Ми є свідками, як зростання споживання енергії призводить до критичного забруднення навколишнього середовища та зміни клімату. Фахівці передбачають, що забезпечити економічно вигідніші, технологічно досконаліші і менш ресурсозатратні умови функціонування енергосистеми, порівняно з традиційною укрупненою, може розосередження дрібних електростанцій на відновлюваних джерелах енергії – води, вітру, енергії сонця, біогазів – поблизу споживачів (невеликих підприємств, населених пунктів, домогосподарств тощо). Споживачі самі продукують енергію на місці споживання, а "розумні" мережі розподіляють надлишки, регулюють баланс виробітку і споживання, виконуючи функції центру диспетчерського управління. Навантаження на природу зменшується, мінімізуються втрати при передачі електроенергії на великі відстані, оптимізується диспетчерське управління.

Над такими проблемами працює к.т.н., старший викладач кафедри електропостачання ІЕЕ Денис Григорович Дерев'янко – переможець університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2017".

Його дослідницька і наукова робота почалася ще в магістратурі ІЕЕ, де в рамках обраної тематики він досліджував режими електроенергетичних систем при інтеграції різноманітних джерел розосередженої генерації. Це дослідження вилилося у чотири статті (у співавторстві з провідними фахівцями ІЕЕ), що були надруковані у відповідних збірниках та перекладені англійською мовою. Робота продовжилася і в аспірантурі. Дисертаційну роботу "Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів у локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації"  Д.Г.Дерев'янко успішно захистив у грудні 2016 р.

Наукові інтереси Дениса Григоровича охоплюють широке коло питань. Його науковий доробок складає більш як 20 публікацій у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях України. Він прагне чітко і ясно, з виваженою аргументацією розкрити проблемні питання, зокрема і під час навчального процесу. Студенти оцінили креативність і творчий підхід до викладання навчальних дисциплін.

У навчальному процесі Д.Г.Дерев'янко впроваджує сучасні технології – ділові ігри та конкурси, а також стимулює знання англійської у студентів, викладаючи дисципліну "Сталий інноваційний розвиток" виключно англійською. Перспективу навчання він вбачає у спільному накопиченні  і передачі власного досвіду шляхом розвиваючого діалогу. Денис Григорович відповідальний та уважний куратор, завжди готовий надати пораду чи допомогу. За працьовитість, відкритість і чуйність його поважають колеги, наставники та студенти.

Побажаємо ж молодому дослідникові подальшого творчого пошуку та самореалізації.

Інф. ІЕЕ