У листопаді 2018 р. асистенту кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ Інні Юріївні Білоус призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. Колектив кафедри пишається колегою та вважає таке визнання абсолютно заслуженим.

Наша Інна Юріївна для багатьох студентів-КПІшників – яскравий приклад цілеспрямованості та наполегливості: родом з невеличкого населеного пункту на Кіровоградщині, вона разом з сестрою у 12 років поїхала навчатися в один з кращих ліцеїв Кропивницького. У великому місті дівчата жили і навчалися самостійно, без нагляду дорослих. Далі І.Ю.Білоус вступила до ІЕЕ, який закінчила у 2013 р., отримавши диплом магістра з відзнакою. У Київській політехніці Інна Юріївна пройшла шлях від студентки до фахівця у сфері енергоефективності, працює викладачем, користується повагою та авторитетом серед студентів, є дуже відповідальним та уважним куратором. Крім того, напрям наукових досліджень І.Ю.Білоус, присвячений дослідженню енергоефективності будівель, на сьогодні є надзвичайно актуальним.

Викладачі ІЕЕ згадують її як розумну, уважну і вдумливу студентку, яка брала активну участь у студентському житті та науково-практичній роботі на кафедрі. Ще тоді вона здійснювала енергетичні аудити будівель МОН України та навчальних корпусів КПІ ім. Ігоря Сікорського, виконувала наукові дослідження і писала статті за тематикою енергоефективності. У своїй магістерській роботі вона дослідила вплив експлуатаційних факторів на споживання електричної енергії (на прикладі студмістечка нашого університету). Наукові роботи І.Ю.Білоус тричі відзначалися дипломами переможця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт та сертифікатом UNIDO.

У 2013 році І.Ю.Білоус вступила до аспірантури. Її наукова робота присвячена побудові і розвитку моделей для аналізу енергетичних показників та прогнозування теплового стану будівлі як енергетичної системи. Одержані результати спрямовані на вдосконалення нормативної бази України для оцінки енергоефективності будівель. Спеціалізована вчена рада прийняла до захисту дисертаційну роботу І.Ю.Білоус, виконану під керівництвом завідувача кафедри проф. В.І.Дешка, захист заплановано в лютому 2019 р. Практична значущість цієї роботи підтверджена п'ятьма актами впровадження від профільних організацій.

І.Ю.Білоус є автором 47 наукових праць, з них: три наукові статті в журналах, що внесені до міжнародної бази Scopus, 6 – у закордонних виданнях, 16 – у фахових виданнях, одна – у колективній монографії, також молодий науковець має свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір.

Інна Юріївна провадить наукову та педагогічну роботу на кафедрі, активно залучає студентів до наукової діяльності (14 наукових праць було опубліковано у співавторстві зі студентами та магістрами), що підвищує рівень дослідницьких робіт університету. Крім того, за науковою тематикою І.Ю.Білоус розроблено лабораторні практикуми та практичні заняття для чотирьох навчальних дисциплін, що вивчаються студентами спеціальностей "Теплоенергетика" й "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Під її науковим керівництвом захищено дипломні роботи бакалаврів, виконано наукову роботу, яка здобула перемогу на Всеукраїнському конкурсі "Молодь – енергетиці України-2017".

Асистент І.Ю.Білоус веде активну методичну та організаційну роботу, є відповідальною за навчально-виховний напрям, бере активну участь у роботі наукового гуртка кафедри теплотехніки та енергозбереження (ТЕ). Вона є членом стипендіальної комісії ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, займається підтримкою та супроводженням системи КАМПУС.

Інна Юріївна має легкий, доброзичливий характер і справжні лідерські якості, за що її поважають і цінують на кафедрі. Студенти, яких навчає Інна Юріївна, відгукуються про неї як про уважного, дипломатичного у спілкуванні, професійного викладача, який готовий надати дієву допомогу майбутнім енергетикам.

Чудово, що за відносно невеликий час після закінчення університету випускники Київської політехніки мають такі високі наукові і професійні здобутки. І приклад Інни Юріївни Білоус це підтверджує. Бажаємо нашій колезі здійснення усіх творчих задумів та успіхів у викладацькій і науковій роботі.

М.М.Шовкалюк, доцент каф. ТЕ