Інститут телекомунікаційних систем за останні роки значно покращив роботу з участі студентів у наукових розробках кафедр. Це позначилося на кількості публікацій, доповідей на Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, а також якості студентських наукових робіт з напряму “Телекомунікації”, які подавалися до розгляду на Всеукраїнські конкурси.

Так, наприклад, у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі “Радіотехніка та телекомунікації”, проведеного на базі Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) у 2007 році, студентка 4-го курсу Т.Кот нагороджена дипломом І ступеня, а магістр першого року навчання Д.Архипов нагороджений дипломом 3-го ступеня.

Конкурс 2008 року (також на базі ХНУРЕ) приніс “КПІ” відразу 3 дипломи 2-го ступеня (студенти: О.Мазуренко, І.Трубаров та О.Ящук).

Цей рік не є винятком і також успішний для студентів ІТС. Другий тур конкурсу з технічних дисциплін за спеціальностями “Телекомунікаційні системи та мережі” та “Інформаційні мережі зв'язку” пройшов 25 - 27 березня на базі Одеської національної академії зв'язку (ОНАЗ) ім. О.С.Попова, а з напряму “Електронні апарати”– 30 березня - 1 квітня на базі ХНУРЕ.

В Одесі перше місце присуджено роботі, присвяченій паралельній обробці даних та виконаній студентами: Катериною Єрмаковою, Віталієм Кушніром, Вадимом Кирилковим (безпосередньо на конкурсі роботу презентувала К.Єрмакова). Дипломом за третє місце нагороджена Юлія Тихоненко. Також третє місце отримала група студентів: Василь Шостак, Євген Марцин, Людмила Кобзар за роботу, присвячену новому підходу з планування WiFi-мережі (доповідач В.І.Шостак). Грамотами за успіхи у вирішенні наукових задач нагороджені Володимир Мальченко та Сергій Осипчук.

НТУУ “КПІ” у м. Харкові представляла магістр другого року навчання кафедри засобів телекомунікацій Т.Мішура, яка нагороджена дипломом 3-го ступеня.

Як керівник делегації студентів ІТС, і як член журі хочу зазначити високий рівень базової підготовки студентів нашого університету. Це підтверджують високі стабільні результати студентів ІТС у Всеукраїнських студентських олімпіадах з напряму “Телекомунікації” та різних наукових форумах і конференціях молоді.

Зокрема, на олімпіадах 2009 року наші студенти вибороли в ОНАЗ ім. О.С.Попова три других місця: одне особисте (Олег Бречко) і два командних: за спеціальністю “Телекомунікаційні системи та мережі” (Олег Бречко, Валентина Мешковська, Євген Грінік) та за спеціальністю “Інформаційні мережі зв'язку” (Дмитро Нижник, Юлія Тихоненко, Олександр Ящук). Третє командне місце за спеціальністю “Електронні апарати” вибороли в ХНУРЕ студенти Володимир Ільченко, Володимир Христенко і Олександр Чмиренко. А на V Міжнародній науково-технічній конференції молоді “Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций” (“РТ-2009”) у м. Севастополі дипломи за кращі пленарні доповіді отримали студенти Володимир Христенко і Сергій Осипчук та Олександр Мазуренко – за доповідь на секції.

Поздоровляємо переможців та бажаємо так тримати й надалі!

В.В.Курдеча, асистент кафедри ІТМ ІТС