Міжнародний семінар “Механізми спільного впровадження та чистого розвитку в країнах ОЧЕС”

9 листопада 2007 року в залі засідань Вченої ради за підтримки Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та проекту Європейського Співтовариства “PROMITHEAS – 2: Створення мережі з питань зміни клімату та енергетики серед країн Чорноморського регіону” пройшов міжнародний семінар “Механізми спільного впровадження та чистого розвитку в країнах ОЧЕС”.

У семінарі взяли участь науковці з Азербайджану, Болгарії, Греції, Молдови, Румунії, Туреччини та України. З доповідями виступили: представник Фундації розвитку енергетичних та екологічних ринків В.Дюканов і представник ЄБРР в Україні С.Масліченко, представник Національного агентства екологічних інвестицій В.Ласкаревський, директор НТЦ “Біомаса” Г.Гелетуха та інші фахівці.

На семінарі були присутні: Надзвичайний і Повноважний Посол Греції в Україні Х.Дімітріу, представник постійного Секретаріату ОЧЕС К.Заїміс, голова Національного агентства екологічних інвестицій Мінприроди України В.Нахлупін, представник Мінпаливенерго С.Бевз, директор Центру енер-

гетичної політики та розвитку Національного університету Афін професор Д.Мавракіс. Від НТУУ “КПІ” учасників семінару привітав проректор з міжнародних зв’язків чл.-кор. НАН України С.І.Сидоренко.

Робота семінару проходила у 4-х секціях: “Стимулювання співпраці між країнами ОЧЕС та ЄС”, “Поточний стан розвитку проектів спільного впровадження та чистого розвитку (СВ і ЧР)”, “Перспективи для країн, що приймають проекти СВ і ЧР”, “Міжнародний та регіональний досвід роботи з механізмами Кіотського протоколу”.

Проблеми екології та змін клімату сьогодні є дуже актуальними. Все глибшим стає співробітництво між країнами в різних галузях промисловості в рамках механізмів Кіотського протоколу. Одним з найбільших джерел викидів парникових газів є енергетична галузь. Пріоритетною сферою співробітництва серед країн – членів ОЧЕС, особливо в контексті безпеки енергопостачання ЄС, є політика в галузі енергетики й змін клімату, розвиток регіональних енергетичних ринків і торгівлі викидами. Міністри енергетики ОЧЕС у Декларації, прийнятій на зустрічі в Баку, заявили про підтримку ініціатив, що приводять до синхронізації національних політик у питаннях енергетики й клімату. Створення мережі дослідницьких організацій, що зосереджується на національних пріоритетах і пріоритетах ЄС у вищезгаданих тематичних галузях і мобілізує регіональний науковий потенціал, і є метою проекту “PROMITHEAS-2”. Українським партнером у цьому проекті виступає Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) НТУУ “КПІ”, а локальним координатором проекту – проф. А.В.Праховник.

Детальнішу інформацію про проект “PROMITHEAS–2” подано на веб-сайті kepa.uoa.gr/PROMITHEAS2_activities.htm.

Nov 30, 2007 || Автор: Є.Іншеков, докторант, співголова оргкомітету семінару, О. Печак, інженер ІЕЕ, член оргкомітету