Ви є тут

Конференція організації ветеранів 20074 жовтня 2007 року відбулася конференція громадської організації “Ветеран КПІ”. 1178 повноважних делегатів від інститутів, факультетів, підрозділів університету заслухали звіт голови Ради ветеранів Юрія Васильовича Нестеренка.

У доповіді було зазначено, що нині організація “Ветеран КПІ” об’єднує близько 1500 науково-педагогічних працівників та службовців. Серед них: учасників бойових дій – 57 осіб; ветеранів Великої Вітчизняної війни – 88; ветеранів праці – 1247, у тому числі ветеранів КПІ – 241; ветеранів силових відомств – 68 осіб.

Робота громадської ветеранської організації університету регламентується Конституцією України, чинним законодавством, Статутом організації ветеранів України та Положенням про громадську організацію “Ветеран КПІ”.

Головна мета організації – захист законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів ветеранів, збереження і примноження традицій ветеранської організації університету, зміцнення її єдності. Увага до кожного ветерана, незалежно від того, працює він чи заслужено відпочиває. На шану й подяку заслуговують усі, хто своєю звитяжною працею самовіддано примножував і примножує честь і всесвітню славу нашого університету.

Одним із головних своїх завдань як громадської організації вищого навчального закладу ветерани вважають патріотичне виховання студентської молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання народу України, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь. Багатотисячний колектив університету – це унікальна спільнота. У ньому мудрість старшого покоління, прагматизм – зрілого, і нестримна енергія нашого майбутнього – студентства. Взаємодоповнюючи одне одного, вони утворюють середовище науки і знань, з одного боку, прагнення опанувати ними – з іншого.

Делегати позитивно оцінили діяльність Ради ветеранів за звітний період.

З нагоди Дня ветерана наказом ректора університету активісти ветеранського руху були заохочені грошовими преміями та нагороджені грамотами. Завершилась робота конференції концертною програмою, яку підготували аматорські колективи університету.

У роботі конференції брали участь: Г.П.Галкін – голова комітету ветеранських організацій вузів м. Києва, В.К.Пастухов – заступник голови Організації ветеранів Солом’янського району м. Києва, В.І.Молчанов – голова профкому університету, В.Д.Тетерятник – помічник ректора та ін.

Nov 9, 2007 || Автор: Інф. Ради ветеранів університету

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій