13 березня відбулося чергове засідання президії Ради проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України.

У засіданні взяли участь члени президії Ради та запрошені – відповідальні працівники Міністерства освіти і науки України В.О.Свіженко, Ю.П.Карлаш, І.В.Сандига.

Нараду відкрив голова Ради проректорів чл.-кор. НАН України, проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ” М.Ю.Ільченко. Він представив президії Ради нових членів Ради, коротко розповів про роботу в минулому році, результатом якої було затвердження державної цільової програми «Наука в університетах» та прийняття Закону України «Про науковий парк «Київська політехніка».

Про стан фінансування наукової діяльності вищих навчальних закладів МОН України доповів заступник голови Ради, проректор з наукової роботи Харківської політехніки А.П.Марченко. Ним було відзначено, що за останні роки мають місце позитивні зрушення щодо фінансування наукової діяльності. Це і збільшення загального обсягу фінансування, і зростання посадових окладів науковців вищих навчальних закладів, і перші загальнодержавні кроки з оновлення наукового лабораторного обладнання. Ці зрушення позитивно впливають на зменшення відтоку талановитої молоді з університетів, зупиняють руйнацію університетських наукових шкіл, є важливою складовою забезпечення якості освіти та єдності освітньої і наукової діяльності в університетах. Разом з тим, багато із накопичених недоліків сьогодні залишаються ще невиправленими. Такими є тендерні процедури та низький рівень видатків на наукову діяльність.

Другим питанням наради було обговорення пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (доповідач – запрошений на нараду заступник проректора С.О.Воронов). Президія Ради проректорів ще до наради звернулась до ВНЗ, підпорядкованих МОНУ, з проханням надати свої пропозиції, отримала їх та узагальнила. Одним з важливих питань обговорення на нараді були також проекти «Тимчасового положення про університет дослідницького типу» та «Тимчасового положення про науково-навчальний центр університету дослідницького типу», запропоновані Мініосвіти (доповідач – Ю.В.Карлаш) Раді проректорів.

Президія Ради проректорів з наукової роботи вирішила:

1. Звернутися до міністра освіти і науки професора І.О.Вакарчука з:

  • проханням взяти під свій особистий контроль вирішення проблем, пов’язаних з низьким рівнем видатків на наукові дослідження та формування бюджетних пропозицій МОН України на 2009 рік щодо видатків на наукові програми Міністерства;
  • пропозицією про необхідність переведення ст.62 Закону України «Про освіту» (Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, наукових програм, проектів державного значення у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах системи освіти здійснюється на конкурсній основі в обсязі не меншому десяти відсотків державних коштів, що виділяються на утримання вищих навчальних закладів) у статус захищеної.

2. Звернутися до робочої групи по внесенню змін до Закону України «Про вищу освіту» з пропозиціями щодо проекту норм Закону:

  • Про те, що на штатних наукових працівників ВНЗ МОНУ, які за основним місцем роботи займаються науковою, науково-технічною та науково-організаційною роботою у ВНЗ, розповсюджуються права науково-педагогічних працівників стосовно умов оплати праці та пенсійного забезпечення.
  • Про відповідність посадових окладів наукових та науково-педагогічних працівників однакових рівнів кваліфікації.

3. Запропонувати МОН України розробити програму і механізми її реалізації щодо:

  • а) оновлення наукового лабораторного обладнання ВНЗ Міністерства;
  • б) придбання ліцензійного програмного забезпечення;
  • в) метрологічного забезпечення наукового лабораторного обладнання. Вищим навчальним закладам, Раді проректорів з наукової роботи ВНЗ МОНУ взяти активну участь у розробці означених програм.

Автор: О.Савич, нач. організаційного відділу НДЧ

Дата події