22-23 листопада, за доброю традицією НТУУ “КПІ”, зібрала своїх учасників VI Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні”. У ній взяли участь понад 200 молодих і талановитих учасників з різних куточків України.

каф. економіки і підприємництва ФММ

Основна мета конференції – обґрунтування теоретичних та практичних положень, розвиток приватних і державних інститутів і інституцій, які сприяють діагностиці існуючих деформацій у цій важливій складовій національної економіки.

Робота проводилась за двома секційними напрямками:

  1. Напрямки державного регулювання підприємництва в Україні.
  2. Розвиток підприємництва як фактор сталого розвитку економіки.

У конференції взяли участь 5 професорів, 4 доктори економічних наук, 19 аспірантів, 119 студентів ФММ. Серед учасників – 78 студентів кафедри економіки і підприємництва, яку очолює професор П.В.Круш.

Позитивний момент конференції – участь студентів як технічних спеціальностей, так і студентів інших навчальних закладів України (НУДПСУ, ХДАК, КНЕУ та ін.). Їх доповіді були цікавими та викликали активне обговорення.

До пленарного засідання співробітниками кафедри був підготовлений та виданий збірник тез та доповідей. Особливої уваги заслуговує робота голови засідання профecoра П.В.Круша та заступника голови засідання доцента С.О.Тульчинської. В організації та проведенні конференції активну участь взяло керівництво ФММ.

Сподіваємось, що в наступному році конференція буде не менш плідною і цікавою.

Dec 27, 2007 || Автор: О.І.Андрусь, ст. викладач