Ви є тут

Закріплення спеціальностей, освітніх програм / спеціалізацій за кафедрами ФІОТДодаток до наказу № 1/217 від 14.06.2018 р.

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Кафедра Шифр і назва галузі знань,код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації),назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Автоматизованих систем обробки інформації і управління 12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих систем
Програмне забезпечення інформаційно-управляючих систем та технологій
бакалавр 61 10
магістр 30 5
12 Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні управляючі системи та технології
бакалавр 100 20
магістр 65 15
Обчислювальної техніки 12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем
Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем
бакалавр 78 10
магістр 30 10
12 Інформаційні технології
123 Комп'ютерна інженерія
Компютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі; Технології програмування для комп'ютерних систем та мереж
бакалавр 180 70
магістр 120 30
Автоматики та управління в технічних системах 12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем
Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем
бакалавр 45 41
магістр 20 5
12 Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інтегровані інформаційні системи
бакалавр 100 20
магістр 65 15
Технічної кібернетики 12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих систем
Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем
бакалавр 45 50
магістр 23 2
12 Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
бакалавр 100 20
магістр 65 15
Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon chair-fiot.pdf64.46 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій