Ви є тут

Отримання іменних та інших стипендійДе можна почитати / дізнатися умови отримання іменних та інших стипендій, вище ніж підвищена.

На сьогодні в КПІ існує більше 200 іменних (персональних) стипендій, з яких 177 державних. Це стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іменні стипендії ім. І. Курчатова, стипендії ректора НТУУ "КПІ", соціальна стипендія Верховної Ради та Кабінету Міністрів України та факультетські стипендії відомих учених.

Конкретну інформацію по вимогам і правилам подачі документів можна отримати в деканаті підрозділу. Кандидати на отримання стипендій від державних органів висуваються Вченою радою університету за поданням деканів. Кандидати на отримання стипендій імені визначних вчених встановлюються рішенням Вчених рад підрозділів.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій