Протягом останніх років план набору до університету на денну форму навчання змінювався за рахунок диференціювання спектру напрямів підготовки, спеціальностей і структурних особливостей.

Так, у 2001 році план набору за державним замовленням на 1-й курс складав 4955 студентів на 20 факультетах та 6 інститутах, у 2002, 2003 та 2004 роках план набору склав відповідно – 4958, 5050 та 5097 студентів на 20 факультетах та 6 інститутах. У 2005 році – 4776 студентів, у 2006 році – 4423 студенти (на 20 факультетах та 6 інститутах), у 2007 році цей показник склав 4343 студенти на 19 факультетах та 6 інститутах (без урахування ВІТІ).

У 2007 році, як і торік, випробування майже з усіх дисциплін проводились Центром тестування та моніторингу знань ІДП. На відміну від попередніх років, цього року на технічних спеціальностях університету, крім випробувань у вигляді тестування з математики і фізики (на хімічних спеціальностях – з хімії і математики) та з української мови, було проведено тестування з іноземної мови.

Випускники системи довузівської підготовки (СДП), як і минулого року, могли подавати заяви та враховувати результати атестаційних випускних випробувань на п’ять факультетів. Це дозволило більшості добре підготовлених випускників витримати конкурс на чотири інші факультети, якщо там прохідний бал атестаційних випробувань був нижчий, і в результаті мати можливість вступити до університету на пільгових умовах (за результатами співбесіди).

Конкурс за поданими заявами у попередні роки змінювався в межах 1,7–2,1 особи на місце. У 2006 році цей показник становив – 1,88, а цього року – 1,68.

Найбільшою популярністю, виходячи з конкурсу за поданими заявами, користуються такі напрями підготовки, де конкурс на місця держзамовлення склав відповідно:

Філологія (англійська мова) – 8,87;

Видавнича справа та редагування – 8,48;

Правознавство – 5,44;

Міжнародна економіка – 5,15;

Безпека інформаційних і комунікаційних систем – 3,30.

Необхідно звернути увагу на прийом з таких напрямів підготовки (конкурс за поданими заявами близький одиниці):

Атомна енергетика – 0,76;

Авіоніка – 0,81;

Радіоелектронні апарати – 0,85;

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 1,12.

Більш повна характеристика конкурсної ситуації може бути надана з урахуванням місць пільгового прийому, на які зараховуються за співбесідою випускники системи доуніверситетської підготовки, медалісти шкіл, випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримали дипломи з відзнакою, та інші категорії вступників, передбачені правилами прийому до університету. Квоту цих місць протягом останніх років приймальна комісія постійно збільшувала, але в минулому році цей показник був обмежений 40%, а у 2007 році – 60%.

Аналіз відрахувань з I курсу університету за підсумками першого семестру свідчить про переваги у підготовці випускників СДП над іншими категоріями вступників. Так, у середньому відраховується до 4% першокурсників, що були зараховані за категорією СДП, до 7% медалістів та 11% – з тих, хто вступав на загальних підставах. Тому університет постійно розширює базу доуніверситетської підготовки. Щорічно у 2001-2007 роках у списку допущених до атестаційних випускних випробувань було близько 7 тис. слухачів СДП. Крім того, постійно підвищується рівень вимог до них. За результатами вступних випробувань відсоток випускників СДП серед зарахованих на денну форму навчання у 2007 році становить близько 80%.

За винятком місць, виділених для пільгового зарахування, реальний конкурс на останній день прийому заяв на денну форму навчання складав 3,8 особи на місце (у 2006 році – 2,3).

Серед факультетів університету найвищий конкурс був на факультетах лінгвістики (6,48) та права (5,44). Конкурсний показник для інститутів становив: ВПІ – 3,14; ІТС – 1,91; ІПСА – 1,50; ФТІ – 1,40; ІЕЕ – 1,27; ММІ – 1,25. На жодному з факультетів конкурс не був нижчий ніж 1,08. Активна профорієнтаційна робота, цілеспрямована агітація у школах та містах – потенційних споживачах фахівців, використання навчальних комплексів – все це і дало такі позитивні результати.

Кількість абітурієнтів і зарахованих студентів з числа сільської молоді та медалістів не змінилася порівняно з минулим роком.

Аналіз конкурсної ситуації показав, що спеціальності, за якими має місце найнижча якість навчання за результатами моніторингу знань, мали недобір студентів на 1-й курс. Зокрема, ІФФ не добрав 17 студентів, ІЕЕ – 14, ФБТ – 12, ХТФ – 10, ІХФ – 9, ФАКС – 7, ММІ – 4. У цілому 9 факультетів втратили 78 місць за держзамовленням (минулого року 14 факультетів втратили 223 місця за держзамовленням).

У результаті на перший курс було зараховано 4343 студенти (4421 – минулого року) на бюджетну форму навчання. З них 3554 (82%) – це випускники системи доуніверситетської підготовки та 1019 – медалісти (минулого року ці показники складали 3261 (73%) та 1092 студенти відповідно). Цього року ми врахували і результати зовнішнього тестування, яке проводив Український центр оцінювання якості освіти. До нашого університету було подано 816 сертифікатів, після перерахування яких за критеріями КПІ було зараховано 385 студентів, що складає 47% (минулого року подано 213 сертифікатів, зараховано 84 студенти, або 39%).

