На основі проведених досліджень протягом 1966—1971 рр. одержано 432 авторських свідоцтва, 20 патентів, опубліковано 372 підручники, навчальні посібники і монографії, захищено 33 докторські і 499 кандидатських дисертацій. За цей період інститут підготував для народного господарства майже 20 тис. інженерів 58 спеціальностей [10, с. 191].

Водночас у питаннях впровадження завершених робіт мали місце й істотні недоліки. Наприклад, 1970 р. кількість робіт, підготовлених вузом до впровадження в народне господарство, складала 356, але лише 82 з них було впроваджено [3, с. 15]. Як правило, не складались акти про економічну ефективність, що досягалась внаслідок виконання розробок і рекомендацій, викладених у дипломних проектах. Затримки з впровадженням нового у виробництво часто спричинялися браком коштів у замовника, непідготовленістю виробничої бази тощо. Так, 1970 р. співробітники інституту одержали 100 авторських свідоцтв, а впроваджено було лише один винахід [3, с. 17].

Стрімкий розвиток науки ї техніки об'єктивно зумовив підвищення рівня науково-технічних знань працівників промисловості. Колектив інституту брав участь у розробці планів підвищення загальноосвітнього і технічного рівня трудящих. Для їх реалізації

широко використовували університети технічного прогресу, тематичні лекторії та вечори, присвячені новинкам науки і техніки «Дні лектора», зустрічі за «круглим столом» тощо.

Характерною рисою навчального процесу було поєднання навчання і виховання, для чого використовувались усі засоби, форми і методи взаємодії викладачів і студентів як у навчальний, так і позанавчальний час. Переглядались і удосконалювались навчальні плани і програми, запроваджувалися нові курси, особлива увага приділялась фундаментальній фізико-математичній підготовці, поглибленому ознайомленню майбутніх інженерів з питаннями економіки і організації виробництва, складались конкретні плани-гра-фіки навчального процесу, алгоритми окремих навчальних курсів, збільшилась кількість реальних курсових і дипломних проектів, розширювалося коло студентів, які брали участь у науково-дослідній роботі. 1970 р. таких студентів налічувалося понад 4 тис, тобто майже ЗО % загальної кількості. Певний обсяг досліджень в інституті виконувало студентське конструкторське бюро [4, с. 94]. Велику увагу викладачі приділяли адаптації студентів молодших курсів, орієнтували їх на усвідомлення і творче ставлення до навчальної, науково-дослідної, суспільно-корисної роботи.

Трудове виховання студентської молоді здійснювалось як у процесі навчання, так і у позанавчальний час (на сільгоспроботах, у студентських будівельних загонах): Варто зазначити, що у СБЗ київських політехніків на той час склалися міцні традиції. 1966 р. багатотисячний загін студентів КПІ працював на відбудові Ташкен-ту, який постраждав від землетрусу, будовах Тюменської області, цілині, у Салехарді, на спорудженні доріг у Саянах, об'єктах Київської області.

Значна увага приділялась також військово-патріотичному вихованню студентської молоді. Активну участь у ній брали ветерани Великої Вітчизняної війни, що працювали тоді в інституті. У січні 1966 р. група ветеранів зі сторінок інститутської багатотиражки «За радянського інженера» звернулася до студентів, викладачів, співробітників КПІ із закликом: «Спорудимо пам'ятник бойовим побратимам, увінчаємо пам'ять наших вихованців і товаришів по праці, які не повернулися з війни». Це знайшло відгук у студентів не лише КПІ, а й Київського художнього інституту, які погодились працювати над проектом пам'ятника, відкриття якого відбулося 5 листопада 1967 р. Цей монумент — данина шани нащадкам людського героїзму і безсмертя. Його автори: Є. П. Вересов і скульптори О. Г. Суровцев та Г. Н. Морозова.

