Порядок оформлення обхідного листа для студентів денної форми навчання:
1. При відрахуванні з університету оформлений обхідний лист, студентський квиток та залікову книжку необхідно здати до студентського сектору ВКАС.
2. При закінченні університету обхідний лист, студентський квиток та залікову книжку необхідно здати до деканату свого факультету (інституту).
3. При закінченні та відрахуванні з університету необхідно зробити:
а) запис до трудової книжки, якщо студент працював до вступу в університет;
б) отримати з особової справи документи про освіту, які було здано при вступі до університету під особистий розпис.
4. Якщо студент проживав у гуртожитку необхідно зробити відмітку про виписку з місця проживання.