Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФПМ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

декан -д.т.н., проф. Дичка Іван Андрійович,т. 204-81-15, 204-91-13, к. 105-15

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності,назва освітньої програми (спеціалізації),назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Прикладної математики
д.т.н., доц. Чертов Олег Романович,т. 236-95-05, к. 77-14
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Наука про дані та математичне моделювання
бакалавр 120 0
магістр 60 10
Програмного забезпечення комп'ютерних систем
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Легеза Віктор Петрович, т.204-91-13, к. 40а-14
12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп 'ютерних та інформаційно-пошукових систем
бакалавр 80 0
магістр 50 0
Системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем
д.т.н., проф. Тарасенко Володимир Петрович, т. 236-32-02, к. 102-15
12 Інформаційні технології
123 Комп'ютерна інженерія
Системне програмування та спеціалізовані комп 'ютерні системи
Комп'ютерні системи та компоненти; Системне програмування; Спеціалізовані комп'ютерні системи
бакалавр 120 50
магістр 80 20
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Прикладної математики
д.т.н., доц. Чертов Олег Романович, т. 236-95-05, к. 77-14
0403 Системні науки та кібернетика 6.040301 Прикладна математика 100 20
Системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем
д.т.н., проф. Тарасенко Володимир Петрович, т. 236-32-02, к. 102-15
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050102 Комп'ютерна інженерія 120 35
Програмного забезпечення комп'ютерних систем
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Легеза Віктор Петрович, т.204-91-13, к.40а-14
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050103 Програмна інженерія 80  
Долучення Розмір
chair-fpm.pdf 57.41 КБ