Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ЗФ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

декан -д.т.н., проф. Фомічов Сергій Костянтинович, т. 236-52-92, к. 219-23

Кафедра Шифр і назва галузі знань,
код і назва спеціальності,
назва освітньої програми (спеціалізацїї)
Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Зварювального виробництва
д.т.н., проф. Квасницький Віктор В'ячеславович, т. 204-82-40, к. 317-23
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Технології та інжиніринг у зварюванні
бакалавр 30 15
магістр 30 15
Електрозварювальних установок
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Скачков Ігор Олегович, т. 204-82-41,236-52-92, к. 219-23
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Автоматизовані технологічні системну зварюванні
бакалавр 20 5
магістр 20 0
Інженерії поверхні
д.т.н., проф. Смирнов Ігор
Володимирович, т. 204-82-42, к. 218-23
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження
бакалавр 30 5
магістр 15 10
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Зварювального виробництва
д.т.н., проф. Квасницький Віктор В'ячеславович , т. 204-82-40, к. 317-23
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050504 Зварювання 70 30
Електрозварювальних установок
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Скачков Ігор Олегович, т. 204-82-41,236-52-92, к. 219-23
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050504 Зварювання 50 25
Інженерії поверхні
д.т.н., проф. Смирнов Ігор Володимирович, т. 204-82-42, к. 218-23
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050504 Зварювання 50 25
Долучення Розмір
chair-zf.pdf 47.19 КБ