Ви є тут

ХХХІ звітна профспілкова конференція співробітників НТУУ «КПІ»


2008.06.12 Виступ на звітній конференції

12 червня в залі засідань Вченої ради відбулася ХХХІ звітна профспілкова конференція співробітників НТУУ «КПІ». Її 277 делегатів представляли 7-тисячний колектив членів профспілки нашого університету. У президії – ректор університету М.З.Згуровський, голова профкому співробітників В.І.Молчанов, голови профбюро О.І.Шейко (ІФФ) і Л.П.Антоненко (ІХФ).

Делегатів конференції привітав ректор НТУУ «КПІ» М.З.Згуровський. Він відзначив роботу профспілкової організації працівників університету як таку, що дозволяє підтримувати продуктивний діалог між адміністрацією і трудовим колективом та ефективно співпрацювати у справі соціального захисту працівників.

Делегати заслухали та обговорили звіт голови профкому В.І.Молчанова про роботу профкому, звіт голови ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність профспілки та інше.

У звітній доповіді голова профкому В.І.Молчанов проаналізував роботу профкому за період з травня 2005 р. по травень 2008 р. та охарактеризував роботу Федерації профспілок, Київської міської організації профспілки працівників науки України щодо відстоювання прав працівників. Головним завданням профспілкового комітету є правовий і соціальний захист членів профспілки. Вирішенню проблем сприяє виконання колективних договорів між адміністрацією і колективом, інтереси якого представляє профспілка. У доповіді було наголошено, що система управління, зокрема система колективних угод, яка сьогодні існує в університеті, демократизувала взаємодії адміністрації та профспілки. Працівники університету соціально захищені. Багато прав передано на рівень факультетів та інститутів, де вирішується більшість проблем, що виникає у працівників.

Після обговорення доповіді голови профспілки, конференція ухвалила постанову, в якій визнала задовільною роботу профкому співробітників НТУУ «КПІ» за період з травня 2005 року по травень 2008 р. і затвердила звіт ревізійної комісії профспілкової організації університету. Конференція також доручила профкому, зокрема, ініціювати та підтримувати заходи керівних профспілкових органів, спрямовані на повне виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», щодо умов оплати праці, пенсійного забезпечення науково-педагогічних працівників, відпочинку та оздоровлення співробітників та їх дітей; взяти під контроль недоліки, які виникають у роботі соціальної сфери університету із заслуховуванням рішень адміністрації на засіданнях профкому, продовжити роботу з удосконалення інформаційного забезпечення профспілкової роботи серед членів профспілки університету.

Інф. «КП»

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій