Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ІПСА

Додаток до наказу № 1 -312 від 06.11.2019 р.

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

В.о.директора — д.ф.-м.н., проф. Касьянов Павло Олегович, т. 204-81-40, к. 315-35

Кафедра Шифр і назва галузі знань, код і назва спеціальності, назва освітньої програми Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Математичних методів системного аналізу
в.о.зав.каф. к.т.н.,доц. Тимощук Оксана Леонідівна, т.236-39-87, к. 201-35
12 Інформаційні технології бакалавр 90 35
122 Комп'ютерні науки
Системи і методи штучного інтелекту
магістр 100 20
д. філософії 9 0
12 Інформаційні технології бакалавр 60 0
124 Системний аналіз
Системний аналіз і управління
магістр 50 0
д.філософії 5 0
12 Інформаційні технології бакалавр 80 25
124 Системний аналіз
Системний аналіз фінансового ринку
магістр 75 25
д.філософії 10 0
Системного проектування
в.о. зав.каф. д.т.н., проф. Петренко Анатолій Іванович, т. 280-90-46, к. 205-26
12 Інформаційні технології бакалавр 90 35
122 Комп'ютерні науки
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
магістр 60 38
д.філософії 6 0