Ви є тут

Повторний вступ на той самий ступінь освіти за державним замовленнямЧи можна поступати вдруге на бюджет після 1 курсу. Чи потрібно буде оплатити навчання за попередній рік?

Так, вступники можуть повторно вступати на один й той самий рівень вищої освіти. І так, потрібно відшкодувати до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг з підготовки фахівців з числа громадян України, які навчалися за державним замовленням у вищих навчальних закладах, не завершили навчання за певним ступенем освіти і бажають повторно здобувати вищу освіту в державних або комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за державним замовленням.

Кабінет міністрів України 26 серпня 2015 року затвердив Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (постанова від № 658).

Порядок визначає процедуру відшкодування до державного чи місцевого бюджету коштів, витрачених на навчання. Так, у разі наявності за результатами вступних випробувань підстав для зарахування особи для повторного здобуття вищої освіти за певним ступенем за держзамовленням керівник ВНЗ видає наказ про її зарахування до числа здобувачів вищої освіти й установлює строк відшкодування такою особою коштів не пізніше 10 робочих днів із дня початку відповідного навчального року.

У Порядку також прописано, як розрахувати суму, що підлягає відшкодуванню, і процедуру самого відшкодування, а також можливі наслідки, якщо особа не здійснить оплати погоджених сум.

Консультацію з питань розрахунку компенсації вам можуть надати в деканатах підрозділів, в яких ви навчалися.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій