НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" посів друге місце в рейтингу прозорості українських університетів, поступившись лише Києво-Могилянській академії.

Дослідження проводив аналітичний центр CEDOS. Воно охопило всі державні та комунальні університети, академії та інститути, окрім вишів силових структур, які мають спеціальний режим доступу до інформації – загалом 186 вищих навчальних закладів, у яких навчається 1,25 млн студентів, тобто 91% усіх студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за старою класифікацією.

Рейтинг прозорості університетів є одним із багатьох механізмів забезпечення якості вищої освіти. Він демонструє, наскільки університети готові бути відкритими та інформувати власних студентів і викладачів, а також широку громадськість про власну політику через свої сайти. Рейтинг укладається з метою поширення кращих практик  українських університетів, їх факультетів та кафедр на якомога більше веб-сторінок українських вишів. Відкритість інформації не є запорукою високої якості освіти, проте вона є необхідною умовою для усвідомленого вибору абітурієнтів, студентів та викладачів.

Можливість доступу до інформації набирає ще більшої ваги за умов децентралізації, що розпочалася в системі вищої освіти України. Автономію університетів має супроводжувати прозорість і відкритість для викладачів, студентів, абітурієнтів та широкої громадськості. Власне, доступ до інформації став одним із 10 стандартів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (ESG), які були затверджені на останній конференції міністрів освіти країн Європейського простору вищої освіти. Володіючи інформацією про навчальні програми, абітурієнти та студенти можуть зробити більш зважений вибір щодо свого майбутнього фаху. Фінансова прозорість – це запорука довіри суспільства і, що важливо для майбутнього розвитку, донорів та меценатів. Адміністративна прозорість є підвалиною для поширення інформації про права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу, боротьби з порушенням їхніх прав, корупцією, кумівством та непотизмом.

Національне опитування студентів, проведене в лютому 2016 року компанією Gfk на замовлення CEDOS, засвідчило, що сайти університетів були джерелом інформації під час вибору ВНЗ для 56% теперішніх студентів. І цей показник має тенденцію до зростання.

Понад те, обираючи свою майбутню спеціальність та ВНЗ, нові покоління майбутніх студентів будуть дедалі більше спиратись на сайти університетів,. У таких умовах сайт стає стратегічно важливим інструментом інформаційної політики, за допомогою якого ВНЗ має змогу знаходити абітурієнтів, які відповідають вимогам університету. Водночас згадане опитування показує, що 59% студентів відчували брак інформації під час вибору університету. У питанні множинного вибору найбільше відповідей набрала нестача інформації про перспективи працевлаштування (22%), бази та можливості практики (18%), програми міжнародних обмінів (16%) та інформації про сам зміст програм і дисциплін (15%), кваліфікацію викладачів (13%). Такі дані та рекомендації ESG, як теоретичні підвалини, спонукали аналітичний центр CEDOS провести дослідження інформативності сайтів ВНЗ.

Дослідження здійснювалось у рамках проекту "Ініціативи з розвитку українських аналітичних центрів" Міжнародного фонду "Відродження"(IRF) у співпраці з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (SIDA).

За матеріалами CEDOS (http://www.cedos.org.ua/uk/ranking-16)