Зважаючи на об'єктивні обставини, пов'язані зі складною ситуацією в державі, адміністрацією університету було прийнято рішення щодо зміни графіку навчального процесу та проведення єдиної семестрової атестації у весняному навчальному семестрі з 22 по 26 квітня 2014 р.

В атестації взяли участь 11 400 студентів І-ІІІ курсів – це дещо менше ніж у минулому році. Найбільший контингент студентів ми маємо на 1-му курсі, який майже вдвічі перевищує контингент на 3-му курсі. Розподілення студентів за факультетами вказує на збільшення контингенту студентів на технічних спеціальностях.

Кількість студентів, що атестовані з усіх дисциплін

Кількість студентів, що атестовані з усіх дисциплін, порівняно з попереднім н.р. зменшилась до 4644 осіб, що за відносним показником складає 41%. Найбільша різниця у кількості студентів, які мають повну атестацію, спостерігається на 3-му курсі, де їх кількість складає 42 % проти 50% торік. Найменший спад успішності демонструють студенти 1-го курсу (40% проти 42 %).

Кількість повністю неатестованих студентів по університету складає 71 особу, з яких 58 навчаються на 1-му курсі.

 кількість студентів, неатестованих з трьох і більше дисциплін

На жаль, значно збільшилась кількість студентів, неатестованих з трьох і більше дисциплін. Цього навчального року їх 2761, хоча попереднього року їх було 1886. Більше 45 % таких студентів припадає на 1-й курс і близько 35% на 2 курс, що пов'язано з тим, що саме студентам молодших курсів найважче призвичаїтись до зміни умов навчання. У відносних показниках по контингенту студентів університету кількість неатестованих з трьох і більше дисциплін складає 24%, що на 8% більше ніж попереднього  року.

Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на поточній успішності навчання студентів 1-го курсу: з 4624 студентів у контингенті успішно увійти в сесію можуть 1857. Проблеми з виникненням академічної заборгованості мають 1198 студентів, а 58 осіб скоріш за все не складуть сесію.

Тому, з метою збереження студентського контингенту і надання можливості загалом успішним студентам продовжити навчання, адміністрація університету рекомендує:

  • завідувачам кафедр забезпечити проведення додаткових консультацій; розробити графіки та забезпечити можливість відпрацювання студентами пропущених лабораторних робіт у позанавчальний час до кінця навчального семестру;
  • викладачам провести додаткові консультації зі студентами; надати студентам можливість здати відпрацьовані лабораторні роботи, практичні завдання тощо, а також виконати індивідуальні завдання в обсязі, передбаченому рейтинговою системою оцінування (РСО) дисциплін;
  • у 2014/2015 навчальному році поновити практику проведення двох семестрових атестацій з аналізом поточної успішності навчання студентів та гнучкого реагування на одержані результати відповідно до Положення про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ".

Інф. департаменту навчально-виховної роботи