Ця ситуація пов’язана як з об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. Об’єктивні пов’язані з тим, що кількість випускників загальноосвітніх шкіл зменшується. А це, природно, призвело до зменшення кількості поданих абітурієнтами заяв до КПІ. Так, у 2005 році ми мали 9568 заяв, у 2006 р. – 8246, а в 2007 р. – 7339 разом із 33 заявами до Славутицької філії. З них витримали вступні випробування за вимогами КПІ лише 59%, тобто 4343 студенти. На жаль, така тенденція буде підсилюватися. За даними Міністерства освіти і науки, школи України в цьому році прийняли вдвічі менше першокласників, ніж п’ять років тому.

До суб’єктивних факторів відносяться: недостатня робота значної кількості кафедр, факультетів та інститутів щодо змін, які відбуваються на ринку праці, повільна профорієнтаційна робота зі школами, неготовність до вдосконалень навчальних планів та номенклатури спеціальностей і спеціалізацій.

Виходячи з названої тенденції, надзвичайної актуальності набуває системна робота із загальноосвітніми школами в рамках доуніверситетської підготовки.

Стосовно форми навчання без відриву від виробництва, то за останні 5 років кількість місць за держзамовленням є майже незмінною. Так, план держзамовлення складав у 2001 р. – 428 осіб, у 2002 р. – 420 осіб, а у 2003 р. – 427 осіб на 18 факультетах та 2 інститутах. У 2005 р. цей план склав 456 осіб на 19 факультетах та 2 інститутах, у 2006 р. – 453 особи, а в 2007 р. – 458 осіб на 19 факультетах та 3 інститутах.

Динаміка конкурсної ситуації на форму навчання без відриву від виробництва за останні роки така: 2001 – 1,95 особи на місце; 2002 – 1,64; 2003 – 1,36; 2004 – 1,41; 2005 – 1,65; 2006 – 1,39 особи на місце. У цьому році цей показник становить 1,34. При цьому слід відзначити тенденцію до збільшення кількості абітурієнтів, що працюють за фахом або закінчили технікуми і бажають отримати вищу освіту.

Взагалі у поточному році було зареєстровано більше 9 тис. заяв (з них понад 7,3 тис. – на денну бюджетну форму навчання).

Щодо кількості контрактних студентів, то у цьому році зараховано близько 700 (670+20 Славутицька філія) студентів на денну та понад 300 (319+4 Славутицька філія) на заочну форму навчання, що є досить високим показником. Для порівняння ці показники у 2006 році становили відповідно 715 та 550 осіб. Слід, зокрема, відзначити, що зменшення кількості зарахованих відбулося зважаючи на суттєве збільшення вартості навчання (з 8500 грн у 2006 році до 10 000 грн у 2007 році на денну форму навчання) і зменшення загальної кількості випускників шкіл.

Важливою особливістю роботи приймальної комісії, інститутів та факультетів у цьому році була робота, пов’язана з прийомом студентів для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр. Обсяги прийому на навчання зазначених фахівців визначались на підставі інтегрального показника наукової діяльності випускових кафедр з урахуванням наявного потенціалу науково-педагогічних працівників цих кафедр. Усього на 5-й курс зараховано 4415 осіб. З них спеціалістів – 2956, що складає 66,9%, магістрів – 1459, що складає 33,1%.

Виходячи з проведеного аналізу, до завдань і заходів щодо удосконалення прийому на І курс можна віднести:

  1. Необхідність подальшого розвитку зв’язків зі школами, ліцеями та вищими навчальними закладами освіти I та II рівнів акредитації з метою пропаганди інженерних знань шляхом покращення роботи філій ІДП, навчально-науково-виробничих комплексів тощо.
  2. Розвиток та інтеграцію системи доуніверситетської підготовки, удосконалення її навчальних планів, організації прийому і навчання, узгодження навчальних планів за системою школа-ліцей-коледж-університет.
  3. Проведення оцінки знань вступників і відбір кращих абітурієнтів на стадії навчання в системі доуніверситетської підготовки і за результатами профільних олімпіад.
  4. Оптимізацію кількості й номенклатури напрямів підготовки, відкриття нових та динамічну зміну існуючих з урахуванням нагальних потреб суспільства.

Вважаючи в цілому успішною роботу з прийому студентів на 1-й курс, необхідно відзначити плідну, чітку роботу приймальної комісії, відбіркових та експертних комісій з усіх предметів та деканів факультетів, які забезпечили виконання плану набору й гідне поповнення студентського колективу.

Окрема подяка співробітникам Центру тестування і моніторингу знань та його керівнику – професору Валерію Сергійовичу Мельнику, керівнику СДП професору Василю Васильовичу Ясинському, а також складу секретаріату приймальної комісії та її відповідальному секретарю Валерію Миколайовичу Можаровському.

Автор: Ю.І.Якименко, перший проректор НТУУ “КПІ”