Цікаво і змістовно проводили своє дозвілля студенти, викладачі і співробітники КПІ: у гуртках художньої самодіяльності, у таких визнаних колективах, як заслужена народна хорова капела, вокальна студія, танцювальний колектив, естрадний оркестр, естрадний театр аматорів, капела бандуристів, унісон скрипалів та багато інших, що об'єднали сотні політехніків і сприяли розкриттю талантів, формуванню естетичної культури. В інституті були всі умови для розвитку спорту: стадіони, спортивні зали, тенісні корти, площадки для спортивних ігор. Спортсмени КПІ успішно виступали на міжнародних, всесоюзних, республіканських, міських і міжвузівських змаганнях. 1967 р. колектив інституту восьмий раз став переможцем Всесоюзного огляду спортивних клубів вузів. До складу збірної команди України, яка брала участь у IV Спартакіаді народів СРСР, входило майже 80 спортсменів КПІ. Під час Спартакіади Мінвузу УРСР 1967 р. команди інститутських легкоатлетів, баскетболістів завоювали першість. Адміністрація вузу завжди піклувалась про здоров'я і змістовний відпочинок усіх студентів та співробітників. Силами колективу було завершено спорудження спортивно-оздоровчого табору «Сосновий» на березі Дніпра і спортивного табору «Маяк» на узбережжі Чорного моря, де студенти зміцнювали своє здоров'я, займалися 28 видами спорту, підвищуючи спортивну майстерність та примножуючи славні спортивні традиції. У березні 1968 р. у приміщенні гуртожитку № 9 був створений і прийняв першу групу відпочиваючих студентський профілакторій. Продовжувалось будівництво нових навчальних корпусів, гуртожитків та баз відпочинку. Серед інститутських новобудов цього періоду — лабораторний корпус, гуртожитки на вулицях Ніжинській та Виборгській, аудиторний корпус. 1966 р. розпочалася розробка проекту єдиного генерального плану реконструкції, забудови, енергопостачання і перспективного розвитку інституту. Проводилася робота по залученню до будівництва коштів інших міністерств і відомств. Зокрема, планувалося спорудження корпусів з частковою участю Міністерств вугільної промисловості, радіопромисловості, енергетики та електрифікації.

Наприкінці 60-х років інститут перейшов до 5,5-річного терміну навчання, що зумовлювалось необхідністю ґрунтовнішого засвоєння теоретичних і насамперед фізико-математичних дисциплін молодими фахівцями, а також поглиблення практичної підготовки до майбутньої самостійної діяльності. 1967 р. у стінах КПІ опановували інженерні спеціальності понад 330 юнаків та дівчат із 34 країн світу. 1968*р. до навчання приступило понад 100 чоловік (8 з них — аспіранти і стажисти) з В'єтнаму, Болгарії, Німеччини, Польщі, країн Африки та Латинської Америки.

1968 р. на всіх формах навчання 12 факультетів КПІ налічувалось 30 600 студентів. У Чернігові та Вінниці працювали філії інституту, а в Житомирі й Конотопі — загальнотехнічні факультети. На 110 кафедрах працювало понад 1500 викладачів, навчання велося за 52 спеціальностями. Уперше готували фахівців з хімічної кібернетики та кібернетики електронних систем.

Протягом 1969 р. удосконалення структури інституту тривало: було створено нові кафедри — технічної кібернетики (на факультеті ФАЕПС), хімічної технології кераміки і скла (ХТФ), інструментального виробництва (ММФ); введено нові спеціальності — автоматизація систем управління, прикладна математика. Тоді ж з метою підвищення рівня загальноосвітньої підготовки молоді зі стажем практичної роботи та звільненої з лав Радянської Армії було відкрито підготовче відділення з річним терміном навчання, куди прийняли 100 чоловік: 75 — на денну і 25 — на вечірню форму навчання.

12 квітня 1968 р., у День космонавтики, на фасаді головного корпусу КПІ було урочисто відкрито меморіальну дошку на честь автора космічних кораблів, колишнього студента вузу — С. П. Корольова. 20 лютого 1970 р. там з'явилася ще одна меморіальна дошка — пам'яті акад. АН України Є. О. Патона, який більше 25 років очолював кафедру мостів, створив тут понад ЗО їх проектів, що відзначались новаторством, сміливими інженерними розрахунками, творчим злетом думки.

Київський Політехнічний інститут Нарис історії.- Київ: "Наукова думка", 1995.- 320 с.