Ви є тут

Закріплення спеціальностей, освітніх програм / спеціалізацій за кафедрами ФМФДодаток до наказу № 1/217 від 14.06.2018 р.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності,назва освітньої програми (спеціалізації),назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Загальної фізики та фізики твердого тіла 10 Природничі науки (крім наук про живу природу)
104 Фізика та астрономія
Комп 'ютерне моделювання фізичних процесів
бакалавр 60 0
магістр 30 0
Математичного аналізу та теорії ймовірностей 11 Математика та статистика
111 Математика
Страхова та фінансова математика
бакалавр 30 0
магістр 20 0
Математичної фізики 11 Математика та статистика
111 Математика
Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних систем
бакалавр 30 0
магістр 10 0
Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon chair-fmf.pdf30.34 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій