Ви є тут

Астрелін Ігор Михайлович


Фото. Астрелін Ігор Михайлович

Астрелін Ігор Михайлович (5.02.1942, Троїцьке) - декан хіміко-технологічного факультету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Ігор Михайлович Астрелін народився у м. Троїцьке Челябінської області в родині військового льотчика. Навчання у середній школі починав у Санкт-Петербурзі (тоді Ленінграді), а закінчував школу вже в Києві. Навчався на хіміко-технологічному факультеті Київського ордена Леніна політехнічного інституту, а після закінчення аспірантури залишився працювати на кафедрі ТНР та ЗХТ, пройшовши всі сходинки від асистента до професора, завідувача кафедри.

І.М. Астрелін – відомий фахівець України в галузі хімії та технології неорганічних речовин та промислової технології. Він створив наукові засади і напрями з теорії та технології нового виду комплексних (суспендованих) добрив уперше в Україні та в СРСР. Під керівництвом І.М. Астреліна виконані наукові й технологічні розробки, спрямовані на розвиток та вдосконалення процесів підготовки природної води та очищення промислових стічних вод.

У 1973-1976 рр. І.М. Астрелін плідно працював в Аннабінському університеті (Алжир), був завідувачем багатофункціональної кафедри хімії, радником ректора.

Ігор Михайлович як високоерудований фахівець, обізнаний у багатьох галузях науки і техніки, постійно розширює коло своїх наукових інтересів, відслідковує тенденції розвитку прогресивних технологій та пропагує проведення актуальних досліджень у технології неорганічних речовин студентами та співробітниками кафедри.

І.М.Астрелін є автором і співавтором понад 480 наукових праць, 47 патентів, автором 15 підручників та монографій, понад 40 навчально-методичних розробок. Його статті опубліковано у фахових виданнях України, країн СНД, США та Європи, він є офіційним рецензентом багатьох наукових журналів.

Ігор Михайлович – педагог за покликанням. Будучи неперевершеним лектором, він вміє з перших хвилин виступу заворожити аудиторію і "закохати" її в хімію.

Під науковим керівництвом І.М. Астреліна захищено 4 докторські та 15 кандидатських дисертацій; він був головою фахової ради з ліцензування та акредитації, багато років був членом і керівником експертної ради ВАК України, головою спецради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

І.М. Астрелін – відомий фахівець, творчий, ініціативний організатор вищої школи. Він веде активну науково-методичну і організаційну роботу з розвитку та вдосконалення вищої технічної освіти України. За його участю створено філії кафедри в багатьох інститутах НАН України; вперше в КПІ (і в Україні) організовано навчання студентів-магістрів за системою подвійного диплома з Університетом науки і технології міста Ле-Манн (Франція). У теперішній час у рамках гранту "Водна гармонія" студенти і аспіранти будуть проходити стажування в Університеті природничих наук м. Осло (Норвегія).

І.М. Астрелін нагороджений багатьма грамотами та дипломами, численними медалями та знаками, зокрема знаком МОН України "За наукові досягнення", він є лауреатом нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України.

Проте найпоказовішим результатом його роботи протягом багатьох років є підготовка висококваліфікованих фахівців-хіміків, які успішно працюють у різних галузях промисловості України та країн світу, сприяють прогресивному розвитку науки, накопичують, вдосконалюють та передають набуті знання наступним поколінням.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій