Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФЕЛ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ

декан -д.т.н., проф. Жуйков Валерій Якович, т. 236-21-17,204-94-32, к. 115-12

Кафедра Шифр і назва галузі знань,
код і назва спеціальності,
назва освітньої програми (спеціалізації),
назва вибіркових блоків дисциплін
Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Мікроелектроніки
в.о. зав.кафедри к.т.н., проф. Борисов Олександр Васильович, т.204-82-91, к. 143-12
15 Автоматизація та приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектроніка
Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої; Мікроелектронні інформаційні системи
бакалавр 60 10
магістр 35 0
Електронної інженерії
д.т.н., проф. Тимофєєв Володимир Іванович, т. 236-51-50,415-12
15 Автоматизація та приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка
Електронні мікро- і наносистеми та технології
Електронні біомедичні системи і технології; Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
бакалавр 90 20
магістр 40 10
Електронних приладів та пристроїв
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Писаренко Леонід Дмитрович, т. 204-95-04, к. 109-12
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка
Електронні прилади та пристрої
бакалавр 80 30
магістр 36 14
Промислової електроніки
д.т.н., проф. Ямненко Юлія Сергіївна, т. 204-82-93, к. 309-12
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка
Електронні компоненти і системи
бакалавр 70 20
магістр 35 10
Акустики та акустоелектроніки
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Дідковський Віталій Семенович, т. 204-82-94, 204-90-72, к. 229-12
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка
Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Акустичні мультимедійні системи і технології обробки музично-мовної інформації; Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
бакалавр 70 30
магістр 40 10
Звукотехніки та реєстрації інформації
д.т.н., проф. Власюк Ганна
Григорівна, т. 236-60-93,204-90-76,
к. 219-12
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка
Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Електронні засоби Інтернету речей та систем відеоспостереження; Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем
бакалавр 45 20
магістр 55 0
Конструювання електронно-обчислювальної апаратури

д.т.н., проф. Лисенко Олександр Миколайович, т. 204-93-63, к. 202-12
17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
бакалавр 60 15
магістр 25 0
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Мікроелектронікн
в.о. зав.кафедри к.т.н., проф. Борисов Олександр Васильович, т. 204-82-91, к. 143-12
0508 Електроніка 6.050801 Мікро-та наноелектроніка 60 10
Електронної інженерії
д.т.н., проф. Тимофєєв Володимир Іванович, т. 236-51-50, к. 415-12
0508 Електроніка 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 90 20
Електронних приладів та пристроїв
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Писаренко Леонід Дмитрович, т. 204-95-04, к. 109-12
0508 Електроніка 6.050802 Електронні пристрої та системи 80 30
Промислової електроніки
д.т.н., проф. Ямненко Юлія Сергіївна, т. 204-82-93, к. 309-12
0508 Електроніка 6.050802 Електронні пристрої та системи 70 20
Акустики та акустоелектроніки
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Дідковський Віталій Семенович, т. 204-82-94, 204-90-72, к. 229-12
0508 Електроніка 6.050803 Акустотехніка 70 30
Звукотехніки та реєстрації інформації
д.т.н., проф. Власюк Ганна Григорівна, т. 236-60-93,204-90-76, к. 219-12
0508 Електроніка 6.050803 Акустотехніка 45 20
  0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050903 Телекомунікації 40 10
Конструювання електронно-обчислювальної апаратури
д.т.н., проф. Лисенко Олександр Миколайович, т. 204-93-63, к. 202-12
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050902 Радіоелектронні апарати 60 15
Долучення Розмір
chair-fel.pdf 110.32 КБ