Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФІОТ

декан - д.т.н., проф. Теленик Сергій Федорович, т. 236-19-70, 204-98-27, к. 317/1-18

Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації), назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Автоматизованих систем обробки інформації і управління
д.т.н., проф. Павлов Олександр Анатолійович, т. 236-96-51, к. 428-18
12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп 'ютеризованих систем
Програмне забезпечення інформаційно-управляючих систем та технологій
бакалавр 61 10
магістр 30 5
12 Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні управляючі системи та технології
бакалавр 100 20
магістр 65 15
Обчислювальної техніки
д.т.н., доц. Стіренко Сергій Григорович,т. 204-96-58, к. 201-18
12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем
Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем
бакалавр 78 10
магістр 30 10
12 Інформаційні технології
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
Комп'ютерні системи та мережі;Технології програмування для комп'ютерних систем та мереж
бакалавр 180 70
магістр 120 30
Автоматики та управління в технічних системах
д.т.н., проф. Ролік Олександр Іванович,т. 204-86-10,92-85, к. 528-18
12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем
Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем
бакалавр 60 26
магістр 20 5
12 Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інтегровані інформаційні системи
бакалавр 100 20
магістр 65 15
Технічної кібернетики
д.т.н., доц. Пархомей Ігор Ростиславович,т. 236-69-66, 204-93-80,к. 408-18
12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих систем
Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем
бакалавр 60 35
магістр 23 2

12 Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

бакалавр 100 20
магістр 65 15
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Автоматизованих систем обробки інформації і управління
д.т.н., проф. Павлов Олександр Анатолійович, т. 236-96-51, к. 428-18
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 90 25
6.050103 Програмна інженерія 60 13
Обчислювальної техніки
д.т.н., доц. Стіренко Сергій Григорович, т. 204-96-58, к. 201-18
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050102 Комп'ютерна інженерія 180 зо
6.050103 Програмна інженерія 60 -
Автоматики та управління в технічних системах
д.т.н., проф. Ролік Олександр Іванович, т. 204-86-10, 92-85, к. 528-18
0502 Автоматика та управління 6.050201 Системна інженерія 100 ЗО
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050103 Програмна інженерія 45 -
Технічної кібернетики
д.т.н., доц. Пархомей Ігор Ростиславович, т. 236-69-66, 204-93-80, к. 408-18
0502 Автоматика та управління 6.050201 Системна інженерія 100 зо
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050103 Програмна інженерія 45 36
Долучення Розмір
chair-fiot.pdf 99.08 КБ