Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ІФФ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИИ ФАКУЛЬТЕТ

декан -д.т.н., проф., член-кор. НАН України Лобода Петро Іванович, т. 204-82-15, 204-91-56, к. 214-9

Кафедра Шифр і назва галузі знань, код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації), назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Фізики металів
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Іващенко Євген Вадимович, т. 204-97-74, к. 037-9
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання
бакалавр 45 10
магістр 19 0
Металознавства та термічної обробки
д.ф.-м.н., проф. Зауличний Ярослав Васильович, т. 204-83-70, к. 314-9
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки
бакалавр 55 5
магістр 25 0
Високотемпературних матеріалів і порошкової металургії
в.о. зав.кафедри д.т.и., проф. Мазур Владислав Іустинович, т.204-82-17, к. 122-9
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів
Матеріалознавство композитів і покриттів
бакалавр 65 35
магістр 36 5
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Комп'ютеризовані технології порошкової металургії
бакалавр 25 15
магістр 15 5
Фізико-хімічних основ технології металів
в.о. зав.кафедри д.т.н., професор Михаленков Костянтин Вікторович, т. 204-99-13, к. 610-9, т. 238-73-67, к. 109-9
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Спеціальна металургія
бакалавр 40 10
магістр 15 4
Ливарного виробництва чорних та кольорових металів
в.о. зав.кафедри к.т.н., доцент Ямшинський Михайло Михайлович, т. 204-82-16, 454-97-72. к. 416-9
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Комп'ютеризовані процеси лиття
Комп'ютеризовані процеси лиття; Художнє та ювелірне литво
бакалавр 55 25
магістр 30 6
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Фізико-хімічних основ технології металів
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Михаленков Костянтин Вікторович, т. 204-99-13, к. 610-9, т. 238-73-67, к. 109-9
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050401 Металургія 60 20
Ливарного виробництва чорних та кольорових металів
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Ямшинський Михайло Михайлович, т. 204-82-16, 454-97-72, к. 416-9
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050402 Ливарне виробництво 60 30
Фізики металів
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Іващенко Євген Вадимович, т. 204-97-74, к. 037-9
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050403 Інженерне матеріалознавство 45 15
Високотемпературних матеріалів і порошкової металургії
в.о. зав.кафедри д.т.н., професор Мазур Владислав Іустиновнч, т.204-82-17, к. 122-9
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050403 Інженерне матеріалознавство 55 ЗО
Металознавства та термічної обробки
д.ф.-м.н., проф. Зауличний Ярослав Васильович, т. 204-83-70. к. 314-9
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050403 Інженерне матеріалознавство 55 15
Долучення Розмір
chair-iff.pdf 84.23 КБ