75-річний ювілей днями відзначає Барнич Юрій Олександрович – Людина з великої букви, талановитий організатор і керівник навчально-освітнього процесу у вищих навчальних закладах, науковець, справедливий і гуманний педагог.

Стаж педагогічної роботи Юрія Олександровича у вузах налічує 50 років, з них 17 він присвятив викладанню в КПІ. До того 21 рік працював в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федорова, в. т.ч. проректором з навчальної роботи упродовж 7 років (1968 – 1975). З 1975 року – у Київському вечірньому філіалі УПІ ім. І. Федорова, який потім був приєднаний до НТУУ “КПІ” як видавничо-поліграфічний факультет. Саме на ВПФ Ю.О.Барнич створив кафедру організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження (ОВПК) та упродовж 16 років керував нею, а також започаткував нову спеціальність “Менеджмент організацій”, розробивши для неї навчальні плани.

Як висококваліфікований фахівець у сфері поліграфії та видавничої справи він долучався до розроблення стратегічних програм розвитку галузі. Брав участь у складанні Державної програми розвитку національного книговидання і преси на період до 2000р. та в розробці Концепції державної інформаційної політики у видавничій справі (2004 р.). Працював над розробленням та впровадженням програм і рекомендацій на підприємствах галузі щодо вдосконалення організації поліграфічного виробництва та підвищення його ефективності, зокрема Державному підприємстві “Преса України”, ВАТ “Видавництво “Київська правда”, ЗАТ “Книга” та багатьох інших.

Юрій Олександрович і досі веде наукову роботу в напрямках ефективності технічного прогресу, обґрунтування інвестицій та інновацій, організації виробництва і праці, стану книговидання та перспектив його розвитку. Результати публікує в наукових журналах та окремих виданнях, оприлюднює на наукових конференціях. Формує наукову школу, готуючи магістрів, аспірантів, здобувачів кандидатських ступенів. Постійно працює над створенням навчально-методичної літератури. Є автором та співавтором навчальних посібників.

Займається він також громадською роботою. Є членом вчених рад НТУУ “КПІ”, ВПІ НТУУ “КПІ”, Науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості ім. І.Федорова, членом редколегії збірника наукових праць “Технологія і техніка друкарства”.

Ю.О. Барничу в 1982 р. присвоєно почесне звання “Заслужений працівник вищої школи УРСР”, а у 2001 р. за вагомий особистий внесок у розвиток видавничо-поліграфічної галузі та високий професіоналізм він був нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та багатьма грамотами Міністерства освіти та науки України.

У фаховій сфері професор Ю.О. Барнич завжди вимогливий в першу чергу до себе, а відтак до колег при виконанні службових обов’язків. Проте Юрій Олександрович не тільки професіонал поліграфічної справи, талановитий педагог і науковець, а й чудова людина, прекрасний сім’янин. Принципово порядний, чесний, справедливий і чуйний у людських взаєминах – все це про Юрія Олександровича Барнича, якого співробітники кафедри ОВПК та вдячні студенти вітають з ювілеєм і зичать міцного здоров’я та довгих літ плідної праці на освітянській та науковій ниві видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження.