Проректор з навчальної роботи: Мельниченко Анатолій Анатолійович
т. 204-84-50; м.236
melnichenko[at]kpi.ua

Департамент організації освітнього процесу формує політику КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо освітньої діяльності й підтримання корпоративної культури КПІ ім. Ігоря Сікорського в аспекті надання якісної сучасної освіти, академічної доброчесності, конкурентності, креативності, ініціативності, прав і свобод людини, базових цінностей та інше.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

 • Планування, організація й контроль освітнього процесу на всіх рівнях вищої освіти за всіма формами навчання відповідно до ліцензійних вимог.
 • Забезпечення аналізу нормативних документів (зокрема європейських) стосовно змісту та методів навчання, планування й організації освітнього процесу та розробка рекомендацій щодо механізмів запровадження відповідних вимог до освітньої діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Вивчення й узагальнення досвіду методичної роботи в закладах вищої освіти України та інших країнах і впровадження кращих ідей у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Організація й контроль проведення випускної атестації студентів всіх рівнів і форм навчання.
 • Забезпечення загальної організації, координація й контроль випускових кафедр факультетів та інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно проведення практик студентів на підставі договорів із підприємствами та організаціями, установами.
 • Розроблення методичних рекомендацій щодо організації й методичного забезпечення освітнього процесу як загалом, так і окремих навчальних дисциплін. Аналіз результатів зворотнього зв'язку від здобувачІв вищої освіти стосовно якості викладання.
 • Організація взаємодії науково-педагогічних працівників із наукоємними й високотехнологічними інституціями, міжнародними установами та урядовими організаціями з метою підвищення кваліфікації викладачів, створення й запровадження нових можливостей для науково-практичної підготовки студентів і аспірантів.
 • Запровадження новітніх форм навчання й контролю за досягненням навчальних результатів.
 • Розробка та реалізація концепції розвитку платформи дистанційного навчання «Сікорський», а також методичний супровід її діяльності, інформаційне та документаційне забезпечення.
 • Участь в організації проведення заходів із прийому на навчання за всіма формами й рівнями вищої освіти.
 • Організація своєчасного внесення відповідної інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) й надання інформації для Електронного кампусу КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Організація, контроль і аналіз звітування здобувачів освіти щодо виконання індивідуальних планів.
 • та інші

СТРУКТУРА ДООП

До організаційної структури департаменту належать: