо ж усе нормально, документ маєпроходитиузгодження без участіпредставниківпідрозділів з максимальнимвикористаннямновихінформаційних технологій.

М. О. Мазур

У нас запроваджено і вдосконалюється електронний документообіг. Це передбачає і програма «Мегаполіс». Надалі документи в паперовому вигляді не існуватимуть аж до моменту їх підписання першою особою. Усі погодження здійснюватимуться в електронній формі.

Голова об'єднаного профкому КПІ М. О. Безуглий

На цьому тижні ми поновлюємо операційну діяльність у частині надання працівникам матеріальної допомоги. Це дуже важливо для наших співробітників. Також по каналах профспілки інформуємо викладачів щодо особливостей проведення сесії та роботи з дипломниками в дистанційному режимі. Наостанок інформація від профкому студентів: вони закупили і передали до гуртожитків дезінфікуючі засоби. Решта – поточні справи. 

М. З. Згуровський

Чи співпрацюєте ви зі студентською профспілкою?

М. О. Безуглий

Так, звичайно. Але ми здійснюємо координаційну роботу. Оперативну свою діяльність вони здебільшого проводять у спілці з департаментом навчально-виховної  роботи.

М. З. Згуровський

І наостанок. Наталіє Валеріївно Семінська, прошу продовжувати випуск щоденного інформаційного дайджесту, присвяченого карантинним заходам і  стану здоров'я наших студентів і співробітників. Це дуже потрібна нині інформація.