Ви є тут

Конференція трудового колективу: 10.04.2008


Історія КПІ. Клас біології

10 квітня відбулася конференція трудового колективу НТУУ “КПІ”. Голова профспілки співробітників університету доцент В.І.Молчанов оголосив про присутність на зібранні 596 із 775 делегатів, обраних у всіх підрозділах університету.

Напередодні на зборах трудових колективів факультетів, інститутів, на студентських конференціях було заслухано та проаналізовано річні звіти керівників щодо виконання колективних угод між адміністрацією та відповідними профспілковими бюро. На засіданнях Вченої ради університету було заслухано та обговорено річні звіти проректорів Ю.І.Якименка, М.Ю.Ільченка, С.І.Сидоренка, Г.Б.Варламова, М.В.Печеника.

У складі одноголосно обраної делегатами конференції президії – М.З.Згуровський, Ю.І.Якименко, М.В.Печеник, В.І.Молчанов, В.Ю.Миронов.

Після затвердження порядку денного, регламенту роботи конференції, редакційної комісії з підготовки проекту рішення її ведучий, перший проректор університету, чл.-кор. НАН України Ю.І.Якименко слово для звіту адміністрації про виконання Колективного договору за 2007 рік надав ректору університету академіку НАН України М.З.Згуровському.

На початку звітної доповіді Михайло Захарович коротко зупинився на особливостях розвитку нашого суспільства в умовах ринкових відносин, підкреслив його головні чинники, а саме визначальну роль у підготовці кадрів освіти, науки та інновацій.

У доповіді було наголошено на перспективі розвитку нашого університету як дослідницького, на важливості вдосконалення фундаментальної складової освіти. Результати соціологічних досліджень у середовищі студентів університету свідчать про необхідність упровадження нових підходів до навчання із урахуванням вимог суспільства та ринку праці.

У доповіді також наголошувалося на важливості поліпшення наукової складової в діяльності університету, ректор окремо зупинився на інноваційній діяльності НТУУ “КПІ”, позитивно охарактеризував його міжнародну та адміністративно-господарську діяльність.

Друга частина доповіді була присвячена аналізу виконання Колективного договору за 2007 рік за всіма його розділами та Угоди про охорону праці, які, як було зазначено, виконано в повному обсязі. Надалі доповідач зупинився на головних завданнях, що стоять перед колективом у поточному році в навчальному процесі, навчально-виховній роботі, міжнародній, науковій, господарській та соціальній діяльності університету.

Звітну доповідь ректора університету було доповнено співдоповідями голови профспілкового комітету співробітників В.І.Молчанова та голови профспілкового комітету студентів В.Ю.Миронова. У виступах керівників профспілок йшлося про постійну увагу, яку приділяли профспілкові комітети виконанню Колективного договору, контролю надходження та використання фінансових ресурсів, про заходи, що запроваджувалися для покращення соціально-побутових умов співробітників та студентів, позитивну перспективу поліпшення їхніх житлових умов.

Було повідомлено, що Київська міська профспілкова організація працівників освіти і науки України відзначила первинну профспілкову організацію НТУУ “КПІ” як переможця огляду-конкурсу “Краща первинна профспілкова організація року”.

Було затверджено звіт ректора та голів профкомів про виконання Колективного договору та Угоди про охорону праці за 2007 рік, визнано, що Колективний договір у цілому виконано, роботу ректора за звітний період було схвалено.

Надалі, за поданням головуючого – першого проректора Ю.І.Якименка, відбувся постатейний розгляд усіх розділів проекту Колективного договору та затверджено, із урахуванням висловлених зауважень, Колективний договір НТУУ “КПІ” та Угоду про охорону праці на період з квітня 2008 р. по квітень 2009 р.

Від редакційної комісії, за поданням заступника голови профкому доцента І.І.Білика, було заслухано проект та ухвалено постанову про затверження Колективного договору НТУУ “КПІ” та Угоди з охорони праці між адміністрацією та профкомом на 2008 р.

Також було затверджено склад комісії університету з трудових спорів, роботу якої за попередній період було позитивно оцінено.

Було також вирішено доручити раді з житлово-побутових питань та профспілці співробітників університету провести заходи щодо організації придбання на пільгових умовах квартир для співробітників університету відповідно до інвестиційних угод.

Автор: Ю.Москаленко

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій