Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ІЕЕ

Додаток до наказу № 1/217 від 14.06.2018 р.

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

директор - д.т.н., проф. Денисюк Сергій Петрович, т. 204-85-14, к. 315-22

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації), назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Інженерної екологіїд.т.и., проф. Ткачук Костянтин Костянтинович, т.204-99-17, к. 214-22 10 Природничі науки (крім наук про живу природу) бакалавр 60 20
101 Екологія
Інженерна екологія та ресурсозбереження
магістр 25 0
Електропостачання
д.т.н., доц. Попов Володимир Андрійович, т. 204-92-83, к. 309-22
14 Електрична інженерія бакалавр 65 30
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи забезпечення споживачів електричною енергією
 
магістр 40 10
14 Електрична інженерія бакалавр 50 20
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
 
магістр 35 10
Автоматизації управління електротехнічними комплексами
в.о. зав.кафедри д.т.н, проф. Розен Віктор Петрович, т. 204-82-25, к. 406-22
14 Електрична інженерія бакалавр 65  
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів
25
магістр 45 10
Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
д.т.н., проф. Шевчук Степан Прокопович, т. 204-82-27, к. 520-22
14 Електрична інженерія бакалавр 75 10
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
Електромеханічні та мехатронні системи нафтогазових виробництв; Електромеханічні та мехатронні системи об'єктів спеціального призначення
магістр 45 10
Теплотехніки та енергозбереження
д.т.н., проф. Дешко Валерій Іванович, т. 204-82-50, к. 410а-22
14 Електрична інженерія бакалавр 40 25
144 Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
 
магістр 25 10
Геоінженерії
в.о. зав.кафедри к.т.н., доц. Стовпник Станіслав Миколайович,т. 204-82-28, к. 500-22
18 Виробництво та технології бакалавр 135 80
184 Гірництво
Геоінженерія
Геоінженерія мінеральних ресурсів; Геоінженерія мегаполіса
магістр 40 20
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Інженерної екології
д.т.н., проф. Ткачук Костянтин Костянтинович, т. 204-99-17, к. 214-22
0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 60 20
Геоінженерії
в.о. зав.кафедрн к.т.н., доц. Стовпник Станіслав Миколайович, т. 204-82-28, к. 500-22
0503 Розробка корисних копалин 6.050301 Гірництво 135 80
Теплотехніки та енергозбереження
д.т.н., проф. Дешко Валерій Іванович, т. 204-82-50, к. 410а-22
0506 Енергетика таенергетичнемашинобудування 6.050601 Теплоенергетика 40 25
Електропостачання
д.т.н., дон. Попов Володимир Андрійович, т. 204-92-83, к. 309-22
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології 115 50
Автоматизації управління електротехнічними комплексами
в.о. зав.кафедри д.т.н, проф. Розен Віктор Петрович, т. 204-82-25, к. 406-22
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050702 Електромеханіка 65 25
Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
д.т.н., проф. Шевчук Степан Прокоповнч, т. 204-82-27, к.520-22
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050702 Електромеханіка 60 25
Долучення Розмір
chair-iee.pdf 98.59 КБ