Другий міжнародний форум "Трансфер технологій та інновацій"

Під такою назвою на базі НТУУ “КПІ” 20-21 листопада пройшов Другий міжнародний форум, зорганізований Міністерством освіти і науки України спільно з Німецьким товариством технічного співробітництва за участю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, неурядових організацій, вітчизняних та іноземних фахівців.

Основна мета проведення форуму – поширення досвіду та знань у сфері трансферу технологій, розроблення пропозицій щодо розв'язання проблеми комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також налагодження відносин у даній сфері між різними інституціями.

Вітаючи зібрання, ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський зазначив, що в сучасному світі інтелектуальний ресурс виступає головною рушійною силою розвитку суспільства. Сьогодні Україна має достатній потенціал для інноваційного розвитку економіки, зокрема, прискорення використання в усіх сферах життя новітніх розробок та технологій шляхом їх трансферу. Його підтримав голова Державного агентства з інвестицій та інновацій В.А.Івченко, який наголосив: “Усіма вітчизняними урядами задекларовано: інноваційний розвиток промисловості, сільського господарства, усіх сфер життя забезпечить розвиток суспільства в цілому”. Представник Посольства Німеччини в Україні пані Каталіна Кулас у своєму виступі зауважила, що, на думку німецької сторони, для України дуже важливим нині є підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та освоєння нових ринків збуту. “Німеччина бажає, може і зробить свій внесок у процес розвитку української держави”, – поінформувала вона. Було також зачитано привітання міністра освіти і науки України І.О.Вакарчука до учасників форуму. У ньому, зокрема, говорилося, що знання та інформація разом із духовністю стануть основною продуктивною силою в країні.

У виступах на форумі розглядалися практично всі проблемні питання, що стосувалися: розбудови інноваційної інфраструктури та мережі трансферу технологій в Україні, нормативно-правового регулювання трансферу технологій в Україні, міжнародного трансферу технологій та захисту від недобросовісної конкуренції, комерційної реалізації ноу-хау, стратегії формування регіональних інноваційних систем, фінансової підтримки розвитку інноваційної інфраструктури, інформаційного забезпечення трансферу технологій в регіонах, підвищення конкурентоспроможності української економіки та державної інноваційної політики тощо.

З доповіддю “Досвід інноваційної діяльності Наукового парку “Київська політехніка” виступив проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ”, чл.-кор. НАН України М.Ю.Ільченко. Він, зокрема, повідомив, що нині Науковий парк “Київська політехніка” має понад 30 партнерів, виконує більше 40 проектів. За 9 місяців нинішнього року науковим парком та базовою організацією НТУУ “КПІ” виконано робіт на 16,5 млн грн. Виконуються проекти для Мінпромполітики, Міноборони та ін., ведуться роботи за угодами з держадміністраціями Вінниці, Житомира, Дніпропетровська, Севастополя тощо. Найбільш відомі проекти парку – розробка газотурбінної технології “Водолій”, впровадження якої дозволяє економити 20 млрд куб. м газу на рік, створення пожежно-рятувальної техніки для висотних будинків, реалізація в м.Луцьку теплоакумулюючої системи опалення та ін. За 10 місяців ц.р. від наукового парку й університету подано 214 заявок на винаходи та корисні моделі, отримано 219 патентів. До виконання проектів залучаються магістри університету. Зокрема, студенти працюють над удосконаленням теплових труб, розробкою літальних апаратів та ін. Підсумовуючи, доповідач зазначив, що створення наукових парків можливо на базі університетів, де є сучасна освіта, наука та інноваційний сегмент. А принцип їх діяльності: отримати державне замовлення – і відповісти конкретними результатами.

За результатами роботи форуму підготовлено аналітичні матеріали щодо стану розвитку трансферу технологій та інноваційної системи, а також розроблено рекомендації урядовим організаціям України щодо шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері діяльності.

Н.Вдовенко