Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ТЕФ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

декан -д.т.н., проф. Письменний Євген Миколайович, т. 236-10-34, к. 310-5

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації), назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Коваль Олександр Васильович, т. 236-09-85, 204-83-30, к. 515-5
12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення розподілених систем
Програмне забезпечення розподілених систем та web-технологій; Програмне забезпечення кібер-енергетичних систем
бакалавр 80 20
магістр 60 15
12 Інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
Комп'ютерне геометричне моделювання процесів і систем; Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг процесів і систем
бакалавр 150 40
магістр 75 0
Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
д.т.н., проф. Туз Валерій Омелянович, т. 204-80-87, к. 903-5
14 Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Тепло- і парогенеруючі установки
бакалавр 40 25
магістр 15 5
14 Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Атомні електричні станції
бакалавр 40 20
магістр 45 5
14 Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
бакалавр 20 5
магістр 15 5
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Теплофізика
бакалавр 30 10
магістр 15 0
Теоретичної іпромислової теплотехніки
д.т.н., проф. Варламов Геннадій Борисович, т. 204-80-78, к. 425-5
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
бакалавр 60 35
магістр 30 8
Теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій
д.т.н., проф. Чорноусенко Ольга Юріївна, т. 204-80-89, к. 207-5
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Теплові електричні станції
Теплові електричні станції та установки
бакалавр 70 20
магістр 30 7
Автоматизації теплоенергетичних процесів
в.о. зав.кафедри к.т.н., проф. Ковриго Юрій Михайлович, т. 204-80-84, к. 804-5
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
Автоматизоване управління технологічними процесами; Комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
бакалавр 145 60
магістр 50 10
Кафедра, завідувач Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
(ПІБ, № тел., каб., корпусу) д.ф.н. з.ф.н.
Автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Коваль Олександр Васильович, т. 236-09-85, 204-83-30, к. 515-5
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 100 25
6.050103 Програмна інженерія 80 11
Автоматизації теплоенергетичних процесів
в.о. зав.кафедри к.т.н., проф. Ковриго Юрій Михайлович, т. 204-80-84, к. 804-5
0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 105 45
Теоретичної і промислової теплотехніки
д.т.н., проф. Варламов Геннадій Борисович, т. 204-80-78, к. 425-5
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 Теплоенергетика 60 35
Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики
д.т.н., проф. Туз Валерій Омелянович, т. 204-80-87, к. 903-5
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 Теплоенергетика 30 10
6.050603 Атомна енергетика 60 25
6.050604 Енергомашинобудування 40 25
Теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій
д.т.н., проф. Чорноусенко Ольга Юріївна, т. 204-80-89, к. 207-5
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 Теплоенергетика 70 20
Долучення Розмір
chair-tef.pdf 111.61 КБ