ДЕЛОНЕ Микола Борисович (Делоньє, народився 21.01(02.02)1856 в Москві — помер 20.03.1931 в Ленінграді, нині С.-Петербург) — вчений-механік, один з піонерів планеризму, пропагандист і популізатор авіаційних знань. Учень М.Є.Жуковського.

Походить з французів – дід Пьєр Шарль Делянау ( Pierre Charles Delaunay ) – лікар в армії Наполеона І, з якою в 1812 р. прийшов до Росії, де потрапив у полон. У Москві він одружився на смоленській поміщиці Тухачевській, прийняв російське ім'я і громадянство і став відомим лікарем.

Син Пьєр Шарль Делянау (батько М. Б.) – Борис Петрович Делоне теж був лікарем і одружився на графині Дмітрієвій-Мамонтовій. Сам Бориса Петрович був поранений на російсько-турецькій війні 1877-78 рр. за визволення Болгарії, і невдовзі помер.

Дитинство М. Б. пройшло в Москві, навчався в класичній гімназії, а після закінчення фізико-математичного факультету Московського університету (1878) переїхав до С.-Петербургу, де мав тимчасові підробітки, а потім викладав в гімназії. В 1889 р. одружився на Надії Олександрівні Георгієвській – дочці дійсного таємного радника, професора Московського університету. У них народилось три сини і донька: Борис (03(15).03.1890, С.-Петербург – 17.07.1980, Москва) – відомий математик, турист, альпініст, чл.-кор. АН СРСР (з 1929 р.), Лев (29. 04(11. 05) 1891, С.-Петербург – 01.11.1969, Харків) – вчений-цитогенетик, рослинознавець, доктор біологічних наук (1937 р.), Олександр – загинув під час громадянської війни 1917-21 рр., воюючи на боці білих, Наталія – біолог.

В 1892 р. в Новоросійському (Одеському) університеті Микола Делоне захистив магістерську дисертацію «Алгебраические интегралы движения твёрдого тела около неподвижной точки» .

В 1893-94 рр. — приват-доцент С.-Петербурзьського університету, де в 1894 р. захищає докторську дисертацію «Передача вращения и механическое черчение кривых шарниро-рычажными механизмами».

В 1895-99 рр. — професор Новоолександрівського інституту сільського господарства і лісництва (м. Пулави, Польща); 1900-05 — ординарний професор (завідувач кафедри) практичної механіки Варшавської політехніки.

З 1906- 15 рр. — професор кафедри теоретичної механіки Київського політехнічного інституту (нині НТУУ «КПІ»).

У зв'язку з революційними подіями навчання в КПІ було припинено. Микола Делоне за переконаннями був за більшовиків, але після приходу денікінців потрапив до їх контррозвідки. Однак дружині Надії Олександрівні вдалося його визволити.

Після встановлення Радянської влади в Україні Микола Делоне виступає постійним консультантом для студентів-ентузіастів авіації, відвідує планерний гурток та авіаційні майстерні студентів КПІ, а в 1928 р. переїжджає до Ленінграда.

Наукова діяльність Миколи Делоне пов'язана з дослідженнями і винаходами в теоретичній, аналітичній та технічній механіці, теорії механізмів і машин, теорії удару. Він довів теорему про положення гвинтової осі у твердому тілі, дослідив форму і рух пружної лінії для стержня при малих коливаннях і деформаціях, розвинув теорію приладів для відтворення математичних залежностей, досліджував коливання механічних систем, рух і стійкість гіроскопів (випадок С. Ковалевської), розв'язав задачу про визначення зведеної маси як функції координат центра удару, довів низку теорем про гвинтові осі.

Микола Делоне винайшов передачу обертання без мертвих положень і зміни відношення кутових швидкостей, методи використання кінематичних ланцюгів для відтворення плоских кривих на основі реверсора у вигляді чотириланкових шарнірно-важільних механізмів, запропонував і впровадив удосконалення для з'єднань з метою підвищення точності ведення точки даним механізмом.

Микола Делоне самовідданий поборник ідей авіації, який стояв у витоків знань, що дозволили створити одну з наймогутніших індустрій в світі – літакобудування. У 1908-09 разом із синами та інженером Гарфом побудував 2 планери-біплани з бамбука, на якому здійснювались польоти. Приймав участь в роботі повітроплавального гуртка при Київському політехнічному інституті, Київського товариства повітроплавання, Авіаційного науково-технічного товариства у Києві.

Автор понад 70 наукових праць.

1892 Алгебраическіе интегралы движенія тяжелого твердаго тђла около неподвижной точки С.П.Б
1899 Практическая механика Химическій кружокъ имени М.И.Коновалова при Кіевскомъ Политехническомъ Институт
1900 Начальное руководство къ самостоятельному изученію высшей математики и механики С.-Петербургъ. Изданіе К.Л.Риккера
1901 Лекціи по практической механикђ С.-Петербургъ. Изданіе К.Л.Риккера
1902 Курсъ теоретической механики для техниковъ и инженеровъ С.-Петербургъ. Изданіе К.Л.Риккера
1904 Детали машинъ. Краткое руководство для техниковъ и инженеровъ С.-Петербургъ. Типографія Министерства Внутреннихъ Дђлъ
1910 Устройство дешёвого и лёгкого планёра и способы летания на нём Киев
1912, 1913 Курсъ технической механики С.-Петербургъ, Часть первая -1912, Часть вторая – 1913. Изданіе К. Л. Риккера
1914 О формулахъ, облегчающихъ вычислен і е моментовъ инерціи площадей, ограниченныхъ прямыми лин і ями Извђстія Кіевскаго политехническаго института Императора Александра ІІ. Отдђлъ Инженерно-Механическій. Книга 1. Кіевъ. Типограф ія Т-ва И.Н.Кушнеревъ и К0 . С. 10-14
1914 Объ упругихъ линіяхъ малой двойной кривизны Извђстія Кіевск аго политехническаго института И мператора Александра ІІ. Отдђлъ Инженерно-Механическій. Книга 1. Кіевъ. Типографія Т-ва И.Н.Кушнеревъ и К0. С. 1-9
1914 Замђтка о приложеніи аналогій Кирхгоффа къ движенію волчка, открытому проф. Д.К.Бобылевымъ и В.А.Стекловымъ Извђстія Кіевск аго политехническаго института Императора Александра ІІ. Отдђлъ Инженерно-Механическій. Книга 1. Кіевъ. Типографія Т-ва И.Н.Кушнеревъ и К0. С.15-26
1915 О новыхъ динамометрахъ для испытанія сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій Извђстія Кіевскаго политехническ аго института Императора Александра ІІ. Отдђлъ Инженерно-Механическій. Книга 1. Кіевъ. Типографія Т-ва И.Н.Кушнеревъ и К0. С. 48-54
1924 Из воспоминаний о первых годах авиации в Киеве Авиация и воздухоплавание. Журнал Авиационного научно-технического общества при Киевском политехническом институте им. Х.Раковского, февраль-март 1924, №2, с.12-14.

Матеріал підготовлено викладачами кафедри теоретичної механіки Степаненко С.Г., Левчук К.Г.