Ви є тут

Конференція ТСОУЧергова звітно-виборна конференція ТСО університету відбулася наприкінці листопада. Було підведено підсумки роботи організації, названо кращих та визначено плани на майбутнє. Організації ТСОУ будують свою діяльність на основі широкого демократизму, виборності, підзвітності, колегіальності в роботі керівних органів усіх ступенів та дотримання вимог Статуту.

Згідно з указом Президента та іншими розпорядчими документами організації ТСО повинні готувати молодь до військової служби. Важливим документом, який підтримує діяльність організації ТСО в університеті, є розпорядження проректора з навчально-виховної роботи В.Г.Варламова №123 від 27.09.07 р., відповідно до якого керівники інститутів і факультетів мають активно сприяти проведенню військово-патріотичних заходів. У виступах було відмічено, зокрема, що в організаціях ТСО та СТК (спортивно-технічному клубі) студенти отримують військово-технічні знання, необхідні для служби в армії та на флоті, але потребує покращення викладацька робота, слід оновити та вдосконалити наочну агітацію, активізувати роботу оборонних активів на факультетах тощо.

Також зазначалося, що наявність в НТУУ «КПІ» військового інституту дасть можливість покращити шефську роботу на факультетах, краще готувати до служби в ЗСУ і навчання у військовому інституті студентську молодь.

А.В.Савчук, голова комітету ТСОУ НТУУ «КПІ»

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій