В Україні вже багато років точаться розмови про необхідність інноваційного розвитку. Прийнято правильні закони і програми, утворено центри трансферу технологій і бізнес-інкубатори, проводяться тренінги і круглі столи, організуються конкурси інноваційних ідей.

Є вже й певні успіхи, проте реального інноваційного прориву не відбулося. І річ не в тім, що в нас немає талановитих і освічених фахівців. Швидше, навпаки, Україна має, можливо, найталановитішу у світі молодь. Просто у вітчизняних університетах до сьогодні не навчають працювати з ідеями і заробляти на цьому гроші.

Взяти хоча б навіть термін "стартап". Він наче й увійшов у наше життя, але при цьому мало хто може пояснити його значення.

Стартап – це не бізнес, це робота з ідеєю, пошук бізнес-моделі для інноваційної ідеї, яка у майбутньому може стати бізнесом. А стартаперство – це середовище, в якому винахідники мають ідеальні умови для втілення своїх розробок. Шлях стартаперства відрізняється від стандартної кар'єри. До завершення навчання в університеті стартапери вже можуть розробити декілька проектів і отримати інвестиції.

Нещодавно у нас в університеті відбулася подія, що в недалекому майбутньому зможе забезпечити той самий прорив, про який ми мріємо, – створено першу в Україні інноваційну екосистему Sikorsky Challenge (ІE Sikorsky Challenge).

Це підтримуване НТУУ "КПІ" та Науковим парком "Київська політехніка" середовище, в якому здійснюється трансфер технологій, вирощуються технологічні ідеї, запускаються і розвиваються стартапи – малі інноваційні технологічні підприємства. Саме те середовище, в якому відбувається повне технологічне коло – від пошуку ідеї нового бізнесу  до залучення інвестицій та створення стартап-компаній.

Структурно інноваційна ІE Sikorsky Challenge виглядає так:

  • Стартап Школа Sikorsky Challenge;
  • Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge";
  • Бізнес-інкубатор "Sikorsky Challenge";
  • Інноваційно-технологічне середовище "Sikorsky Lab";
  • Центр інтелектуальної власності;
  • Венчурний фонд Sikorsky Challenge та інші фонди.

Керівниками проекту IE Sikorsky Challenge є ректор НТУУ "КПІ" академік НАН України Михайло Згуровський; автор програми, керівник Міжнародного бізнес-інкубатору "Be Next IT" (Ізраїль) Ігор Пеер; співавтор програми, директор Інституту післядипломної освіти НТУУ "Київський політехнічний інститут" кандидат технічних наук Інна Малюкова.

Головною метою ІЕ "Sikorsky Challenge" є запуск і підтримка великого числа успішних стартапів. А основними завданнями – залучення та відбір креативних та амбітних молодих людей; навчання відібраних учасників інноваційному підприємництву, допомога в розробці проектів бізнес-ідей; пошук інвесторів / бізнес-ангелів (так називають інвесторів, які вкладають кошти навіть тоді, коли ризики є достатньо високими) для інвестування в перспективні проекти (перший і другий раунд інвестицій); виведення кращих стартап-проектів на конкурс інноваційних бізнес-проектів Фестивалю "Sikorsky Challenge"; підтримка учасників на всіх стадіях проекту – від відкриття до запуску стартап-компаній. Відтак до роботи в ньому залучається якнайбільше авторів інноваційних технологічних ідей – науковців, винахідників, аспірантів, студентів; високопрофесійних тренерів, менторів, експертів, які мають практичний досвід; фондів, інвесторів, бізнес-ангелів, причому як українських, так і закордонних.

Початковою та, можливо, найважливішою сходинкою в інноваційній еко-системі є Стартап Школа Sikorsky Challenge. Вона була створена на базі НТУУ "КПІ" в 2013 році. Ця Школа дає молодим і амбітним фахівцям знання і навички, за допомогою яких винахідник під керівництвом ментора здолає шлях від формулювання назви стартапу до першої презентації  перед інвесторами. Упродовж 4-х місяців учасники першого випуску під керівництвом професійних тренерів навчалися інноваційного підприємництва-стартаперства, роботи в команді, розробляли власні ідеї та бізнес-проекти, набували досвіду в презентаціях та пітчах. Перший випуск Стартап Школи відбувся 23 травня цього року.

Підготовка цієї групи здійснювалася за програмою "Стартап у сфері мобільних додатків". Програма була розрахована на молодіжну аудиторію і спрямована на створення успішних стартап-компаній у сфері мобільних додатків з використанням технологій WEB 3.0. Учасниками  першої групи стали 22 переможці конкурсу (із 64 претендентів). За три місяці навчання майбутні інноваційні підприємці набули знань та навичок прикладного програмування на платформі Android; сформували 18 бізнес-ідей та вибрали 7 кращих з них; а затим, згуртувавшись навколо цих ідей, створили 7 команд і доопрацювали ідеї до рівня додатків для мобільних пристроїв; розробили 7 бізнес-моделей; провели апробацію ідей на потенційних клієнтах; розробили бізнес-проекти та презентації.

Два проекти першої групи Стартап Школи  були презентовані керівникам інвестиційного фонду "AVentures". Це проекти "TechnoEyes" – система на основі мобільних додатків для розробки маршрутів руху, що допомагатиме людям із вадами зору орієнтуватися у просторі, та "MYOG" – пристрій для розпізнавання рухів кисті та передпліччя, який може використовуватися для інтерактивної взаємодії з мобільними пристроями. Нині Фонд "AVentures" розглядає можливості їх подальшого фінансування.

Закінчивши Стартап Школу, учасники залишаються у середовищі інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge і на кожному наступному етапі отримуватимуть фахову допомогу в пошуку інвесторів / бізнес-ангелів та створенні прототипів бізнес-продуктів.

Попереду у випускників першої групи Стартап Школи – участь у Фестивалі інноваційних проектів "Sikorsky Challenge" і відкриття стартап-компанії в Бізнес-інкубаторі "Sikorsky Challenge".

Попередньо зареєструватись до другого набору Стартап Школи можна на сайті http://www.sikorskychallenge.com/startup. Телефон для довідок: 36-112-46.

Т. Кресан, відділ маркетингу ІПО НТУУ "КПІ"