Представники технічних універ­си­тетів Центральної та Східної Європи 6 лис­топада підписали у Варшаві Протокол про наміри щодо подальшого співробітництва. НТУУ “КПІ” представляв ректор М.З.Згуровський, який і поставив підпис під документом від імені нашого університету.

Протокол також підписали ректори (представники) Берлінського університету технологій, Будапештського університету технології та економіки, Чеського технічного університету, Норвезького університету науки та технології, Санкт-Петербурзького державного політех­нічного університету, Словацького університету технологій, Віденського університету технологій, Вільнюського технічного університету Гедимінаса та Варшавського технологічного університету.

Цим документом Сторони підтвердили свій намір заснувати Платформу з співробітництва провідних техноло­гічних університетів Центральної та Східної Європи. Метою Платформи визначено створення дискусійного форуму технологічних університетів регіону з найважливіших питань науки та сучасної освіти; об'єднання академічного середовища університетів; спільне вирішення регіональних питань щодо освіти, наукових досліджень, обміну сучасними технологіями та фінансування вищої освіти; підвищення престижу університетів як у Європі, так і у світі; зміцнення позиції університетів у міжнародних рейтингах.

Досягти задекларованих цілей передбачається завдяки розвитку та використанню найкращих методик сучасної інженерної освіти в регіоні, які базуються на трикутнику знань: освіта, дослідження та інновації; встановленню тісної взаємодії з промисловістю та підприємствами, які співпрацюють з університетами для створення ефективних каналів передачі сучасних технологій; обміну студентами та викладачами; створенню спільної програми, направленої на захист інтелектуальної власності університетів; обміну досвідом сучасного управління технологічними університетами та фінансування науки й вищої освіти; міжнародній відкритості університетів; координації співробітництва з міжнародними організаціями, які займаються інженерною освітою та технологічними дослідженнями, з урахуванням загальної політики Асоціації європейських університетів.

У найближчих планах – вибори Робочої групи, яка протягом 6 місяців розробить План роботи на 2009 рік. До Робочої групи входять представники від кожного університету-учасника Протоколу про наміри.

Тісна співпраця університетів, які мають давні освітні й наукові традиції, високий інтелектуальний потенціал та великий вплив на європейський ринок освіти, сприятиме економічному, культурному та соціальному розвитку Європи, підвищить престиж й авторитет усьо­го регіону.

Інф. “КП”

Дата події