На початку засідання Вченої ради, яке відбулося 9 лютого, головуючий ректор НТУУ “КПІ” академік НАН України М.З.Згуровський від імені присутніх тепло привітав завідувача кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ проф. С.П.Шевчука з ювілеєм.

Першим питанням порядку денного було заслухано доповідь проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) члена-кореспондента НАН України С.І.Сидоренка про міжнародну діяльність університету у 2008 р. та завдання на 2009 р. У доповіді було всебічно проаналізовано результати навчання іноземних студентів та роботу департаменту міжнародної діяльності. При обговоренні доповіді виступили Ю.Ф.Зіньковський, В.І.Шеховцов, Т.Герасименко, П.О.Киричок, Ф.Ф.Дубровка.

В одному з найближчих номерів наша газета повідомить про міжнародну роботу університету докладно.

Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) М.В.Печеника була присвячена звіту про роботу господарських та інженерних служб університету щодо утримання та розвитку матеріально-технічної бази у 2008 та завданням на 2009 рік. У доповіді наголошувалося на необхідності дбайливого ставлення до збереження матеріально-технічної бази та всебічної економії ресурсів у нинішній скрутний час економічної кризи. В обговоренні доповіді взяли участь В.Г.Сліпченко, Є.М.Письменний, Б.В.Новіков, Є.А.Мачуський, О.І.Рибін, С.О.Сичов.

Наступною була доповідь директора Інституту моніторингу якості освіти В.В.Ясінського, який повідомив про підсумки 7-ми турів комплексного моніторингу якості підготовки фахівців НТУУ “КПІ”. Вчена рада затвердила результати 7-го туру. Ці результати публікуються в даному номері нашої газети на 2-й та 3-й сторінках.

Далі Вчена рада заслухала доповідь начальника департаменту економіки і фінансів Л.Г.Субботіної про виконання бюджету університету за 2008 р. та бюджет на 2009 рік. Увагу присутніх було привернуто до обсягів фінансування науково-дослідних робіт, які виконувалися факультетами та інститутами, проаналізовано їхні витрати за комунальні послуги, витрати на поточні та капітальні ремонти, а також проаналізовано виконання індексу розвитку підрозділів університету в 2008 році. Крім того, було повідомлено про особливості роботи НТУУ “КПІ” з банками щодо зарплатних та стипендіальних проектів.

Наприкінці засідання Вчена рада розглянула конкурсні та поточні справи.

Дата події