Директор департаменту якості освітнього процесу Жученко Олексій Анатолійович
т. 204-86-26, м. 221
azhuch[at]ukr.net

Департамент якості освітнього процесу здійснює реалізацію політики та досягнення цілей перспективного розвитку у напрямку функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, здійснює систематичний контроль структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського на відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам та вимогам з якості освіти європейського освітнього простору.

ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює взаємодію з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Міністерством освіти та науки України в межах функціональних обов'язків.
 • Здійснює організаційно-методичне забезпечення процедури ліцензування.
 • Здійснює організаційно-методичне забезпечення процедури зовнішньої акредитації освітніх програм.
 • Здійснює організаційне та методичне супроводження створення електронних архівних справ в ЄДЕБО при ліцензуванні.
 • Аналізує та контролює поточний стан структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського на відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам та вимогам з якості освіти європейського освітнього простору.
 • Здійснює збір і накопичення протягом навчального року інформації за показниками діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, які визначені Держкомстатом України, щорічне складання звіту за формою 2-3 нк і надання його до Міністерства освіти і науки України та органу державної статистики.
 • Здійснює технічний супровід освітніх заходів, презентацій мультимедійною технікою, фото- та відео зйомка визначних подій у житті КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Забезпечує проведення конкурсів з обрання та призначення на посаду науково-педагогічних працівників.
 • Здійснює системну інтеграцію даних, отриманих від загальноуніверситетських підрозділів, для формування профілів кафедр.
 • Забезпечує координацію розрахунку обсягів фонду заробітної плати професорсько-викладацького складу навчальних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до фонду заробітної плати наданого Департаментом економіки і фінансів.
 • Забезпечує підтримку в актуальному стані основних даних КПІ ім. Ігоря Сікорського у ЄДЕБО.

Керівництво Департаментом здійснює Директор департаменту якості освітнього процесу.

До організаційної структури Департаменту входять:

Положення про департамент якості освітнього процесу та його структурних підрозділів