Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФЛ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

декан - к.п.н., проф. Саєнко Наталія Семснівна, т. 204-94-18, к. 620-7

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціал'їзації) Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
в.о. зав.кафедри д.філол.н., проф.,засл. прац. нар. освіти України Іщенко Ніна Григорівна, т. 204-82-02, к. 605-7
03 Гуманітарні науки бакалавр ПО 90
035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
магістр 62 30
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
в.о. зав.кафедри к.ф.н., доц. Лисенко Гелена Людвигівна, т. 204-83-11,к. 705-7
03 Гуманітарні науки
035 Філологія

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
бакалавр 40 0
магістр 23 0
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
в.о. зав.кафедри доц. Полюк Ірина Станіславівна, т. 204-83-58, к. 632а-7
03 Гуманітарні науки бакалавр 45 0
035 Філологія
035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
магістр 15 0
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
в.о. зав.кафедри д.філол.н.,проф.засл. працівник нар. освіти України Іщенко Ніна Григорівна, т. 204-82-02, к. 605-7
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 195 90
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
в.о. зав.кафедри к.ф.н., доц. Лисенко Гелена Людвигівна, т. 204-83-11,к. 705-7
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
в.о. зав.кафедри доц. Полюк Ірина Станіславівна, т. 204-83-58, к. 632а-7
Долучення Розмір
chair-fl.pdf 50.73 КБ