Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ННК ІТС

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р. із змінами відповідно наказу № 1-386 від 13.12.2018

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В.о.директора - к.т.н., доц. Правило Валерій Володимирович, т. 204-81-96, к. 312/1-30

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності,
назва освітньої програми (спеціалізації),
назва вибіркових блоків дисциплін
Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Інформаційно-телекомунікаційних мереж
д.т.н., проф. Глоба Лариса Сергіївна,
т. 204-82-99,204-98-91,к. 409/2-30
17 Електроніка та телекомунікації бакалавр 70 20
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інформаційно-комунікаційні технології
магістр 30 5
Телекомунікаційних систем
д.т.н., проф. Уривський Леонід Олександрович,
т. 204-98-10, к. 416-30
17 Електроніка та телекомунікації бакалавр 60 20
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікаційні системи та мережі
магістр 30 10
Телекомунікацій
в.о. зав. кафедри к.т.н., доц., Явіся Валерій Сергійович, т. 204-82-23. к. 410-30
17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія та програмування інфокомунікацій
бакалавр 100 20
магістр 60 10
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Інформаційно-телекомунікаційних мереж
д.т.н., проф. Глоба Лариса Сергіївна, т. 204-82-99, 204-98-91, к. 409/2-30
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050903 Телекомунікації 60 20
Телекомунікаційних систем
д.т.н., проф. Уривський Леонід Олександрович, т. 204-98-10, к. 416-30
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050903 Телекомунікації 50 20
Телекомунікацій
в.о.зав. кафедри к.т.н., доц. Явіся Валерій Сергійович, т. 204-82-23, к. 410-30
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050903 Телекомунікації 80 10
Долучення Розмір
chair-its.pdf 52.75 КБ