ФАКУЛЬТЕТ (ІНСТИТУТ) Середній конкурс
Інженерно-фізичний ІФФ 1,73
Механіко-машинобудівний ММІ 1,55
Інженерно-хімічний ІХФ 1,55
Хіміко-технологічний ХТФ 1,56
Теплоенергетичний ТЕФ 1,74
Електроенерготехніки та автоматики ФЕА 1,55
Приладобудівний ПБФ 1,64
Зварювальний ЗФ 1,62
Інформатики та обчислювальної техніки ФІОТ 3,03
Прикладної математики ФПМ 2,67
Радіотехнічний РТФ 1,81
Електроніки ФЕЛ 2,02
Енергозбереження та енергоменеджменту ІЕЕ 1,57
Видавничо-поліграфічний ВПІ 3,05
Менеджменту та маркетингу ФММ 5,40
Авіаційних та космічних систем ФАКС 1,74
Фізико-технічний ФТІ 2,05
Лінгвістики ФЛ 8,43
Фізико-математичний ФМФ 1,68
Соціології і права ФСП 6,60
Прикладного системного аналізу ІПСА 2,10
Телекомунікаційних систем ІТС 2,54
Біотехнології та біотехніки ФБТ 1,70
Міжуніверситетський медико-інженерний ММІФ 2,49
По університету: 2,57
Дата події