На засіданні Вченої ради: 13.03.2006

На засіданні Вченої ради, яке відбулося 13 березня, окрім урочистостей, присвячених присвоєнню першому президенту Санкт-Петербурзького державного технічного університету академіку РАН звання “Почесний доктор НТУУ “КПІ”, було заслухано звіти першого проректора члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка та проректора з науково-педагогічної роботи доцента Г.Б.Варламова про роботу відповідних напрямків університету у 2005 році.

На початку засідання його головуючий, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський вручив атестати професора В.І.Копилову, Л.Т.Кривді, А.В.Носовському, В.О.Фесечку, В.А.Романюку.

При розгляді питань порядку денного було заслухано та обговорено доповідь Ю.І.Якименка про основні напрямки навчальної роботи університету в минулому році, особливу увагу при цьому було привернуто до заходів з подальшого забезпечення підвищення якості освіти. Як зауважив у своєму виступі ректор університету М.З.Згуровський, ми не можемо допустити зниження якості вищої технічної освіти. Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню престижу нашого навчального закладу як на етапі вступу, так і на етапах навчання та випуску фахівців. Одним із заходів у даному напрямку, який наразі впроваджується, є оцінка залишкових знань студентів, узагальнення відгуків підприємств, де працюють підготовлені університетом випускники. Вимоги при переході до Болонського процесу включають акредитацію спеціальностей – аналіз якості навчання, забезпечення мобільності студентів при навчанні, достатньо високу наукову складову освіти, перехід до кредитно-модульної системи тощо.

Наступним питанням було заслухано та обговорено звіт проректора Г.Б.Варламова про навчально-виховну роботу в НТУУ “КПІ” у 2005 році. Було відзначено позитивні тенденції даного напрямку роботи університету, акцентовано увагу на кількісних показниках цієї роботи, зокрема, обговорено причини і наслідки відсіву студентів, які не виконують плану навчання. Керівникам факультетів та інститутів рекомендовано провести аналіз підсумків успішності за результатами 1-го семестру 2005/2006 навчального року.

Звіти проректорів було затверджено, ухвалено відповідні рішення. Із матеріалами даних доповідей плануємо ознайомити наших читачів у наступних випусках “КП”.

При вирішенні конкурсних справ на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 року було висунуто авторів роботи “Комплекс наукових та технологічних досліджень по розробці та впровадженню інноваційних прогресивних ресурсозаощаджувальних технологій виробництва вуглецевої продукції, які забезпечують високу конкурентноздатність на світовому ринку”.

До складу авторського колективу серед дев’яти номінантів входять троє науковців НТУУ “КПІ”: А.Я.Кравацький – провідний науковий співробітник НТЦ “Ресурсозберігаючі технології”, Є.М.Панов – завідувач кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування та І.Л.Шилович – доцент цієї ж кафедри.

Mar 28, 2006 || Автор: Ю.Москаленко