Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФМФ

Додаток до наказу № 1/217 від 14.06.2018 р.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

декан-д.т.н., проф. Ванін Володимир Володимирович, т. 204-82-51, 204-82-43, к. 420-7

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності,назва освітньої програми (спеціалізації) Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Загальної фізики та фізики твердого тіла
д.т.н., проф. Котовський Віталій Йосипович, т. 204-81-24, к. 222-7
10 Природничі науки (крім наук про живу природу)
104 Фізика та астрономія

Комп'ютерне моделювання фаичних процесів
бакалавр 60 0
магістр 30 0
Математичного аналізу та теорії ймовірностей
д.ф.-м.н., проф. Клесов ОлегІванович,т. 204-97-40, к. 434-7
11 Математика та статистика
111 Математика

Страхова та фінансова математика
бакалавр 30 0
магістр 16 0
Математичної фізики
в.о. зав.кафедри д.ф.-м.н., доц.Горбачук ВолодимирМирославович,т. 204-82-46. к. 401-7
11 Математика та статистика
111 Математика

Математичні та комп 'ютерні методи в моделюванні динамічних систем
бакалавр 30 0
магістр 14 0
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Математичного аналізу та теорії ймовірностей
д.ф.-м.н., проф. Клесов Олег Іванович, т. 204-97-40, к. 434-7
0402 Фізико-математичні науки 6.040201 Математика 60 ~
Загальної фізики та фізики твердого тіла
д.т.н., проф. Котовський Віталій Йосипович, т.204-81-24, к. 222-7
0402 Фізико-математичні науки 6.040203 Фізика 60 -
Долучення Розмір
chair-fmf.pdf 44.97 КБ