Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ХТФ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

декан -д.т.н., проф. Астрелін Ігор Михайлович, т. 236-97-74, 204-82-11, к. 226-4

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності,назва освітньої програми (спеціалізації),назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Кібернетики хіміко-технологічних процесів
к.т.н., доц.Бойко Тетяна Владиславівна, т. 204-82-12, к. 171/4-4
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва
бакалавр 65 10
магістр 25 0
Технологи неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Толстопалова Наталія Михайлівна, т. 204-82-11, 204-98-85, к. 145-4
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
бакалавр 55 15
магістр 30 9
Органічної хімії та технології органічних речовин
д.х.н., проф. Фокін Андрій Артурович, т. 204-83-51, к. 235-4
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології органічних речовин
бакалавр 30 15
магістр 30 0
ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ
д.т.н., проф. Чигиринець Олена Едуардівна, т. 204-83-89, к. 223-4
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
бакалавр 25 0
магістр 15 0
Технології електрохімічних виробництв
д.т.н., проф. Лінючева Ольга Володимирівна, т. 204-82-06, к. 137-4
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
бакалавр 55 15
магістр 27 3
Хімічної технології кераміки і скла
д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України Корнілович Борис Юрійович, т. 204-98-81, к. 412-21
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
бакалавр 35 15
магістр 27 3
Хімічної технології композиційних матеріалів
д.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович, т.204-86-05, к. 306-21
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих матеріалів; Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
бакалавр 60 25
магістр 39 12
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Кібернетики хіміко-технологічних процесів
к.т.н., доц.Бойко Тетяна Владиславівна, т. 204-82-12, к. 171/4-4
0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 45 10
Технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Толстопалова Наталія Михайлівна, т. 204-82-11, 204-98-85, к. 145-4
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 55 15
Органічної хімії та технології органічних речовин
д.х.н., проф. Фокін Андрій Артуровнч, т. 204-83-51, к. 235-4
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 30 15
Фізичної хімії
д.т.н., проф. Чигиринець Олена Едуардівна, т. 204-83-89, к. 223-4
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 25 ~
Технології електрохімічних виробництв
Д.Т.Н., проф. Лінючева Ольга Володимирівна, т. 204-82-06, к. 137-4
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 55 15
Хімічної технології кераміки і скла
д.х.н., проф., чл.-кор. HAH України Корніловнч Борис Юрійович,т. 204-98-81, к. 412-21
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 35 15
Хімічної технології композиційних матеріалів
д.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович, т.204-86-05, к. 306-21
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 60 25
Долучення Розмір
chair-xtf.pdf 104.84 КБ