Ви є тут

Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ІПСАДодаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

В.о.директора- д.ф.-м.н., проф. Касьянов Павло Олегович, т. 204-81-40, к. 315-35

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності,
назва освітньої програми (спеціалізації),
назва вибіркових блоків дисциплін
Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Математичних методів системного аналізу в.о.зав.кафедри к.т.н., доц. Тимощук Оксана Леонідівна, т 236-39-87 к 201-35 12 Інформаційні технології бакалавр 95 25
122 Комп'ютерні науки
Системи і методи штучного інтелекту
Системи штучного інтелекту;
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
магістр 100 70
12 Інформаційні технології бакалавр 100 50
124 Системний аналіз
Системний аналіз і управління
магістр 50 30
12 Інформаційні технології бакалавр 100 50
124 Системний аналіз
Системний аналіз фінансового ринку
магістр 50 50
Системного проектування
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Петренко Анатолій Іванович, т. 280-90-46, к. 205-26
12 Інформаційні технології бакалавр 95 35
122 Комп'ютерні науки
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
Комп'ютерні розподілені системи проектування;
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані системи
магістр 60 38
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Математичних методів системного аналізу
в.о.зав.кафедри к.т.н., дон. Тимощук Оксана Леонідівна, т. 236-39-87, к. 201-35
0403 Системні науки та кібернетика 6.040303 Системний аналіз 200 100
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 60 25
Системного проектування
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Петренко Анатолій Іванович, т. 280-90-46, к. 205-26
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 80 35
Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon chair-ipsa.pdf42.94 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій